Egyéb intézményekintézmények

Egységes Szociális Központ – Hajléktalan ellátás

Városunkban 1995-től működik hajléktalan személyek számára az ellátási forma. Hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti, illetve az, aki az ellátást biztosító intézmény illetékességi területét jelöli meg tartózkodási helyként.

Hajléktalan szálló (fotó: Oroscafé)
Hajléktalan szálló (fotó: Oroscafé)

A hajléktalan személyek ellátását az Egységes Szociális Központ két szervezeti egységen keresztül biztosítja:

– Bentlakásos Ellátás Egység keretében:
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye
Hajléktalanok Átmeneti Szállása

– Nappali-és Alapellátások Egység keretében:
Hajléktalanok Nappali Melegedője


Ellátások:

Nappali melegedő

Az ellátás igénybevétele ingyenes.

Nyitva tartás: az év minden napján 7.00–17.00

A szolgáltatás lehetőséget nyújt:

 • ülő helyzetű pihenésre
 • melegedésre
 • tisztálkodásra, mosásra
 • étel főzésére, melegítésére, elfogyasztására (teakonyha)
 • csomagmegőrzésre, postacím biztosítására
 • ruhapótlásra

Ezen túlmenően szakszemélyzeten keresztül biztosít az intézmény:

 • információ szolgáltatást, ügyintézési tanácsadást
 • szociális, mentális gondozást
 • kapcsolattartást (család, kórház)

Éjjeli menedékhely

Az ellátás igénybevétele ingyenes.

Nyitva tartás: az év minden napján 17.00–7.00

Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben lévők számára éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.


Átmeneti szállás

Az átmeneti szállás azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik életvitelszerű tartózkodás és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az intézménybe történő felvétel szóbeli kérelemre történik, mint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 1 évig biztosít ellátást.

Biztosított szolgáltatások köre:

 • orvosi rendelés központilag
 • értékmegőrzés
 • postacím biztosítása
 • ruhapótlás
 • hírlap-olvasási, könyv olvasási lehetőség biztosítása

Ezen túlmenően lehetőség van:

 • számítógép, Internet használatra
 • szabadidős, közösségi programokon történő részvételre

Az ellátás igénybevételén keresztül a szociális szakemberek segítséget nyújtanak az egyén sorsának rendezéséhez, a társadalomba történő visszailleszkedéshez. Az ellátásért fizetendő térítési díj összegét a helyi önkormányzati rendelet határozza meg.


Egységes Szociális Központ igazgató: Bogárné Kiss Ildikó
Bentlakásos ellátás egységvezető: Tarjánné Kósa Rita
Nappali ellátás egységvezető: Tóthné Kiss Judit
Szakmai koordinátor: Orovecz Sándor

Ügyintézés: 7.00–15.00
Cím: 5900 Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
Telefon: 70/953-5281
E-mail: hajlektalansz@eszk.oroshaza.hu

Képgaléria