Értesítések
Minden törlése

2016. évi határozatok

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
3,136 Megtekintés
Hozzászólások: 1602
Admin
Topic starter
 

2016. január 29-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

1/2016. (I.29.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2/2016. (I.29.) K.t.

Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata I.

3/2016. (I.29.) K.t.

Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata II.

4/2016. (I.29.) K.t.

Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata III.

5/2016. (I.29.) K.t.

Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása

6/2016. (I.29.) K.t.

Orosháza város Településfejlesztési dokumentumainak elfogadása I.

7/2016. (I.29.) K.t.

Orosháza város Településfejlesztési dokumentumainak elfogadása II.

8/2016. (I.29.) K.t.

Orosháza város Településfejlesztési dokumentumainak elfogadása III.

9/2016. (I.29.) K.t.

Orosháza város új Településrendezési eszközeinek kidolgozása kapcsán érkezett kérelmek véleményezése

10/2016. (I.29.) K.t.

A 7. számú háziorvosi körzet tartósan betöltetlen körzetté nyilvánítása

11/2016. (I.29.) K.t.

A 9. számú háziorvosi körzet praxisjogának elidegenítése

12/2016. (I.29.) K.t.

Egyházak 2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolása I.

13/2016. (I.29.) K.t.

Egyházak 2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolása II.

14/2016. (I.29.) K.t.

Egyházak 2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolása III.

15/2016. (I.29.) K.t.

Egyházak 2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolása IV.

16/2016. (I.29.) K.t.

TOP program keretében 2016. évben benyújtandó pályázatok előkészítési munkálataira vonatkozó közbeszerzések elindítása I.

17/2016. (I.29.) K.t.

TOP program keretében 2016. évben benyújtandó pályázatok előkészítési munkálataira vonatkozó közbeszerzések elindítása II.

18/2016. (I.29.) K.t.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján – a 2016. évi költségvetés tervezése során az önkormányzat gazdasági helyzetének elemzésén alapuló, pénzügyi egyensúlyi helyzet gyors helyreállítását, hosszú távú fenntartását, valamint újratermelésének elkerülését biztosító intézkedéseket tartalmazó reorganizációs terv

19/2016. (I.29.) K.t.

Interpelláció elfogadása

20/2016. (I.29.) K.t.

Interpelláció elfogadása

21/2016. (I.29.) K.t.

Interpelláció elfogadása

22/2016. (I.29.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből

23/2016. (I.29.) K.t.

Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés által alapított „Elnöki elismerés” kitüntető díjra

24/2016. (I.29.) K.t.

Házi segítségnyújtás megszüntetése miatt benyújtott panaszok I.

25/2016. (I.29.) K.t.

Házi segítségnyújtás megszüntetése miatt benyújtott panaszok II.

26/2016. (I.29.) K.t.

Házi segítségnyújtás megszüntetése miatt benyújtott panaszok III.


2016. február 12-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

27/2016. (II.12.) K.t.

Kötelező betelepítési kvóta

28/2016. (II.12.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

29/2016. (II.12.) K.t.

Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság beszámolója

30/2016. (II.12.) K.t.

Beszámoló a Polgármester Hivatal 2015. évi tevékenységéről

31/2016. (II.12.) K.t./1 a) Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről
/1 b) Orosháza Város Önkormányzat foglalkoztatotti létszámának bővítése
/2 A mezei őrszolgálatról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása I.

32/2016. (II.12.) K.t. /1 a) Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2015. évi tevékenységéről
/1 b) Orosháza Város Önkormányzat foglalkoztatotti létszámának bővítése
/2 A mezei őrszolgálatról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása II.

33/2016. (II.12.) K.t.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala I.

34/2016. (II.12.) K.t.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala II.

35/2016. (II.12.) K.t.

Helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntés

36/2016. (II.12.) K.t.

Orosháza története – Monográfia előkészítése

37/2016. (II.12.) K.t.

A Projektfelügyelet Országos Projekttervező, -támogató és felügyelő Kft-vel közbeszerzések lebonyolítására kötött Együttműködési Megállapodás módosítása

38/2016. (II.12.) K.t.

Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás módosítása I.

39/2016. (II.12.) K.t.

Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás módosítása II.

40/2016. (II.12.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzata tagsági jogviszonyának megszüntetése az INNOENERGO-TEC Innováció-Energia-Technológia Klaszterben

41/2016. (II.12.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések

/1. Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala
/2. Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet

42/2016. (II.12.) K.t.

Döntés a 2016. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről

43/2016. (II.12.)

K.t. Interpelláció elfogadása

44/2016. (II.12.)

K.t. Interpelláció elfogadása

45/2016. (II.12.)

K.t. Interpelláció elfogadása

46/2016. (II.12.)

K.t. Interpelláció elfogadása

47/2016. (II.12.)

K.t. Interpelláció elfogadása

48/2016. (II.12.)

K.t. Döntés intézményvezetői pályázatról

49/2016. (II.12.)

K.t. Orosháza, Bartók Béla u. 43/C. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


2016. március 7-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

50/2016. (III.7.)

K.t.Tájékoztatás a 2016. évi vízterhelési díjról

51/2016. (III.7.)

K.t.A 7. számú tartósan betöltetlen háziorvosi körzet betöltésére érkezett kérelem

52/2016. (III.7.)

K.t.Módosító javaslat

53/2016. (III.7.)

K.t.Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatti tekepálya hasznosítása I.

54/2016. (III.7.)

K.t.Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatti tekepálya hasznosítása II.

55/2016. (III.7.)

K.t.Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2016. évre történő módosítása

56/2016. (III.7.)

K.t.Egyházi fenntartásban lévő óvodák pályázatainak benyújtásához kapcsolódó döntések meghozatala I.

57/2016. (III.7.)

K.t.Egyházi fenntartásban lévő óvodák pályázatainak benyújtásához kapcsolódó döntések meghozatala II.

58/2016. (III.7.)

K.t.Ingó eszközök használatba adása az Európai Uniós Társadalmi célú Nonprofit Kft. részére

59/2016. (III.7.)

K.t. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos állásfoglalások elleni kifogás elbírálása I.

60/2016. (III.7.)

K.t.Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatos állásfoglalások elleni kifogás elbírálása II.

61/2016. (III.7.)

K.t.Házi segítségnyújtás megszüntetése miatt benyújtott panaszok I.

62/2016. (III.7.)

K.t.Házi segítségnyújtás megszüntetése miatt benyújtott panaszok II.

63/2016. (III.7.)

K.t.Házi segítségnyújtás megszüntetése miatt benyújtott panaszok III.

64/2016. (III.7.)

K.t.A 45/2015. (III.27) K.t határozat kiegészítése (Otthon melege program)

65/2016. (III.7.)

K.t. Tehetséggondozó Program póttámogatása (2015/2016. tanév)

66/2016. (III.7.)

K.t.A rekultivált hulladéklerakó utógondozási feladataival kapcsolatos döntés meghozatala I.

67/2016. (III.7.)

K.t.A rekultivált hulladéklerakó utógondozási feladataival kapcsolatos döntés meghozatala II.

68/2016. (III.7.)

K.t.Csatlakozási szándéknyilatkozat a „….JövőD Dél-Békésben épül…” programhoz


2016. március 25-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

69/2016. (III.25.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

70/2016. (III.25.) K.t.

Módosító javaslat elfogadása

71/2016. (III.25.) K.t.

Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2014-2015. évi tevékenységéről

72/2016. (III.25.) K.t.

Pályázat benyújtása az ifjúsági közösségek közösségépítő programsorozatainak támogatására

73/2016. (III.25.) K.t.

DAKK Dél-alföld Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés

74/2016. (III.25.) K.t.

Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása
/1. Az Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
/2. A Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása I.

75/2016. (III.25.)K.t.
Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása
/1. Az Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
/2. A Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása II.

76/2016. (III.25.) K.t.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása

77/2016. (III.25.) K.t.

A Városi Képtár és Műterem működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala (a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. és a Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása) I.

78/2016. (III.25.) K.t.

A Városi Képtár és Műterem működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala (a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. és a Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása) II.

79/2016. (III.25.) K.t.

A Városi Képtár és Műterem működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala (a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. és a Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása) III.

80/2016. (III.25.) K.t.

A Városi Képtár és Műterem működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala (a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. és a Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása) IV.

81/2016. (III.25.) K.t.

A Városi Képtár és Műterem működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala (a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. és a Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása) V.

82/2016. (III.25.) K.t.

A Városi Képtár és Műterem működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala (a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. és a Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása) VI.

83/2016. (III.25.) K.t.

Hozzájárulás az Orosháza, Eötvös tér 2. alatti sportcsarnok működési költségeihez

84/2016. (III.25.) K.t.

Kalandparkkal kapcsolatos döntés meghozatala

85/2016. (III.25.) K.t.

Pályázat benyújtása a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-5.2.1-15) megvalósítására

86/2016. (III.25.) K.t.

A Lóversenypálya hasznosítására cégalapítás

87/2016. (III.25.) K.t.

Önkormányzati tulajdonban álló vadászterületek képviseleti joga

88/2016. (III.25.) K.t.

A 299/2015. (XII.18.) K.t. határozat módosítása

89/2016. (III.25.) K.t.

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtani kívánt TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala I.

90/2016. (III.25.) K.t.

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtani kívánt TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala II.

91/2016. (III.25.) K.t.

Az AKG Zrt.-ben lévő önkormányzati tulajdonú részvények értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala

92/2016. (III.25.) K.t.

Polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága

93/2016. (III.25.) K.t.

Részvétel a Dél-Békés Jövőjéért Szövetségben

94/2016. (III.25.) K.t.

Interpelláció elfogadása

95/2016. (III.25.) K.t.

Interpelláció elfogadása

96/2016. (III.25.) K.t.

Interpelláció elfogadása

97/2016. (III.25.) K.t.

Interpelláció elfogadása

98/2016. (III.25.) K.t.

Interpelláció elfogadása

99/2016. (III.25.) K.t.

Orosháza, Huba u. 16. III/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

100/2016. (III.25.) K.t.

Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

101/2016. (III.25.) K.t.

Orosháza, Október 6. u. 33-35. IV/27. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

102/2016. (III.25.) K.t.

Orosháza, Csizmadia S. u. 61/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

103/2016. (III.25.) K.t.

Orosháza, Könd u. 34/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

104/2016. (III.25.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből

105/2016. (III.25.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből

106/2016. (III.25.) K.t.

Javaslattétel városi elismerő címek adományozására I.

107/2016. (III.25.) K.t.

Javaslattétel városi elismerő címek adományozására II.

108/2016. (III.25.) K.t.

Javaslattétel városi elismerő címek adományozására III.

109/2016. (III.25.) K.t.

Javaslattétel városi elismerő címek adományozására IV.

110/2016. (III.25.) K.t.

Javaslattétel városi elismerő címek adományozására V.

111/2016. (III.25.) K.t.

Javaslattétel városi elismerő címek adományozására VI.

112/2016. (III.25.) K.t.

Javaslattétel városi elismerő címek adományozására VII.

113/2016. (III.25.) K.t.

Javaslattétel városi elismerő címek adományozására VIII.


2016. április 13-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

114/2016. (III.7.) K.t.

Működési támogatás biztosítása az Orosházi Kórház részére

115/2016. (III.7.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról I.

116/2016. (III.7.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról II.

117/2016. (III.7.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról III.

118/2016. (III.7.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról IV.

119/2016. (III.7.) K.t.

Az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő stratégiai megállapodás elfogadása

120/2016. (III.7.) K.t.

Elvi hozzájárulás kézilabda aréna építéséhez és önkormányzat általi működtetéséhez


2016. április 29-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

121/2016. (IV.29.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

122/2016. (IV.29.) K.t.

Beszámoló a 2015. évi közfoglalkoztatásról

123/2016. (IV.29.) K.t.

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötendő megállapodás elfogadása

124/2016. (IV.29.) K.t.

Beruházási támogatás biztosítása a Kórház részére gyermekorvosi rendelők kialakítása céljából

125/2016. (IV.29.) K.t.

Pályázat benyújtása az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15) megvalósítására

126/2016. (IV.29.) K.t.

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vezetésére benyújtott pályázat véleményezése

127/2016. (IV.29.) K.t.

Döntés a 2016. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről

128/2016. (IV.29.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 6209/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

129/2016. (IV.29.) K.t.

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatának benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala

130/2016. (IV.29.) K.t.

Alapítványok 2015. évi támogatásának elszámolása, 2016. évi támogatása

131/2016. (IV.29.) K.t.

Alapítványok 2015. évi támogatásának elszámolása, 2016. évi támogatása

132/2016. (IV.29.) K.t.

Alapítványok 2015. évi támogatásának elszámolása, 2016. évi támogatása

133/2016. (IV.29.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma múzeum igazgatói pályázati kiírás

134/2016. (IV.29.) K.t.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel, valamint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

135/2016. (IV.29.) K.t.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel, valamint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

136/2016. (IV.29.) K.t.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel, valamint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

137/2016. (IV.29.) K.t.

Az orosházi 7505/3. hrsz. alatti szálloda ingatlan további hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala

138/2016. (IV.29.) K.t.

Az Önkormányzat által beszerzés alatt álló DOTTO kisvonattal kapcsolatos döntés meghozatala

139/2016. (IV.29.) K.t

Ingatlan átadás a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Nonprofit Részvénytársaság részére

140/2016. (IV.29.) K.t.

Interpelláció elfogadása

141/2016. (IV.29.) K.t.

Interpelláció elfogadása

142/2016. (IV.29.) K.t.

Interpelláció elfogadása

143/2016. (IV.29.) K.t.

Interpelláció elfogadása

144/2016. (IV.29.) K.t.

Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


2016. május 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

145/2016. (V.12.) K.t.

Orosháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának elfogadása

146/2016. (V.12.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról I.

147/2016. (V.12.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról II.

148/2016. (V.12.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról III.

149/2016. (V.12.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról IV.

150/2016. (V.12.) K.t.

A Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaságból történő részvény eladás

151/2016. (V.12.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Alföld Gyöngye szálloda ingatlan hasznosítására kiírt pályázati felhívásról való döntés

152/2016. (V.12.) K.t.

Orosháza Gyopárosfürdő városrész gyógyhellyé minősítéséhez szükséges, településrendezési eszközök módosítása
/1. településszerkezeti terv módosítása

153/2016. (V.12.) K.t.

Intézményátszervezési javaslatok véleményezése I.

154/2016. (V.12.) K.t.

Intézményátszervezési javaslatok véleményezése II.


2016. május 30-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

155/2016. (V.30.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

156/2016. (V.30.) K.t.

/1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2015. évi tevékenységéről

157/2016. (V.30.) K.t.

/2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2015. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

158/2016. (V.30.) K.t.

Az Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

159/2016. (V.30.) K.t.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról I.

160/2016. (V.30.) K.t.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról II.

161/2016. (V.30.) K.t.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és támogatás biztosítása I.

162/2016. (V.30.) K.t.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és támogatás biztosítása II.

163/2016. (V.30.) K.t.

Az orosházi 8. számú háziorvosi körzet tartósan betöltetlen körzetté nyilvánítása

164/2016. (V.30.) K.t.

Döntés a Kodolányi János Főiskola részére nyújtandó támogatásról

165/2016. (V.30.) K.t.

Az Orosháza FC Futball Klub Kft. kapcsán, végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek összefoglaló értékelése, vagyonfelosztási javaslatának és végelszámolási zárómérlegének elfogadása

166/2016. (V.30.) K.t.

Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 és az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület TAO beruházási pályázatához I.

167/2016. (V.30.) K.t.

Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 és az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület TAO beruházási pályázatához II.

168/2016. (V.30.) K.t.

Döntés az Egyházak 2016. évi támogatásáról I.

169/2016. (V.30.) K.t.

Döntés az Egyházak 2016. évi támogatásáról II.

170/2016. (V.30.) K.t.

Döntés az Egyházak 2016. évi támogatásáról III.

171/2016. (V.30.) K.t.

Önkormányzati elismerések a Kéklámpás Napján

172/2016. (V.30.) K.t.

2016. évi „TFA Hungary – Orosháza” nemzetközi tűzoltó sportbajnokság támogatása

173/2016. (V.30.) K.t

Döntés a Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsba történő belépésről

174/2016. (V.30.) K.t.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint 2016. évi üzleti terve

175/2016. (V.30.) K.t.

Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos döntések

176/2016. (V.30.) K.t.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

177/2016. (V.30.) K.t.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/2. A Zrt. 2015. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása

178/2016. (V.30.) K.t.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/3. A Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása

179/2016. (V.30.) K.t.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/4. A Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

180/2016. (V.30.) K.t.

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
/1. A Kft. 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése

181/2016. (V.30.) K.t.

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
/2. 2016. évi üzleti terv elfogadása

182/2016. (V.30.) K.t.

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
/3. Javadalmazási szabályzat elfogadása

183/2016. (V.30.) K.t.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása

184/2016. (V.30.) K.t.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala
Közszolgáltatási szerződés módosítása

185/2016. (V.30.) K.t.

Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

186/2016. (V.30.) K.t.

Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi beszámolója és 2016. évi üzleti terve

187/2016. (V.30.) K.t.

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására – ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtása

188/2016. (V.30.) K.t.

2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés

189/2016. (V.30.) K.t.

Pályázat benyújtása a Platán Idősek Otthona fejlesztése tárgyában

190/2016. (V.30.) K.t.

Pályázat benyújtása a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény korszerűsítése tárgyában

191/2016. (V.30.) K.t.

Pályázat benyújtása a Szabó Dezső utca, a Csengeri utca, illetve a Kós Károly utca burkolatfelújítás tárgyában

192/2016. (V.30.) K.t.

A szakmai innovációs projektek megvalósítására kiírt pályázat Justh Zsigmond Városi Könyvtár általi benyújtásának támogatása

193/2016. (V.30.) K.t.

ALFÖLDVÍZ regionális Viziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságába tag jelölése (szóbeli)

194/2016. (V.30.) K.t.

Interpelláció elfogadása

195/2016. (V.30.) K.t.

Interpelláció elfogadása

196/2016. (V.30.) K.t.

Interpelláció elfogadása

197/2016. (V.30.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról I.

198/2016. (V.30.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról II.

199/2016. (V.30.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról III.

200/2016. (V.30.) K.t.

Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre

201/2016. (V.30.) K.t.

Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

202/2016. (V.30.) K.t.

Orosháza, Bartók B. u. 39/C. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

203/2016. (V.30.) K.t.

Orosháza, Bartók B. u. 41/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

204/2016. (V.30.) K.t.

