Meghívó az Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzat Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 2017. március 30-án (csütörtök) 10.00 órakor a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

 • 1.) Orosháza Város Településrendezési eszközök elfogadása
 • I. A Településszerkezeti terv, annak elírása és Településszerkezeti tervhez kapcsolódós kimutatások, igazolások elfogadása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • II. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Helyi építési Szabályzatáról szóló …../…. (…) önkormányzati rendeletének elfogadása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 4.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2011. (II.08.) számú önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 5.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatellátással kapcsolatos döntések
 • /1. Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött szerződés megszüntetése
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • /2. A települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló rendelettervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • /3. Tájékoztató az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közötti jogviszonyrendezésről
  • Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
 • 6.) Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) Egyebek

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. március 24.

Tisztelettel:
Németh Béla s.k.
a Bizottság Elnöke

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux