Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. június hó 28-án (péntek) 09.00 órai kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Közmeghallgatás

Napirend

Nyilvános ülés

 • 1.) Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Vezetőjének tájékoz-tatója
  • Előadó: Dr. Mucsi Gyula Helyettesítő Járási Tisztifőorvos
 • 2.) Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Vezetőjének tájékoztatója
  • Előadó: Dr. Pokorádi András Hatósági Főállatorvos
 • 3.) Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotása
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 4.) Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 5.) Helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedéssel kapcsolatos döntés
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
 • 6.) A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont – Oroshá-za átszervezésének véleményezése
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 7.) A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont keretében működő tehetséggondozó program támogatása
  • Előadó: Dr. Blahó János főigazgató (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
 • 8.) Az önkormányzati feladatokról szóló 36/2012. (XII.21.) önkormányzati ren-delet módosítása
  • Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 9.) Az „Extrém Sportpálya” működtetéséhez kapcsolódó döntések meghoza-tala
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 10.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgálta-tási szerződés módosítása
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 11.) Döntés a „Közigazgatási partnerség erősítése” című ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázat benyújtásáról
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 12.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet
  • Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 13.) Orosháza Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdál-kodási terve
  • Előadó: Csizmadia Ibolya alpolgármester
 • 14.) Orosháza, Dankó u. 3/1 és a Dankó u. 3/2 szám alatti önkormányzati bér-lakások egyesítése
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 15.) Döntés hitelek felvételéről
  • 15/1.) Döntés folyószámla- és munkabérhitel felvételéről
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
  • 15/2.) Döntés adósságmegújító hitel felvételéről
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 16.) Orosháza Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítása
  • Előadó: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
 • 17.) Támogatási kérelmek elbírálása
  • 17/1.) Pénzbeli támogatás nyújtása az árvíz sújtotta települések megsegí-tésére
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
  • 17/2.) Döntés az Orosháza, Pacsirta u 8. alatti ingatlan hasznosításáról
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
  • 17/3.) Pénzbeli támogatás nyújtása a Kábítószer-ellenes világnaphoz kapcsolódó plakátok elkészítéséhez
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
  • 17/4.) Helyiség biztosítása a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Me-nedzsment Közhasznú Egyesület részére
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 18.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatos döntések (Az előterjesztések később kerülnek postázásra.)
  • 18/1.) Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet I. módosítása
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester, Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
  • 18/2.) A 2013. évi költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó dön-tések meghozatala
   • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester
 • 19.) Tájékoztató az Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő részbeni átvállalásáról
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
 • 20.) Interpellációk, kérdések

Zárt ülés

 • 1.) Orosháza, Szabadság tér 5. fsz. 3. szám alatti önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 2.) Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/D 4/16. szám alatti önkormányzati bérla-kás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 3.) Orosháza, Október 6. u. 33-35 I/1. szám alatti bérlakás bérbeadására szo-ciális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 4.) Orosháza, Október 6. u. 33-35 III/18. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 5.) Orosháza, Október 6. u. 33-35 V/33. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 6.) Orosháza, Deák Ferenc u. 1/A III/11. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 7.) Orosháza, Hegedűs István u. 25/D fsz. 1. szám alatti bérlakás lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére való bérbeadás alap-ján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 8.) Közérdekű bérlőkijelölés
  • Előadó: Dr. Dancsó József polgármester

Az előterjesztés írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő¬terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2013. június 21.

Tisztelettel:
Dr. Dancsó József
polgármester

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux