Álláshirdetés – Szociális gondozó

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére.

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Bentlakásos Ellátás Egység Platán Idősek Otthona, Nappali Ellátás Egység Házi Segítségnyújtás

szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény ellátottjainak ellátása egyéni szükségleteik alapján, dokumentáció naprakész, pontos vezetése, szakmai kompetencia körébe tartozó egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, szociális gondozó-ápoló,
 • szociális területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • a pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • jó szintű kommunikációs képesség,
 • jó szintű kapcsolatteremtő képesség,
 • jó szintű teherbíró képesség,
 • kiváló szintű elköteleződés az idősek iránt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány (1 hónapnál nem régebbi)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a 06-70-953-5291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Teréz utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 218-1/2013., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
 • személyesen: Czecherné Pap Rita, Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Eseti bizottság véleménye alapján a munkáltató dönt. A pályázó a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.oroshaza.hu – 2013. július 29.
 • Orosházi Élet – 2013. augusztus 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: ahatározatlan idejű kinevezés 4 hónapos próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux