Telefonkönyvtelefonkönyv

Fazekasné Nagy Éva

Tisztségek: kistérségi tanácsadó
Szervezeti Egység: Törzskar


Feladatok:

  • Felelős az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás működésének szervezéséért, gazdálkodás jogszabályoknak megfelelő működésének elősegítéséért, kötelezettséget a belső szabályzatok alapján vállalhat.
  • Biztosítja a működéséhez szükséges feltételeket.
  • Megbízás alapján képviseli a Társulást a külső szervek előtt.
  • Tervezi, szervezi, irányítja a Társulás szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét.
  • Közreműködik a Társulás működését érintő jogszabályokban, egyéb szabályzatokban, a Társulás döntéseiben részére előírt feladatokat.
  • Előkészíti a Társulás SZMSZ-ét Társulási Megállapodását, kötelezően előírt szabályzatait.
  • Kapcsolatot tart fenn a Társulás önkormányzataival, hivatallal, intézményeivel, minisztériumokkal, más hatóságokkal, egyéb országos és helyi szervezetekkel, a civil társadalom szereplőivel, a Társulás területein élő lakossággal, más társulásokkal, nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel.
  • Elősegíti a Társulás munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét.
  • Rendszerességgel írásban számol be végzett munkájáról munkáltatójának.
  • Társulást érintő minden lényeges kérdésben tájékoztatja munkáltatóját a Társulási ülések napirendjei tekintetében.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefon: 68/413-022 176. mellék
Fax: 68/411-545
E-mail: fazekasne.n.eva@oroshaza.hu