Orosháza, Bartók B. u. 43/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


2016. június 24-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

205/2016. (VI.24.) K.t.

Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

206/2016. (VI.24.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

207/2016. (VI.24.) K.t.

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

/1. Az Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. közötti hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről szóló beszámoló

208/2016. (VI.24.) K.t.

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

/2. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének

209/2016. (VI.24.) K.t.

Döntés Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeum intézményvezetői pályázatáról

210/2016. (VI.24.) K.t.

Pályázat benyújtására az “Orosháza és orosháziak az első világháborúban 1914 – 1918” című könyv kiadására

211/2016. (VI.24.) K.t.

Orosháza Város Napköziotthonos Óvodájával kapcsolatos döntések

/1. Óvoda vezetőjének szakmai beszámolója a 2015/2016 nevelési évről,

/2. álláshely bővítésének engedélyezése I.

212/2016. (VI.24.) K.t.

Orosháza Város Napköziotthonos Óvodájával kapcsolatos döntések

/1. Óvoda vezetőjének szakmai beszámolója a 2015/2016 nevelési évről,

/2. álláshely bővítésének engedélyezése II.

213/2016. (VI.24.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Alföld Gyöngye Hotel ingatlan hasznosítására kiírt pályázat eredménye

214/2016. (VI.24.) K.t.

Az orosházi 11. számú vegyes háziorvosi körzet tartósan betöltetlen körzetté nyilvánítása

215/2016. (VI.24.) K.t.

Feladatellátási szerződés megkötése a DAREH Önkormányzati Társulással

216/2016. (VI.24.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 6209/1. hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

217/2016. (VI.24.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról I.

218/2016. (VI.24.) K.t.

Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról II.

219/2016. (VI.24.) K.t.

Interpelláció elfogadása

220/2016. (VI.24.) K.t.

Interpelláció elfogadása

221/2016. (VI.24.) K.t.

Interpelláció elfogadása

222/2016. (VI.24.) K.t.

Interpelláció elfogadása

223/2016. (VI.24.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből I.

224/2016. (VI.24.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből II. támogatásához kapcsolódó nyilatkozat


2016. augusztus 1-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

225/2016. (VIII.1.) K.t.

TOP program keretében benyújtandó TOP 5.1.2-15 kódszámú, Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű pályázat előkészítési feladatainak elindítása

226/2016.(VIII.1.) K.t.

Pályázat benyújtása leromlott városi területek rehabilitációjának (TOP-4.3.1-15) megvalósítására

227/2016.(VIII.1.) K.t.

Tudományos és Technológiai Ipari Park cím viselésének elnyerésére kiírt pályázat előkészítési feladatainak elindítása

228/2016.(VIII.1.) K.t.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületének 2015. évi turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátására nyújtott támogatás elszámolása

229/2016.(VIII.1.) K.t.

A Scola Humanitatis Alapítvány – Tehetséggondozó program – támogatás elszámolása

230/2016.(VIII.1.) K.t.

Az orosházi 8. számú tartósan betöltetlen háziorvosi körzet betöltésére érkezett kérelem

231/2016.(VIII.1.) K.t.

Önrész biztosítása az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO beruházásához

232/2016.(VIII.1.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 174/11. és 115/16. hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala

233/2016.(VIII.1.) K.t.

Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. C/1. szám alatti önkormányzati bérlakás, lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére való bérbeadás alapján kiírt pályázat elbírálása

234/2016.(VIII.1.) K.t.

Orosháza, Hegedűs I. u. 21/B. I/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

235/2016.(VIII.1.) K.t.

Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. A/1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

236/2016.(VIII.1.) K.t.

Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. B/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

237/2016.(VIII.1.) K.t.

Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. D/1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

238/2016.(VIII.1.) K.t.

Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. B/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

239/2016.(VIII.1.) K.t.

Orosháza, Október 6. u. 33-35. V/33. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

240/2016.(VIII.1.) K.t.

Orosháza, Október 6. u. 33-35. V/35. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

241/2016.(VIII.1.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből


2016. augusztus 29-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

242/2016. (VIII.29.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

243/2016. (VIII.29.) K.t.

Az orosházi 7505/9. hrsz. alatti Alföld Gyöngye Hotel ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala

244/2016. (VIII.29.) K.t.

Tárgyi feltételek biztosítása az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Platán Idősek Otthonában

245/2016. (VIII.29.) K.t.

Pályázat benyújtása helyi foglalkoztatási együttműködések (TOP-5.1.2-15) megvalósítására

246/2016. (VIII.29.) K.t.

Köztéri szobor állítására irányuló pályázat benyújtása

247/2016. (VIII.29.) K.t.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

248/2016. (VIII.29.) K.t.

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása

249/2016. (VIII.29.) K.t.

