Notifications
Clear all

2018. január 29-i Pénzügyi Bizottsági ülés nyilvános napirendjei  

 
Oroshaza
Admin

MEGHÍVÓ

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2018. január hó 29-én (hétfő) 15.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.) Tulajdonosi hozzájárulás az Orosháza, Ady Endre utca 9. szám alatti ingatlan felújításához
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

2.) Az Orosházi Kórház tájékoztatása beruházásairól (szóbeli előterjesztés),
Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatások elszámolása;
Az Orosházi Kórház 2018. évi támogatása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

3.) Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

4.) A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadása és a 2018. évre kötendő megállapodás elfogadása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

5.)

1. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

2. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató

 

6.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt- vel kapcsolatos döntések meghozatala

 1. Beszámoló az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. reorganizációs tervének végrehajtásáról
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 2. Döntés az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződések megkötéséről
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 3. Városmarketing, turisztika, rendezvényszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

 

7.) A GINOP keretében meghirdetett, a lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogramban kedvezményezettek támogatásáról szóló rendelet
Előadó: Bojtor István alpolgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 

8.) Kutyafuttató kialakítása
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

9.) Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

10.) Szándéknyilatkozat az Orosháza, belterület 7713/7. hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű, 8789 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő lőtér kialakításával kapcsolatban
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

11.) Az önkormányzat részvétele a járási startmunka programokban
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

 

12.) Iskola-egészségügyi ellátás telephelyeinek bővítése
Előadó: Bojtor István alpolgármester

13.) Döntés hitelfelvételről
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

14.)

 1. Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala
 2. Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete

Előadó: Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 

15.) Pályázat benyújtása zártkertek megközelítését szolgáló infrastruktúra kialakítására
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

16.) Döntés az AHMED DOKTOR Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 7. számú felnőtt háziorvosi körzet)
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

17.) Döntés az OROS-PRAXIS Orvosi Betéti Társaság feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 2. számú háziorvosi körzet)
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

18.) A Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkaterve
Előadó: Kovács Péter bizottsági elnök

 

19.) Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról (www.oroshaza.hu/ önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések) a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. január 25.

 

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Idéz
Közzétéve : 25/01/2018 8:11 du.