Telefonkönyvtelefonkönyv

Molnár-Széplaki Dóra

Tisztségek: Környezetvédelmi ügyintéző
Szervezeti Egység: Városüzemeltetési Csoport


Ügytípusok, szakterületek:

 • Állategészségügy – méhészkedés bejelentése
 • Állatvédelmi, állattartási ügycsoport
 • Ebnyilvántartás
 • Gyümölcsültetvény telepítése
 • Hulladékgazdálkodás
 • Közterületi fakivágási, fatelepítési engedélyek kiadása
 • Levegőtisztaságvédelem
 • Növényvédelem, növényegészségügy
 • Vadászat
 • Veszélyes és veszélyesnek nyilvánított ebek nyilvántartása
 • Vízügyi engedélyek, kötelezések

Feladatok:

 • Közterületi fakivágási, fatelepítési engedélyek kiadása
 • Növényvédelmi, növényegészségügyi feladatkörben: belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése, közérdekű védekezés elrendelése
 • Termőfölddel kapcsolatos feladatkörben: gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezési eljárás lefolytatása.
 • Állategészségügyi feladatkörben: a méhállományok tartási helyének, illetve vándoroltatásának nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Állatvédelmi feladatkör: Veszélyes állat országba való behozatalára, tartására és szaporítására engedély kiadása.
 • Zaj- és rezgésvédelmi feladatkörben: Zajkibocsátási határértékekről dönt.
 • Levegőtisztaság-védelmi feladatkörben: eljár a szabálytalan avar, kerti és egyéb hulladékok égetésével kapcsolatban.
 • Vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos feladatkörben: jogszabályban meghatározott esetben földtulajdonosok nevében eljár. Vadkár megállapításához szakértőt rendel ki, a felek között egyezség létrehozására kísérletet tesz.
 • Elhagyott hulladék felszámolása érdekében hatósági intézkedést tesz.
 • Állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja és állatvédelmi bírságot szabhat ki.

Letölthető nyomtatványok:

 • Fakivágási kérelem
 • Zajkibocsátási határérték megállapítási kérelem

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., II. emelet, 9. iroda
Telefon: 68/514-269
E-mail: szeplaki.dora@oroshaza.hu