Az OMTK-ULE 1913 Sportszervezet 2013-2014. évi TAO tárgyi eszköz beruházás elszámolása

250/2016. (VIII.29.) K.t.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala I.

251/2016. (VIII.29.) K.t.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala II.

252/2016. (VIII.29.) K.t.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala III.

253/2016. (VIII.29.) K.t.

Orosházi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása

254/2016. (VIII.29.) K.t.

Emléktábla kihelyezésére irányuló pályázat benyújtása

255/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

256/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

257/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

258/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

259/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

260/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

261/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

262/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

263/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

264/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

265/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

266/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

267/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

268/2016. (VIII.29.) K.t.

Interpellációra válasz

269/2016. (VIII.29.) K.t.

Szavazatszámláló Bizottsági tagok választása

270/2016. (VIII.29.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből


2016. szeptember 23-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

271/2016. (IX.23.) K.t.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére pályázat benyújtása

272/2016. (IX.23.) K.t.

Döntés Dr. Tobakné Dr. Szabó Marianna Zsuzsanna és Orosháza Város Önkormányzata közötti egészségügyi ellátási szerződés újrakötéséről (orosházi 5. számú fogorvosi körzet)

273/2016. (IX.23.) K.t.

Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság póttagjának megválasztása

274/2016. (IX.23.) K.t.

Dél-Békés Calendula IT Konzorcium létrehozása


2016. október 5-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

275/2016. (X.5.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

276/2016. (X.5.) K.t.

Döntés a 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

277/2016. (X.5.) K.t.

Kiegészítő határozat

278/2016. (X.5.) K.t.

2016. évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése

279/2016. (X.5.) K.t.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

280/2016. (X.5.) K.t.

Új könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Kft-ben I.

281/2016. (X.5.) K.t.

Új könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Kft-ben II.

282/2016. (X.5.) K.t.

Új könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Kft-ben III.

283/2016. (X.5.) K.t.

Döntés a 2016. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről

284/2016. (X.5.) K.t.

Önrész biztosítása az „Orosháza és orosháziak az első világháborúban 1914-1918” című album kiadására

285/2016. (X.5.) K.t.

Interpelláció elfogadása

286/2016. (X.5.) K.t.

Interpelláció elfogadása

287/2016. (X.5.) K.t.

Interpelláció elfogadása

288/2016. (X.5.) K.t.

Interpelláció elfogadása

289/2016. (X.5.) K.t.

Interpelláció elfogadása

290/2016. (X.5.) K.t.

Interpelláció elfogadása

291/2016. (X.5.) K.t.

Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. B/1. szám alatti bérlakás bérbeadására lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére kiírt pályázat elbírálása

292/2016. (X.5.) K.t.

Orosháza, Csizmadia S. u. 61/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

293/2016. (X.5.) K.t.

Orosháza, Hegedűs I. u. 23/D. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

294/2016. (X.5.) K.t.

Orosháza, Hegedűs I. u. 25/C. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

295/2016. (X.5.) K.t.

Orosháza, Hegedűs I. u. 25/B fsz/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

296/2016. (X.5.) K.t.

Orosháza, Október 6. u. 33-35. IV/23. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


2016. október 27-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

297/2016. (X.27.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

298/2016. (X.27.) K.t.

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

299/2016. (X.27.) K.t.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár dokumentumainak módosítása
/1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
/2. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása I.

300/2016. (X.27.) K.t.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár dokumentumainak módosítása
/1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
/2. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása II.

301/2016. (X.27.) K.t.

Szeged-Csanádi Egyházmegye Városi Sportcsarnok működési költségei támogatásának elszámolása

302/2016. (X.27.) K.t.

Módosító javaslat elutasítása

303/2016. (X.27.) K.t.

Módosító javaslat elutasítása

304/2016. (X.27.) K.t.

Módosító javaslat elutasítása

305/2016. (X.27.) K.t.

Módosító javaslat elfogadása

306/2016. (X.27.) K.t.

Tájékoztatás a Média Kft. 1-9. havi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és 2017. évi előzetes üzleti tervéről, valamint kapcsolódó döntések meghozatala I.

307/2016. (X.27.) K.t.

Tájékoztatás a Média Kft. 1-9. havi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és 2017. évi előzetes üzleti tervéről, valamint kapcsolódó döntések meghozatala II.

308/2016. (X.27.) K.t.

Tájékoztatás a Média Kft. 1-9. havi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és 2017. évi előzetes üzleti tervéről, valamint kapcsolódó döntések meghozatala III.

309/2016. (X.27.) K.t.

Pályázat benyújtása elektromos töltőállomások kialakítására

310/2016. (X.27.) K.t.

Pályázat benyújtása szemléletformáló programok megvalósítása tárgyában

311/2016. (X.27.) K.t.

DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala

312/2016. (X.27.) K.t.

Interpelláció elfogadása

313/2016. (X.27.) K.t.

Interpelláció elfogadása

314/2016. (X.27.) K.t.

Interpelláció elfogadása

315/2016. (X.27.) K.t.

Interpelláció elfogadása

316/2016. (X.27.) K.t.

Interpelláció elfogadása

317/2016. (X.27.) K.t.

Interpelláció elfogadása

318/2016. (X.27.) K.t.

Interpelláció elfogadása

319/2016. (X.27.) K.t.

Interpelláció elfogadása

320/2016. (X.27.) K.t.

Interpelláció elfogadása

321/2016. (X.27.) K.t.

Az Orosháza Pacsirta utca 8. szám alatti ingatlanon az MDF 187/1551-ed tulajdoni hányadának árverési vétele

322/2016. (X.27.) K.t.

Orosháza, Gárdonyi G. u. 37. A/4. szám alatti bérlakás lakás bérbeadására lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére kiírt pályázat elbírálása

323/2016. (X.27.) K.t.

Orosháza, Tass u. 13. 4/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

324/2016. (X.27.) K.t.

Orosháza, Dr. László E. ltp. 7/E. IV/15. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

325/2016. (X.27.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből I.

326/2016. (X.27.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből II.


2016. november 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

327/2016. (XI.16.) K.t.

Az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése


2016. november 25-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

328/2016. (XI.25.) K.t.

A helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala

329/2016. (XI.25.) K.t.

Szennyvízberuházás kötbérigény érvényesítés

330/2016. (XI.25.) K.t.

A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről

331/2016. (XI.25.) K.t.

A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala feladatellátásának elősegítése érdekében további helyiségek biztosítása

332/2016. (XI.25.) K.t.

Az Orosházi Kórház részére nyújtott beruházási támogatás, elszámolási határidő módosítása I.

333/2016. (XI.25.) K.t.

Az Orosházi Kórház részére nyújtott beruházási támogatás, elszámolási határidő módosítása II.

334/2016. (XI.25.) K.t.

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelmének elbírálása

335/2016. (XI.25.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

336/2016. (XI.25.) K.t.

Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság beszámolója

337/2016. (XI.25.) K.t.

 

Tájékoztató a Média Kft. és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vizsgálatának eredményéről, valamint a szükséges döntések meghozatala I.

338/2016. (XI.25.) K.t.

Tájékoztató a Média Kft. és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vizsgálatának eredményéről, valamint a szükséges döntések meghozatala II.

339/2016. (XI.25.) K.t.

Család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása I.

340/2016. (XI.25.) K.t.

Család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása II.

341/2016. (XI.25.) K.t.

Család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása III.

342/2016. (XI.25.) K.t.

Család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása IV.

343/2016. (XI.25.) K.t.

A 7821 és 7822 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése

344/2016. (XI.25.) K.t.

Az orosházi 6536, 6541/4 és 6542 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-rendezése és értékesítésre történő kijelölése

345/2016. (XI.25.) K.t.

A Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársasággal kapcsolatos döntés meghozatala I.

346/2016. (XI.25.) K.t.

A Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársasággal kapcsolatos döntés meghozatala II.

347/2016. (XI.25.) K.t.

Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala

348/2016. (XI.25.) K.t.

 

Döntés az Orosháza, Falus E. u. 1. számú ingatlan előtt található közkifolyó áthelyezéséről

349/2016. (XI.25.) K.t.

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos döntések meghozatala

350/2016. (XI.25.) K.t.

DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala

351/2016. (XI.25.) K.t.

Önrész biztosítása az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO beruházásához

352/2016. (XI.25.) K.t.

Döntés likviditást biztosító hitelről

353/2016. (XI.25.) K.t.

Gyermek-, és diákélelmezési Intézmény támogatása

354/2016. (XI.25.) K.t.

Szándéknyilatkozat

355/2016. (XI.25.) K.t.

Interpelláció elfogadása

356/2016. (XI.25.) K.t.

Interpelláció elfogadása


2016. december 9-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

357/2016. (XII.9.) K.t.

Döntés az önkormányzati tulajdonú Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan hasznosításáról

358/2016. (XII.9.) K.t.

A DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala

359/2016. (XII.9.) K.t.

Helyiséghasználat biztosítása a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége számára

360/2016. (XII.9.) K.t.

A Békés megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi rendőrkapitánysága és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága részére eszközadományozás I.

361/2016. (XII.9.) K.t.

A Békés megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi rendőrkapitánysága és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága részére eszközadományozás II.

362/2016. (XII.9.) K.t.

A Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása I.

363/2016. (XII.9.) K.t.

A Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása II.

364/2016. (XII.9.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével kapcsolatos döntések meghozatala I.

