Egyéb intézményekintézmények

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat (szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat) 1984 óta, integrált szervezeti formában az Egységes Szociális Központ szervezeti egységei biztosítják.

Igazgató: Bogárné Kiss Ildikó
Telefonszám: 68/413-593
E-mail cím: bogarne.ildiko@eszk.oroshaza.hu

Szakmai igazgatóhelyettes: Olasz Mónika
Gazdasági vezető: Czecherné Pap Rita
Bentlakásos Ellátások Egységvezető: Tarjánné Kósa Rita
Nappali-és Alapellátások Egységvezető: Tóthné Kis Judit

Egységes Szociális Központ működési alapadatai:

Név: Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ
Székhely: Orosháza, Teréz u. 14.
Fenntartó: Orosháza Város Önkormányzata, Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Működési terület:

a) idősek otthona; fogyatékos személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, pszichiátriai betegek nappali ellátása; szenvedélybetegek nappali ellátása vonatkozásában Békés megye közigazgatási területe,
b) bölcsőde; idősek nappali ellátása; demens személyek nappali ellátása, házi segítségnyújtás; tanyagondnoki szolgálat; étkeztetés; hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok nappali melegedője tekintetében Orosháza közigazgatási területe.

Bölcsőde vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja.

Gazdálkodás jogköre: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, alaptevékenységét önállóan látja el
Költségvetési szerv jogállása: helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi személy
Típusa: személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet

Az Egységes Szociális Központ egységei, intézményei:

Bentlakásos Ellátások Egysége

 • Ezüst Fenyő Idősek Otthona
 • Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja “A” épület
 • Hajléktalan Szálló
 • Hajléktalanok Átmeneti Szállása
 • Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye

Nappali-és Alapellátások Egysége

 • Hajléktalanok Nappali Melegedője
 • Vadvirág Esély Klub (fogyatékosok nappali ellátása,fejlesztő foglalkoztatás)
 • Gyöngyvirág Klub (idősek és demens személyek nappali ellátása)
 • Házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja “B” épület (idősek és demens személyek nappali ellátása)
 • Házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Őszirózsa Klub (idősek és demens személyek nappali ellátása)
 • Házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Reménység Klub (idősek és demens személyek nappali ellátása)
 • Házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Fordulat Klub (szenvedélybetegek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás)
 • Harmónia Klub (pszichiátriai betegek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás)
 • Kisharang Bölcsőde
 • Bóbita Bölcsőde

Gazdasági-és pénzügyi részlegek:

 • Gazdasági részleg
 • Műszaki részleg
 • Főzőkonyha részleg