Álláshirdetés – szociális gondozó (irányító gondozó)

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális gondozó (irányító gondozó) munkakör betöltésére.

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Bentlakásos Ellátás Egység Platán Idősek Otthona

szociális gondozó (irányító gondozó)munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény ellátottjainak ellátása egyéni szükségleteik alapján. Koordinációs feladata: szervezi, irányítja és ellenőrzi a kijelölt egység szakmai feladatellátását. Dokumentáció naprakész vezetése, szakmai kompetencia körében tartozó egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, diplomás ápoló, okleveles ápoló, mentőtiszt,
 • szociális területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális területen szerzett – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervezőkészség,
 • Kiváló szintű határozottság,
 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,
 • Kiváló szintű teherbíró képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • hatósági bizonyítvány (1 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a 06-70-953-5291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 219-1/2013., valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS GONDOZÓ (IRÁNYÍTÓ GONDOZÓ).
 • személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályázó a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.oroshaza.hu – 2013. július 29.
 • Orosházi Élet – 2013. augusztus 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a határozatlan idejű kinevezés 4 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux