Telefonkönyvtelefonkönyv

Dr. Miszlai Judit

Tisztségek: jogtanácsos, ügyintéző
Szervezeti Egység: Jogi Csoport


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

  • A Képviselő-testületet megillető intézményfelügyeleti, irányítói jogkör gyakorlásában (alapítás, átalakítás, megszüntetés) közreműködés, ennek keretében alapító okirat elfogadására, módosítására, megszüntetésére; szervezeti és működési szabályzat jóváhagyására vonatkozó döntések előkészítésében közreműködés.
  • Önkormányzati rendeletek szerkesztése, kihirdetése, egységes szerkezetbe foglalása, és közzétételre történő továbbítása az önkormányzati honlapon történő megjelentetés céljából. Az önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytárba (NJT) történő feltöltése mellett az NJT-be érkezett üzenetek napi rendszerességgel történő figyelése.
  • Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos döntések előkészítése, valamint a Polgármesteri Hivatal irodái által előkészített rendelet-tervezetek, előterjesztések jogi jóváhagyása; szerződés tervezetek készítése, jogi véleményezése, ellenjegyzése, igény szerint jogi állásfoglalás készítése, tanácsadás.
  • A Nemzetiségi Önkormányzatok működésének segítése, különösen az üléseken való részvétel a jegyző utasítása alapján és képviseletében, közreműködés a Szervezeti és Működési Szabályzatok elkészítésében, az ülések jegyzőkönyveinek jogi szempontú áttekintése, átadása az Elnökök részére aláíratásra, valamint a jegyzőkönyvek Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltése.
  • Az országgyűlési képviselők választása, az Európa Parlament tagjainak választása, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint népszavazás esetén részvétel a lebonyolításban a Jegyző utasítása alapján.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., A épület, I. emelet, 11. iroda
Telefon: 68/514-259
E-mail: miszlai.judit@oroshaza.hu


Helyettesítő: dr. Kovács Edina, dr. Kóródi Attila, dr. Szántó Mária, dr. Tóth Bernadett