KÖZHÍRRÉ TÉTEL – Öntözötelep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztálya által megküldött Zanócz Antal ügyfél részére kiadott – az Orosháza, külterület 0480/7-15 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett öntözötelep létesítésének előzetes vizsgálati eljárását lezáró – BE/38/01554-32/2022. ügyiratszámú határozatot.

KÖZHÍRRÉ TÉTEL – Egységes környezethasználati engedélyt módosító határozat

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 21. § (8) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztálya által megküldött Guardian Orosháza Korlátolt Felelősségű Társaság…..

HÍRDETMÉNY – Zajkibocsátási határérték megállapítás Fülöp Szabolcs

Az Orosháza Város Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság nevében a Fülöp Szabolcs egyéni vállalkozó (székhely: 5900 Orosháza, Zrínyi utca 13.) által a Kaja-Kóma (5900 Orosháza, Gyártelep utca 2.) helyen folytatott vendéglátó tevékenység kapcsán kérelemre indult zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyú ügyben az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetményi úton történő közlést rendelek el.

HÍRDETMÉNY – Zajkibocsátási határérték megállapítás Stadlerné Csarmaz Kitti

Az Orosháza Város Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság nevében a Stadlerné Csarmaz Kitti egyéni vállalkozó (székhely: 6600 Szentes, Szabadság tér 3. 3/12.) által a Korall Kávé, Virág és Delikátesz (5900 Orosháza, Rákóczi út 3.) helyen folytatott vendéglátó tevékenység kapcsán kérelemre indult zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyú ügyben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetményi úton történő közlést rendelek el.

A legszebb konyhakertek program – Orosháza

Dávid Zoltán polgármester, Orosháza Város Önkormányzata képviseletében – csatlakozva Sári Kovács Szilvia programigazgató, Karcag város alpolgármestere által létrehozott “A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség Díjas országos programjához meghírdeti Orosházán “A legszebb konyhakertek” programot.

Ünnepi hulladékszállítási rend Orosházán

Ünnepi hulladékszállítási rend Orosházán   A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Orosházán a pünkösdi ünneptől függetlenül, a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a megszokott rend szerint történik. Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni! A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a […]

Lakossági felhívás – Kérelem benyújtása településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításához

Orosháza Város településrendezési eszközeinek (szerkezeti terv, helyi építési szabályzat és annak rajzi mellékleteként a szabályozási terv) módosítását kezdeményezheti a lakosság, a gazdálkodó szervezetek, az egyesületek és a civil szervezetek. Ehhez írásbeli kérelmet lehet benyújtani Orosháza Város Képviselő-testületéhez vagy főépítészéhez.

Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux