Polgármesteri Hivatal

Orosháza Polgármesteri Hivatal
Orosháza Polgármesteri Hivatal

Hivatali ügyfélfogadás

 • Hétfő, szerda: 8.00–12.00, 12:30–16.00
 • Kedd, csütörtök: 8.00–12.00, délután nincs
 • Péntek: 8.00–10.00, délután nincs

Hivatalos küldemény átvételének időpontjai (fsz. 15/A):

 • Hétfőtől csütörtökig: 8.00–12.00, 12:30–18.00
 • Péntek: 8.00–12.00, 12:30–16.00

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel: +36-68/413-022 (zöld vonal: 80/931-001)
Fax: +36-68/411-545
Email: varoshaza@oroshaza.hu

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Alpolgármesterek

Bojtor István

képviselő, alpolgármester
FIDESZ-KDNP

Fejes Róbertné

képviselő, alpolgármester
FIDESZ-KDNP

Molnár Béla

Nem a képviselő testület tagjai közül megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester

FIDESZ-KDNP

Törzskar

Vezetők:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Közbiztonsági ügyek
 • Városi főépítészi és főmérnöki, továbbá belső mérnöki tanácsadási feladatok ellátása
Közgazdasági Iroda

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Adóérték-bizonyítvány kiállítása
 • Adóigazolás
 • Adókönyvelés
 • Bejelentkezés a helyi adók alá
 • Bérlakás értékesítés, lakásvásárlási támogatás analitikus nyilvántartása,
 • hátralékok
 • Bírósági költségmentességhez szükséges igazolás
 • Építményadó bevallás
 • Gépjárműadó
 • Idegenforgalmi adó bevallás
 • Iparűzési adóbevallás
 • Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyügyi, munkügyi feladatok
 • Méltányossági kérelmek adóügyekben
 • Segélyek kifizetése
 • Végrehajtás

Szervezeti alegységek

Költségvetési Csoport

A Költségvetési csoport megtervezi az Önkormányzat költségvetését és az ezzel kapcsolatos önkormányzati döntéseket előkészíti és megalapozza. Figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását. Az évközi pénzforgalmat bonyolítja.

Az Önkormányzat költségvetési főszámlája: 11733041-15346315

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyügyi, munkügyi feladatok

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda

Pénzügyi és Számviteli Csoport

Vezető:

 • Horváth Gusztávné

Munkatársak:

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda

Adó Csoport

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Adóérték-bizonyítvány kiállítása
 • Adóigazolás
 • Adókönyvelés
 • Bejelentkezés a helyi adók alá
 • Bírósági költségmentességhez szükséges igazolás
 • Építményadó bevallás
 • Gépjárműadó
 • Idegenforgalmi adó bevallás
 • Iparűzési adóbevallás
 • Méltányossági kérelmek adóügyekben
 • Végrehajtás

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda

Gondnokság

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen adat!

Szervezeti főegység:

 • Közgazdasági Iroda
Igazgatási Iroda

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén eljárás lefolytatása
 • Adósságkezelési célú települési támogatás
 • Állampolgársági ügyek (honosítás, eskütétel)
 • Állategészségügyi-, ebrendészeti feladatokban közreműködés
 • Anyakönyvi kivonatok kiadása (születési, házassági, halotti)
 • Átmeneti települési támogatás
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárás
 • Belföldi jogsegély, építéshatóság
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Bontási engedélyezési eljárás
 • Cím megállapítás
 • Családi jogállás rendezése
 • Egyéb építéshatósági ügyek, megkeresések
 • Egyszeri juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek
 • Építési engedélyezési eljárás
 • Építésügyi hatósági szolgáltatás
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás
 • Gyermekek rendkívüli települési támogatása
 • Gyógyszer-kiváltás települési támogatása
 • Hagyaték
 • Használatbavételi eljárások
 • Használt lakás vásárlási támogatás
 • Hatósági bizonyítvány
 • Hatósági bizonyítványok, építéshatóság
 • Hatósági hirdetmények
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
 • Hazai anyakönyvezés
 • Házassági név módosítása
 • Házassági szándék bejelentése
 • Házszám megállapítása
 • Jogutódlás, építéshatóság
 • Kereskedelmi tevékenységek végzésének bejelentése, engedélyezése
 • Kötelezési eljárás, építéshatóság
 • Közbiztonsági, közrendvédelmi feladatok ellátása, önkormányzati vagyon védelme
 • Köztemetés
 • Lakhatási települési támogatás
 • Nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek nyilvántartása, engedélyezése
 • Névváltoztatás
 • Nyilvántartás az ipartelepekről, a kereskedőkről és a szálláshelyekről
 • Önkormányzati rendeletben tiltott tevékenységek ellenőrzése, szankcionálása hatáskörnek megfelelően
 • Összevont engedélyezési eljárás, építés
 • OTÉK-tól való eltérés engedélyezése
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Rendszeres települési támogatás
 • Szabálysértési törvényben tiltott tevékenységek ellenőrzése, szankcionálása hatáskörnek megfelelően
 • Szakhatósági állásfoglalások
 • Szálláshely-üzemeltetés engedélyezése
 • Szemétszállítási települési támogatás (70 év felett)
 • Szerencsejáték szervezési tevékenység engedélyezéséhez szükséges igazolás kiállítása
 • Szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás
 • Születés anyakönyvezése
 • Születési név megváltoztatás
 • Talált tárgyak
 • Telepengedélyezési eljárások
 • Településrész név megállapítása, közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása
 • Teljes hatályú apai elismerés és feltételei
 • Temetési települési támogatás
 • Termőföld adásvételének, haszonbérbe adásának kifüggesztése
 • Újszülöttek köszöntése, életkezdési támogatás
 • Vállalkozó háziorvosokkal kapcsolatos feladatok
 • Vásár, piac engedélyezési eljárás
 • Védőoltás települési támogatása
 • Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele
 • Viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás
 • Zenés, táncos rendezmények engedélyezése
 • Zenés, táncos rendezvényekről nyilvántartás

Szervezeti alegységek

Népjóléti, Szociális Csoport

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Adósságkezelési célú települési támogatás
 • Átmeneti települési támogatás
 • Egyszeri juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek
 • Gyermekek rendkívüli települési támogatása
 • Gyógyszer-kiváltás települési támogatása
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
 • Köztemetés
 • Lakhatási települési támogatás
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Rendszeres települési támogatás
 • Szemétszállítási települési támogatás (70 év felett)
 • Szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából átmeneti települési támogatás
 • Temetési települési támogatás
 • Újszülöttek köszöntése, életkezdési támogatás
 • Védőoltás települési támogatása

Szervezeti főegység:

 • Igazgatási Iroda

Általános Igazgatási Csoport

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén eljárás lefolytatása
 • Állampolgársági ügyek (honosítás, eskütétel)
 • Állategészségügyi-, ebrendészeti feladatokban közreműködés
 • Anyakönyvi kivonatok kiadása (születési, házassági, halotti)
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárás
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Cím megállapítás
 • Családi jogállás rendezése
 • Hagyaték
 • Használt lakás vásárlási támogatás
 • Hatósági bizonyítvány
 • Hatósági hirdetmények
 • Hazai anyakönyvezés
 • Házassági név módosítása
 • Házassági szándék bejelentése
 • Házszám megállapítása
 • Kereskedelmi tevékenységek végzésének bejelentése, engedélyezése
 • Közbiztonsági, közrendvédelmi feladatok ellátása, önkormányzati vagyon védelme
 • Nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek nyilvántartása, engedélyezése
 • Névváltoztatás
 • Nyilvántartás az ipartelepekről, a kereskedőkről és a szálláshelyekről
 • Önkormányzati rendeletben tiltott tevékenységek ellenőrzése, szankcionálása hatáskörnek megfelelően
 • Szálláshely-üzemeltetés engedélyezése
 • Szerencsejáték szervezési tevékenység engedélyezéséhez szükséges igazolás kiállítása
 • Születés anyakönyvezése
 • Születési név megváltoztatás
 • Talált tárgyak
 • Telepengedélyezési eljárások
 • Településrész név megállapítása, közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása
 • Termőföld adásvételének, haszonbérbe adásának kifüggesztése
 • Vásár, piac engedélyezési eljárás
 • Viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás
 • Zenés, táncos rendezvények engedélyezése
 • Zenés, táncos rendezvényekről nyilvántartás

Szervezeti főegység:

 • Igazgatási Iroda

Közterület-felügyelet

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Állategészségügyi-, ebrendészeti feladatokban közreműködés
 • Közbiztonsági, közrendvédelmi feladatok ellátása, önkormányzati vagyon védelme
 • Önkormányzati rendeletben tiltott tevékenységek ellenőrzése, szankcionálása hatáskörnek megfelelően
 • Szabálysértési törvényben tiltott tevékenységek ellenőrzése, szankcionálása hatáskörnek megfelelően

Szervezeti főegység:

 • Igazgatási Iroda

Iktatóiroda

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen adat!
 • Szervezeti főegység:
 • Igazgatási Iroda

Építéshatóság

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Belföldi jogsegély, építéshatóság
 • Bontási engedélyezési eljárás
 • Egyéb építéshatósági ügyek, megkeresések
 • Építési engedélyezési eljárás
 • Építésügyi hatósági szolgáltatás
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás
 • Használatbavételi eljárások
 • Hatósági bizonyítványok, építéshatóság
 • Jogutódlás, építéshatóság
 • Kötelezési eljárás, építéshatóság
 • Összevont engedélyezési eljárás, építés
 • OTÉK-tól való eltérés engedélyezése
 • Szakhatósági állásfoglalások
 • Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele

Szervezeti főegység:

 • Igazgatási Iroda

Az építéshatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárási illeték átutalással történő megfizetése esetén az utalást a következő számlára kell teljesíteni.

Számlatulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata
A számla elnevezése: Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla
A számlaszám: 11733041-15346315-03470000

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket papír alapú kérelem esetén

 • az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel vagy
 • átutalással az eljárás kezdeményezését megelőzően a települési önkormányzat fenti számlaszámára kell megfizetni. Az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét – hatóság felhívására történő átutalás esetén az ügyszámot is – fel kell tüntetni.

Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, valamint az azokban szükséges szakhatósági eljárások illetékét a települési önkormányzat fenti számlaszámára kell megfizetni készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy – ha erre lehetőség van – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (Építésügyi Fizetési Portál (https://efp.e-epites.hu) használatával az EFER-en) keresztül, az eljárás megindítását megelőzően vagy azt követően. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, valamint az azokban szükséges szakhatósági eljárások illetékének előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosítószám (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal.

Az eljárási illetéket, ha azt elektronikusan kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Megbízott Irodavezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Állatvédelmi, állattartási ügycsoport
 • Behajtási engedély
 • Ebnyilvántartás
 • Földhaszonbér szerződések megkötésének előkészítése
 • Gyümölcsültetvény telepítése
 • Hulladékgazdálkodás
 • Kapubejáró /útcsatlakozás engedélyezése
 • Közterület foglalási engedélyek kiadása
 • Közterületi fakivágási, fatelepítési engedélyek kiadása
 • Közút nem közlekedési célú igénybevétele ( Közterület bontás )
 • Levegőtisztaságvédelem
 • Növényvédelem, növényegészségügy
 • Önkormányzati bérlakások pályáztatása
 • Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás
 • Útvonal engedély
 • Vadászat
 • Veszélyes és veszélyesnek nyilvánított ebek nyilvántartása
 • Vízügyi engedélyek, kötelezések
 • Zaj- és rezgésvédelem

Szervezeti alegységek

Városüzemeltetési Csoport

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Behajtási engedély
 • Kapubejáró /útcsatlakozás engedélyezése

Szervezeti főegység:

 • Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Városfejlesztési Csoport

Vezető:

Munkatársak:

Ügytípusok:

 • Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen adat!

Szervezeti főegység:

 • Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Felettes szerv: Békés Megyei Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal (a kormány területi államigazgatási szerve)

Kormánymegbízott: dr. Takács Árpád

Főigazgató: dr. Rákóczi Attila

Igazgató: dr. Krizsán Anett

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Telefon: 66/622-000
Fax: 66/622-001
Email: vezeto@bekeskh.hu
Honlap: bekeskh.hu

Az ügyfélfogadás rendje

A Békés Megyei Kormányhivatal valamennyi főosztályának kijelölt ügyintézője(i) a hét minden munkanapján munkaidőben fogadják az ügyfeleket: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30 óráig, pénteken 8.00–14.00 óráig

A főosztályvezetők ügyfélfogadása: a hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.

A Kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy az önkormányzati tisztségviselők, a jegyzők, aljegyzők, a képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek kormány-tisztviselői soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a Hivatalt.