365/2016. (XII.9.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével kapcsolatos döntések meghozatala II.

366/2016. (XII.9.) K.t.

Feladatátadás a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynek I.

367/2016. (XII.9.) K.t.

Feladatátadás a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynek II.

368/2016. (XII.9.) K.t.

Feladatátadás a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynek III.

369/2016. (XII.9.) K.t.

Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából


2016. december 22-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

370/2016. (XII.22.) K.t.

Döntés a Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan hasznosításáról

371/2016. (XII.22.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

372/2016. (XII.22.) K.t.

Békés megyei Ivóvízminőség-javító program keretében megvalósult vagyon kiadása

373/2016. (XII.22.) K.t.

A helyi autóbuszközlekedéssel kapcsolatos döntések I.

374/2016. (XII.22.) K.t.

A helyi autóbuszközlekedéssel kapcsolatos döntések II.

375/2016. (XII.22.) K.t.

Feladatellátási szerződés megkötése a Máltai Szeretetszolgálattal és az ehhez kapcsolódó önkormányzati rendelet módosítások

376/2016. (XII.22.) K.t.

Orosháza Város Ifjúságpolitikai és gyermekjogi Koncepciója (2017-2022)

377/2016. (XII.22.) K.t.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület 2017. évi I.-III. havi támogatása

378/2016. (XII.22.) K.t.

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelmének elbírálása

379/2016. (XII.22.) K.t.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása

380/2016. (XII.22.) K.t.

Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala I.

381/2016. (XII.22.) K.t.

Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala II.

382/2016. (XII.22.) K.t.

Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala III.

383/2016. (XII.22.) K.t.

2017. évi élelmezési nyersanyagnormák meghatározása

384/2016. (XII.22.) K.t.

Az Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, engedélyezett létszámkeretének növelése

385/2016. (XII.22.) K.t.

Pályázat benyújtása külterületi utak felújítására

386/2016. (XII.22.) K.t.

2017. évben benyújtandó pályázatok előkészítési munkálataira vonatkozó feladatok elindítása I.

387/2016. (XII.22.) K.t.

2017. évben benyújtandó pályázatok előkészítési munkálataira vonatkozó feladatok elindítása I.

388/2016. (XII.22.) K.t.

A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve

389/2016. (XII.22.) K.t.

Belső ellenőrzés a 2017-2020. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2017. évi ellenőrzési terve

390/2016. (XII.22.) K.t.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai I.

391/2016. (XII.22.) K.t.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai II.

392/2016. (XII.22.) K.t.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai III.

393/2016. (XII.22.) K.t.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntés meghozatala I.

394/2016. (XII.22.) K.t.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntés meghozatala II.

395/2016. (XII.22.) K.t.

Közszolgáltatási szerződés megkötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel

396/2016. (XII.22.) K.t.

a) Orosháza Kártya 2016. évi előleg elszámolása és 2017. évi előleg biztosítása
b) Kalandpark üzemeltetésének 2016. évi elszámolása I.

397/2016. (XII.22.) K.t.

a) Orosháza Kártya 2016. évi előleg elszámolása és 2017. évi előleg biztosítása
b) Kalandpark üzemeltetésének 2016. évi elszámolása II.

398/2016. (XII.22.) K.t.

Döntés Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Alföld Gyöngye Hotel ingatlanon történő beruházásról

399/2016. (XII.22.) K.t.

Forrás biztosítása marketing feladatok ellátására

400/2016. (XII.22.) K.t.

Interpelláció elfogadása

401/2016. (XII.22.) K.t.

Orosháza, Hegedűs István u. 25/A. fsz. 1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

402/2016. (XII.22.) K.t.

Orosháza, Hegedűs István u. 23/A. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

403/2016. (XII.22.) K.t.

217/2006 (IX.8.) K.t. határozat módosítása

404/2016. (XII.22.) K.t.

Gyermek- és Diákélelmezési intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatala I.

405/2016. (XII.22.) K.t.

Gyermek- és Diákélelmezési intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatala II.

406/2016. (XII.22.) K.t.

Gyermek- és Diákélelmezési intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatala – Módosító határozat

407/2016. (XII.22.) K.t.

Gyermek- és Diákélelmezési intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatala – Új határozat

408/2016. (XII.22.) K.t.

Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala I.

409/2016. (XII.22.) K.t.

Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala II.

410/2016. (XII.22.) K.t.

Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala III.

411/2016. (XII.22.) K.t.

Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala IV.

412/2016. (XII.22.) K.t.

Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala V.

413/2016. (XII.22.) K.t.

Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala VI.

414/2016. (XII.22.) K.t.

Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala VII.

415/2016. (XII.22.) K.t.

Behajthatatlan követelések törlése

 
Közzétéve : 24/02/2016 3:29 du.