Értesítések
Minden törlése

2015. évi határozatok

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
2,963 Megtekintés
Hozzászólások: 1603
Admin
Topic starter
 

2015. január 16-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 1/2015. (I.16.) K.t.sz.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának pályázati felhívására pályázat benyújtása

 


2015. február 13-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

9/2015. (II.13.) K.t.sz.

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala I.

10/2015. (II.13.) K.t.sz.

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala II.

11/2015. (II.13.) K.t.sz.

Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés-éhez kapcsolódó döntések meghozatala I.

12/2015. (II.13.) K.t.sz.

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés-éhez kapcsolódó döntések meghozatala II.

13/2015. (II.13.) K.t.sz.

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés-éhez kapcsolódó döntések meghozatala III.

14/2015. (II.13.) K.t.sz.

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés-éhez kapcsolódó döntések meghozatala IV.

15/2015. (II.13.) K.t.sz.

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés- éhez kapcsolódó döntések meghozatala V.

16/2015. (II.13.) K.t.sz.

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés-éhez kapcsolódó döntések meghozatala VI.

 


2015. február 20-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

17/2015. (II.20.) K.t.sz.

Beszámoló a 2014. évi határozatok végrehajtásáról

18/2015. (II.20.) K.t.sz.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19/2015. (II.20.) K.t.sz.

Az Orosházi Települési Értéktár bizottság beszámolója

20/2015. (II.20.) K.t.sz.

Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali létszámkeret meghatározása

21/2015. (II.20.) K.t.sz.

Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről

22/2015. (II.20.) K.t.sz.

Testvérvárosi találkozó megvalósítására irányuló pályázat benyújtása

23/2015. (II.20.) K.t.sz.

Mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet-tervezet

24/2015. (II.20.) K.t.sz.

A polgármester és az alpolgármesterek illetményének, szabadságának rendezése I.

25/2015. (II.20.) K.t.sz.

A polgármester és az alpolgármesterek illetményének, szabadságának rendezése II.

26/2015. (II.20.) K.t.sz.

A polgármester és az alpolgármesterek illetményének, szabadságának rendezése III.

27/2015. (II.20.) K.t.sz.

A polgármester és az alpolgármesterek illetményének, szabadságának rendezése IV.

28/2015. (II.20.) K.t.sz.

Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

29/2015. (II.20.) K.t.sz.

A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyása

30/2015. (II.20.) K.t.sz.

Partnerségi Rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz

31/2015. (II.20.) K.t.sz.

ESZK egyes telephelyein működő Érdekképviseleti fórumba fenntartói képviselő választása

32/2015. (II.20.) K.t.sz.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2015. évi támogatása

33/2015. (II.20.) K.t.sz.

Otthon Melege Program önkormányzati lakások épületenergetikai felújítása

34/2015. (II.20.) K.t.sz.

Bérlőkijelölés közérdekből

 


2015. március 05-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

35/2015. (III.05.) K.t.sz.

Tag delegálása az Orosházi Települési Értéktár Bizottságba

36/2015. (III.05.) K.t.sz.

kapcsolatos döntés

 


 

2015. március 27-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

37/2015. (III.27.) K.t.sz.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

38/2015. (III.27.) K.t.sz.

Döntés Dr. Patvaros Áron háziorvos feladat-ellátási szer-ződésének határozatlan időtartamúvá módosításáról

39/2015. (III.27.) K.t.sz.

Ad-hoc bizottság felállítása közterületek, közintézmények nevének felülvizsgálatára

40/2015. (III.27.) K.t.sz.

Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

41/2015. (III.27.) K.t.sz.

Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlására kiírt pá-lyázat benyújtása (III. ütem)

42/2015. (III.27.) K.t.sz.

Orosháza Város 2015-2020 időszakra szóló drogellenes stratégiájáról

43/2015. (III.27.) K.t.sz.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tá-mogatása

44/2015. (III.27.) K.t.sz.

„Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés Megyei közmunka pilot program – Konzorciumi csatlakozás

45/2015. (III.27.) K.t.sz.

„Otthon Melege Program” 33/2015. (II.20.) K.t. számú ha-tározat hatályon kívül helyezése és kapcsolódó döntések meghozatala

46/2015. (III.27.) K.t.sz.

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi I. számú költ-ségvetés módosítása

47/2015. (III.27.) K.t.sz.

Ingatlan fejlesztés érdekében övezeti átsorolás

48/2015. (III.27.) K.t.sz.

Interpelláció elfogadása

49/2015. (III.27.) K.t.sz.

Interpelláció elfogadása

50/2015. (III.27.) K.t.sz.

Orosháza, Dózsa György u. 8. 1/23. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

51/2015. (III.27.) K.t.sz.

Orosháza, Hegedűs István u. 25/C II/5 szám alatti bérla-kás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

52/2015. (III.27.) K.t.sz.

Orosháza, Hegedűs István u. 21/A fsz. 2. szám alatti bér-lakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

53/2015. (III.27.) K.t.sz.

Bérlőkijelölés közérdekből

54/2015. (III.27.) K.t.sz.

Javaslattétel városi kitüntetések adományozására 1.

55/2015. (III.27.) K.t.sz.

Javaslattétel városi kitüntetések adományozására 2.

56/2015. (III.27.) K.t.sz.

Javaslattétel városi kitüntetések adományozására 3.

57/2015. (III.27.) K.t.sz.

Javaslattétel városi kitüntetések adományozására 4.

58/2015. (III.27.) K.t.sz.

Javaslattétel városi kitüntetések adományozására 5.

59/2015. (III.27.) K.t.sz.

Javaslattétel városi kitüntetések adományozására 6.

60/2015. (III.27.) K.t.sz.

Javaslattétel városi kitüntetések adományozására 7.

61/2015. (III.27.) K.t.sz.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel va-lamint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatos dönté-sek 1.

62/2015. (III.27.) K.t.sz.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel va-lamint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatos dönté-sek 2.

63/2015. (III.27.) K.t.sz.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel va-lamint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatos dönté-sek 3.

 


 

2015. április 23-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

64/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

65/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Beszámoló a 2014. évi közfoglalkoztatásról

66/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Eszközfelajánlás a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére I.

67/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Eszközfelajánlás a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére II.

68/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Minimoly – a Justh Zsigmond Városi Könyvtár ifjúsági kö-zösségépítő program pályázatának támogatása

69/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Ifjúsági közösségek közösségépítő programsorozatainak támogatása

70/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére pályázat benyújtása

71/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Az orosházi 8. számú háziorvosi körzet tartósan betöltet-len körzetté nyilvánítása

72/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Árpádhalom község börtön építésével kapcsolatos kérel-mének megtárgyalása

73/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Orosháza Város Önkormányzatának Gazdasági Program-ja

74/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Módosító javaslat

75/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Közterületek, közintézmények nevének felülvizsgálata

76/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Együttműködési megállapodások a fejlesztési projektek előkészítésére és megvalósítására és az azzal kapcsolatos döntések I.

77/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Együttműködési megállapodások a fejlesztési projektek előkészítésére és megvalósítására és az azzal kapcsolatos döntések II.

78/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Az Orosháza, Hegedűs István u. 6. szám alatt található 5594/A/11 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

79/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Orosháza, Déli út 26. szám alatt található 11867 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

80/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Alapítványok 2014. évi támogatásának elszámolása, 2015. évi pályázati támogatása I.

81/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Alapítványok 2014. évi támogatásának elszámolása, 2015. évi pályázati támogatása II.

82/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Bírósági ülnökök megválasztása

83/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Bírósági ülnökök megválasztása

84/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Bírósági ülnökök megválasztása

85/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Bírósági ülnökök megválasztása

86/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Bírósági ülnökök megválasztása

87/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Bírósági ülnökök megválasztása

88/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Bírósági ülnökök megválasztása

89/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Bírósági ülnökök megválasztása

90/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Bírósági ülnökök megválasztása

91/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Pályázat benyújtása felu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódón új gépjármű beszerzése

92/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Interpelláció elfogadása

93/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Orosháza, Hegedűs István u. 23/D I/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

94/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Orosháza, Hegedűs István u. 23/B. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

95/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Orosháza, Hegedűs István u. 23/A. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

96/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Bérlőkijelölés közérdekből I.

97/2015. (IV.23.) K.t.sz.

Bérlőkijelölés közérdekből II.

98/2015. (IV.23.) K.t.sz.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Tagintézményeinek vezetésére benyújtott pályázatok véleményezése I.

99/2015. (IV.23.) K.t.sz.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Tagintézményei-nek vezetésére benyújtott pályázatok véleményezése II.

100/2015. (IV.23.) K.t.sz.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Tagintézményei-nek vezetésére benyújtott pályázatok véleményezése III.

 


 

2015. május 6-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

101/2015. (V.05.) K.t.sz.

Nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása

102/2015. (V.05.) K.t.sz.

Az Orosházi városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alap-szabályának módosítása

103/2015. (V.05.) K.t.sz.

Az orosházi 8. számú háziorvosi körzet folyamatos mű-ködésének biztosítása

 


2015. május 22-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

104/2015. (V.22.) K.t.sz.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

105/2015. (V.22.) K.t.sz.

Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2014. évi te-vékenységéről

106/2015. (V.22.) K.t.sz.

Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2014. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének el-lenőrzéséről

107/2015. (V.22.) K.t.sz.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

108/2015. (V.22.) K.t.sz.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Köz-hasznú Egyesület beszámolójának megtárgyalása

109/2015. (V.22.) K.t.sz.

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámoló-jának elfogadása I.

110/2015. (V.22.) K.t.sz.

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámoló-jának elfogadása II.

111/2015. (V.22.) K.t.sz.

Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület beszámolójának elfogadása

112/2015. (V.22.) K.t.sz.

Önkormányzati elismerés a Városi Kéklámpás Nap alkal-mából

113/2015. (V.22.) K.t.sz.

Döntés az Egyházak 2015. évi támogatásáról I.

114/2015. (V.22.) K.t.sz.

Döntés az Egyházak 2015. évi támogatásáról II.

115/2015. (V.22.) K.t.sz.

Döntés köznevelési intézmények továbbműködtetéséről

116/2015. (V.22.) K.t.sz.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi be-számolója, közhasznúsági jelentése és 2015. évi üzleti terve

117/2015. (V.22.) K.t.sz.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi be-számolója, közhasznúsági jelentése és 2015. évi üzleti terve

118/2015. (V.22.) K.t.sz.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve I.

119/2015. (V.22.) K.t.sz.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve II.

120/2015. (V.22.) K.t.sz.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve III.

121/2015. (V.22.) K.t.sz.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala I.

122/2015. (V.22.) K.t.sz.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kap-csolatos döntések meghozatala II.

123/2015. (V.22.) K.t.sz.

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve

124/2015. (V.22.) K.t.sz.

Orosházi Futball Club Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi I. félévi üzleti terve

125/2015. (V.22.) K.t.sz.

Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi üzleti terve

126/2015. (V.22.) K.t.sz.

Pályázat benyújtása a Gyermek és Diákélelmezési Intéz-mény fejlesztése tárgyában

127/2015. (V.22.) K.t.sz.

Orosháza, külterület 0304/3. helyrajzi számú ingatlan „c” alrészletének művelés alóli kivonása (Lóversenypálya)

128/2015. (V.22.) K.t.sz.

2014. évi éves belső ellenőrzési jelentés

129/2015. (V.22.) K.t.sz.

Pályázat benyújtása a Lehel utcai óvoda energetikai kor-szerűsítése, illetve a Kós Károly utca burkolat felújítása tárgyában I.

130/2015. (V.22.) K.t.sz.

Pályázat benyújtása a Lehel utcai óvoda energetikai kor-szerűsítése, illetve a Kós Károly utca burkolat felújítása tárgyában II.

131/2015. (V.22.) K.t.sz.

Interpelláció elfogadása

132/2015. (V.22.) K.t.sz.

Interpelláció elfogadása

133/2015. (V.22.) K.t.sz.

Interpelláció elfogadása

134/2015. (V.22.) K.t.sz.

Interpelláció elfogadása

135/2015. (V.22.) K.t.sz.

Interpelláció elfogadása

136/2015. (V.22.) K.t.sz.

Interpelláció elfogadása

137/2015. (V.22.) K.t.sz.

Orosháza, Október 6. u. 33-35. IV/25. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

138/2015. (V.22.) K.t.sz.

Orosháza, Hegedűs István u. 23/B II/6. szám alatti bérla-kás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

139/2015. (V.22.) K.t.sz.

Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. E/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

140/2015. (V.22.) K.t.sz.

Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. C/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

141/2015. (V.22.) K.t.sz.

Bérlőkijelölés közérdekből I.

142/2015. (V.22.) K.t.sz.

Bérlőkijelölés közérdekből II.

143/2015. (V.22.) K.t.sz.

Javaslat “Békés Megyéért” kitüntetésre

 


 

2015. május 28-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

144/2015. (V.28.) K.t.sz.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete

 


 

2015. június 26-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

145/2015. (VI.26.) K.t.

Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2014. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

146/2015. (VI.26.) K.t.

Helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedéssel kapcso-latos döntés 1.

147/2015. (VI.26.) K.t.

Helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedéssel kapcso-latos döntés 2.

148/2015. (VI.26.) K.t.

A 8. számú tartósan betöltetlen háziorvosi körzet betölté-sére érkezett kérelem

149/2015. (VI.26.) K.t.

Dr. Lovas Rozália praxisjogának elidegenítése Dr. Nagy Gabriella részére az orosházi 2. számú házi gyermekorvosi körzetben

150/2015. (VI.26.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

151/2015. (VI.26.) K.t.

/1. Orosháza Város Napköziotthonos Óvoda vezetőjének szakmai beszámolója

152/2015. (VI.26.) K.t.

/2. Óvodavezetői megbízás meghosszabbítása

153/2015. (VI.26.) K.t.

Orosháza város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

154/2015. (VI.26.) K.t.

Ülnöki megbízatással kapcsolatos döntés

155/2015. (VI.26.) K.t.

Könyvvizsgáló megbízása

156/2015. (VI.26.) K.t.

Pályázat benyújtása közművelődési feladatot ellátó intéz-mény fejlesztésére

157/2015. (VI.26.) K.t.

Lóversenypályával kapcsolatos ideiglenes intézkedések megtétele

158/2015. (VI.26.) K.t.

Helyiséghasználat biztosítása az Ételosztás Őszinte Szív-vel Egyesület részére

159/2015. (VI.26.) K.t.

Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása

160/2015. (VI.26.) K.t.

Orosháza FC Futball Club Kft. végelszámolása

161/2015. (VI.26.) K.t.

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítása

162/2015. (VI.26.) K.t.

Pilot Program jövőbeni működésének intézményrend-szere 1.

163/2015. (VI.26.) K.t.

Pilot Program jövőbeni működésének intézményrend-szere 2.

164/2015. (VI.26.) K.t.

Pilot Program jövőbeni működésének intézményrend-szere 3.

165/2015. (VI.26.) K.t.

Pilot Program jövőbeni működésének intézményrend-szere 4.

166/2015. (VI.26.) K.t.

Interpelláció elfogadása

167/2015. (VI.26.) K.t.

Orosháza, Október 6. u. 33-35. III/20. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

168/2015. (VI.26.) K.t.

Orosháza, Október 6. u. 33-35. V/34. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

169/2015. (VI.26.) K.t.

Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. II/5. szám alatti bérla-kás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

170/2015. (VI.26.) K.t.

Orosháza, Móricz Zsigmond u. 60/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

171/2015. (VI.26.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből

172/2015. (VI.26.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből


2015. július 14-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok 

173/2015. (VII.14.) K.t.

Együttműködési megállapodás megkötése a Projektfelügyelet Kft-vel


2015. augusztus 6-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

174/2015. (VIII.06.) K.t.

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására – ennek keretében a rendkí-vüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtása


2015. augusztus 28-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

175/2015. (VIII.28.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

176/2015. (VIII.28.) K.t.

Döntés vételi jog gyakorlásáról

177/2015. (VIII.28.) K.t.

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosításának elfogadása

178/2015. (VIII.28.) K.t.

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása

179/2015. (VIII.28.) K.t.

Jézus Szíve Plébánia 2015. évi támogatása

180/2015. (VIII.28.) K.t.

Nonprofit Kft. alapítása

181/2015. (VIII.28.) K.t.

A Jövő Építők Turisztikai és Desztinációs Menedzsment Közhasznú Egyesülettel 2015. évre kötött feladatellátásra vonatkozó szerző-dés módosítása

182/2015. (VIII.28.) K.t.

Döntés folyószámlahitel-szerződés módosításáról

183/2015. (VIII.28.) K.t.

Interpelláció elfogadása

184/2015. (VIII.28.) K.t.

Interpelláció elfogadása

185/2015. (VIII.28.) K.t.

Orosháza, Hegedűs István u. 25/D. II/6. szám alatti bérla-kás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

186/2015. (VIII.28.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből

187/2015. (VIII.28.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből

188/2015. (VIII.28.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből

189/2015. (VIII.28.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből

190/2015. (VIII.28.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből

191/2015. (VIII.28.) K.t.

Termőföld adás-vételi szerződéssel kapcsolatos állásfog- lalás elleni kifogás elbírálása


2015. szeptember 25-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

192/2015. (IX.25.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

193/2015. (IX.25.) K.t.

Orosháza Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma elnevezésével kapcsolatos döntések meghozatala I.

194/2015. (IX.25.) K.t.

Orosháza Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma elnevezésével kapcsolatos döntések meghozatala II.

195/2015. (IX.25.) K.t.

Ülnökök soron kívüli választása

196/2015. (IX.25.) K.t.

Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

197/2015. (IX.25.) K.t.

Városi Térfigyelő rendszer üzemeltetése

198/2015. (IX.25.) K.t.

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Orosháza, Előd u. 17. szám alatti iskolaépülete homlokzat felújításának folyta-tása

199/2015. (IX.25.) K.t.

Visszatérítendő működési támogatás a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormány-zati Társulás részére I.

200/2015. (IX.25.) K.t.

Visszatérítendő működési támogatás a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormány-zati Társulás részére II.

201/2015. (IX.25.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása, és a kapcsolódó döntések meghozatala I.

202/2015. (IX.25.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása, és a kapcsolódó döntések meghozatala II.

203/2015. (IX.25.) K.t.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-mányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához

204/2015. (IX.25.) K.t.

Interpelláció elfogadása

205/2015. (IX.25.) K.t.

Interpelláció elfogadása

206/2015. (IX.25.) K.t.

Interpelláció elfogadása

207/2015. (IX.25.) K.t.

Interpelláció elfogadása

208/2015. (IX.25.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből I.

209/2015. (IX.25.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből II.


2015. október 13-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

210/2015. (X.13.) K.t.

„Az Önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről – Orosháza” című Állami Számvevőszéki jelentés alapján készült Intézkedési Terv elfogadása

211/2015. (X.13.) K.t.

Döntés a Vásárhelyi Pusztáért Egyesület alapszabályának elfogadásáról

212/2015. (X.13.) K.t.

DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala

213/2015. (X.13.) K.t.

Orosháza, szennyvíztisztító telep építési munkálataival kapcsolatos döntések meghozatala


2015. október 26-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

214/2015. (X.26.) K.t.

Együttműködési megállapodás módosítása a TOP fejlesztési céljainak előkészítési munkái kapcsán I.

215/2015. (X.26.) K.t.

Együttműködési megállapodás módosítása a TOP fejlesztési céljainak előkészítési munkái kapcsán II.


2015. október 30-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

216/2015. (X.30.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

217/2015. (X.30.) K.t.

Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság beszámolója

218/2015. (X.30.) K.t.

melléklet1

melléklet2

melléklet3

Orosháza Város készülő Településfejlesztési dokumentumainak munkaközi értékelése

219/2015. (X.30.) K.t.

Településrendezési eszközök Gyopárosfürdő Gyógyhellyé nyilvánításáról szóló módosítás véleményezési eljárásának lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása

220/2015. (X.30.) K.t.

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása

221/2015. (X.30.) K.t.

A Gyulai Szakképzési Centrummal kötendő megállapodások jóváhagyása, valamint a Mezei őrszolgálat székhelyének megváltoztatása I.

222/2015. (X.30.) K.t.

A Gyulai Szakképzési Centrummal kötendő megállapodások jóváhagyása, valamint a Mezei őrszolgálat székhelyének megváltoztatása II.

223/2015. (X.30.) K.t.

A Gyulai Szakképzési Centrummal kötendő megállapodások jóváhagyása, valamint a Mezei őrszolgálat székhelyének megváltoztatása III.

224/2015. (X.30.) K.t.

Döntés az Orosháza, Könd utca 569. hrsz. állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

225/2015. (X.30.) K.t.

Az önkormányzat tulajdonában álló orosházi, külterület 0566/8 hrsz.-ú ingatlanra kötött földhaszonbérleti szerződés megszüntetése, és kártalanítás megfizetése

226/2015. (X.30.) K.t.

Családsegítő és Gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatala I.

227/2015. (X.30.) K.t.

Családsegítő és Gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatala

228/2015. (X.30.) K.t.

Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO beruházásához I.

229/2015. (X.30.) K.t.

Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO beruházásához II.

230/2015. (X.30.) K.t.

Jézus Szíve Plébánia 2015. évi támogatása

231/2015. (X.30.) K.t.

Bérlakások felújítása, karbantartása

232/2015. (X.30.) K.t.

Idősbarát Önkormányzat elnyert díjának felosztása

233/2015. (X.30.) K.t.

Döntés intézményvezetői pályázati felhívásokról

234/2015. (X.30.) K.t.

Döntés intézményvezetői pályázati felhívásokról

235/2015. (X.30.) K.t.

Csatlakozás a Békés Megyei Képzési Klaszterhez

236/2015. (X.30.) K.t.

Interpelláció elfogadása

237/2015. (X.30.) K.t.

Interpelláció elfogadása

238/2015. (X.30.) K.t.

Interpelláció elfogadása

239/2015. (X.30.) K.t.

Interpelláció elfogadása

240/2015. (X.30.) K.t.

Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

241/2015. (X.30.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből I.

242/2015. (X.30.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből II.

243/2015. (X.30.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből III.

244/2015. (X.30.) K.t.

Bérlőkijelölés közérdekből IV.


2015. november 26-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

245/2015. (XI.26.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

246/2015. (XI.26.) K.t.

A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről, valamint döntés eszközadományozásról I.

247/2015. (XI.26.) K.t.

A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről, valamint döntés eszközadományozásról II.

248/2015. (XI.26.) K.t.

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. rendelet felülvizsgálata lakbérek tekintetében

249/2015. (XI.26.) K.t.

Stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás megkötése a Kodolányi János Főiskolával

250/2015. (XI.26.) K.t.

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi felülvizsgálata

251/2015. (XI.26.) K.t.

Az Orosháza város Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája SZMSZ-ének módosítása

252/2015. (XI.26.) K.t.

A 8. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződősének felmondása

253/2015. (XI.26.) K.t.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása az orosházi lakos várakozó igénylők részére

254/2015. (XI.26.) K.t.

Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala

255/2015. (XI.26.) K.t.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött ingyenes használati megállapodás módosítása

256/2015. (XI.26.) K.t.

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatala

257/2015. (XI.26.) K.t.

Békés Megyei Rendőrkapitánysággal kötendő megállapodásokról való döntés meghozatala I.

258/2015. (XI.26.) K.t.

Békés Megyei Rendőrkapitánysággal kötendő megállapodásokról való döntés meghozatala II.

259/2015. (XI.26.) K.t.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által alapítandó gazdasági társasággal kapcsolatos dokumentumok elfogadása

260/2015. (XI.26.) K.t.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása

261/2015. (XI.26.) K.t.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulással kapcsolatos döntések meghozatala I.

262/2015. (XI.26.) K.t.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulással kapcsolatos döntések meghozatala II.

263/2015. (XI.26.) K.t.

Döntés 2016. évre likviditást biztosító hitelről

264/2015. (XI.26.) K.t.

Döntés a 2015.évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó önkormányzati kiadásokról I.

265/2015. (XI.26.) K.t.

Döntés a 2015.évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó önkormányzati kiadásokról II.

266/2015. (XI.26.) K.t.

Interpelláció elfogadása

267/2015. (XI.26.) K.t.

Interpelláció elfogadása

268/2015. (XI.26.) K.t.

Interpelláció elfogadása

269/2015. (XI.26.) K.t.

Interpelláció elfogadása

270/2015. (XI.26) K.t.

Orosháza, Október 6. u. 33-35. IV/28. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

271/2015. (XI.26.) K.t.

Orosháza, Kórház u. 16. fsz. 2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

272/2015. (XI.26.) K.t.

Orosháza, Hegedűs István u. 25/C. I/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


2015. december 18-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

273/2015. (XII.18.) K.t.

Személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala

274/2015. (XII.18.) K.t.

Helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések I.

275/2015. (XII.18.) K.t.

Helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések II.

276/2015. (XII.18.) K.t.

Orosháza FC Futball klub Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása

277/2015. (XII.18.) K.t.

Támogatás biztosítása az Orosházi Kórház részére

278/2015. (XII.18.) K.t.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

279/2015. (XII.18.) K.t.

Belső ellenőrzés 2016-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2016. évi ellenőrzési terve

280/2015. (XII.18.) K.t.

A tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep hasznosításának ügye

281/2015. (XII.18.) K.t.

Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala I.

282/2015. (XII.18.) K.t.

Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala II.

283/2015. (XII.18.) K.t.

Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala III.

284/2015. (XII.18.) K.t.

Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala IV.

285/2015. (XII.18.) K.t.

Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala V.

286/2015. (XII.18.) K.t.

Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala VI.

287/2015. (XII.18.) K.t.

Étkezési nyersanyagnormák 2016. évi meghatározása és a gyermekek ellátásáról szóló 10/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása

288/2015. (XII.18.) K.t.

Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából

289/2015. (XII.18.) K.t.

A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve, beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi munkatervében meg nem valósult pontokról

290/2015. (XII.18.) K.t.

Ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése I.

291/2015. (XII.18.) K.t.

Ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése II.

292/2015. (XII.18.) K.t.

Ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése III.

293/2015. (XII.18.) K.t.

Orosháza Kártya 2015. évi előleg elszámolása és 2016. évi előleg biztosítása

294/2015. (XII.18.) K.t.

Kedvezményes fürdőbelépők támogatásának elszámolása

295/2015. (XII.18.) K.t.

Kalandpark üzemeltetés 2015. évi elszámolása

296/2015. (XII.18.) K.t.

Ifjúsági közösségek közösségépítő programsorozatainak támogatása

297/2015. (XII.18.) K.t.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatása

298/2015. (XII.18.) K.t.

Városi Képtár és Műteremmel kapcsolatos döntés meghozatala

299/2015. (XII.18.) K.t.

Közszolgáltatási szerződések megkötése I.

300/2015. (XII.18.) K.t.

Közszolgáltatási szerződések megkötése II.

301/2015. (XII.18.) K.t.

Közszolgáltatási szerződések megkötése III.

302/2015. (XII.18.) K.t.

Közszolgáltatási szerződések megkötése IV.

303/2015. (XII.18.) K.t.

Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szerveik Törzsgárda Szabályzata

304/2015. (XII.18.) K.t.

Viziközmű- fejlesztési hozzájárulás alóli mentesség biztosítása

305/2015. (XII.18.) K.t.

2015. évi költségvetési rendelet módosítása I.

306/2015. (XII.18.) K.t.

2015. évi költségvetési rendelet módosítása II.

307/2015. (XII.18.) K.t.

„Az Önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről – Orosháza” című Állami Számvevőszéki jelentés alapján készült Intézkedési Terv kiegészítése

308/2015. (XII.18.) K.t.

Interpelláció elfogadása

309/2015. (XII.18.) K.t.

Interpelláció elfogadása

310/2015. (XII.18.) K.t.

Interpelláció elfogadása

311/2015. (XII.18.) K.t.

Döntés intézményvezetői pályázatokról

312/2015. (XII.18.) K.t.

Döntés intézményvezetői pályázatokról

313/2015. (XII.18.) K.t.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

314/2015. (XII.18.) K.t.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

2015. október 26-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 
Közzétéve : 03/02/2015 10:43 de.