Értesítések
Minden törlése

2012. évi Határozatok összes

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
2,840 Megtekintés
Hozzászólások: 1602
Admin
Topic starter
 

2012. évi Határozatok összes

1/2012. (I.13.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

2/2012. (I.13.) K.t. sz. határozat

Orosháza város rendezési tervének részleges módosítása, Arany János utca – Székács József utca – Dózsa György utca – Zombai utca közötti terület

3/2012. (I.13.) K.t. sz. határozat

A 328/2011.(XII.22.) K.t. sz. határozat hatályon kívül helyezése

4/2012. (I.13.) K.t. sz. határozat

A Luther utca útépítése tárgyában hozott határozat kiegészítése

5/2012. (I.13.) K.t. sz. határozat

A 8. számú felnőtt háziorvosi körzet tartósan betöltetlen háziorvosi körzetté nyil-vánítása

6/2012. (I.13.) K.t. sz. határozat

Magyarország – Románia Határon Átnyúló turisztikai információs együttműködési pályázat euró árfolyamhoz igazodó költségvetés módosítása

7/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

8/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

ESZK alapító Okiratának módosítása

9/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

ESZK ZMSZ-ének jóváhagyása

10/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Megállapodás a Kistérségi Társulással az Orosháza, Hajnal u. 1.sz. (2966 hrsz.) ingatlan biztosítására

11/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Javaslat „Nemzetközi Kapcsolatok” pályázatra (I)

12/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Javaslat „Nemzetközi Kapcsolatok” pályázatra (II)

13/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Javaslat tehetségkutató verseny finanszírozására

14/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Javaslat az óvodai és általános iskolai beíratás időpontjára

15/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

ESZK Bölcsődei Egységében működő Érdekképviseleti Fórumba fenntartói képviselő választása

16/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Történelmi egyházak 2011. évi támogatásának elszámolása (I)

17/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Történelmi egyházak 2011. évi támogatásának elszámolása (II)

18/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Történelmi egyházak 2011. évi támogatásának elszámolása (III)

19/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Történelmi egyházak 2011. évi támogatásának elszámolása (IV)

20/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjogának elidegenítése

21/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratának módosítása

22/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Szántó K. János Területi Múzeum Alapító Okiratának módosítása

23/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Justh Zsigmond Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

24/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Alapító Okiratának módosítása

25/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása, az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága Megszüntető Okiratának módosítása

26/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerőről rendelkezés

27/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

A “Városi geotermikus közmű létesítése Orosházán” című pályázat kapcsán megítélt támogatásról történő lemondás

28/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Orosháza Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület 2011. évi elszámolása

29/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Orosháza Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület 2012. évi Közszolgáltatási Szerződés megkötése

30/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Önkormányzati tagság megszüntetése társadalmi szervezetekben (Magyar Önkormányzatok Szövetsége)

31/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Önkormányzati tagság megszüntetése társadalmi szervezetekben (KINCSEM Dél-alföldi Lovas Klaszter)

32/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Önkormányzati tagság megszüntetése társadalmi szervezetekben (Magyar Fürdővárosok Szövetsége)

33/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Önkormányzati tagság megszüntetése társadalmi szervezetekben ((Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete)

34/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Könyvvizsgáló megbízása

35/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Törzsgárda elismerések adományozásának felfüggesztése

36/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

A 2012. évi költségvetéshez kapcsolódó intézkedések

37/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Könyvvizsgálói jelentés elfogadása

38/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elfogadása

39/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

40/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

41/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

42/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

43/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

44/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Október 6. u. 33-35. V/34. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

45/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Hegedűs István utca 25/A. II/6. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

46/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Huba u. 10. IV/13. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

47/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Kakasszék tanya 2/6. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

48/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Ady Endre u. 9. I/3. szám alatti bérlakásra szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

49/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

50/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Körös Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

51/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Elvi döntés a Táncsics M. Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont nevelé-si-oktatási feladatkörének átszervezéséről

52/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Erőemelő Szövetséggel a 2014. évi junior és ifjúsági erőemelő világbajnokság rendezésére

53/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzata Local Agenda 21 programjának elfogadása

54/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Vásárcsarnokban lévő önkormányzati tulajdonú üzletek cseréje a Zsombor-Gold Kft. tulajdonában lévő üzletekkel

55/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. szakmai és pénzügyi beszámolója

56/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel Közszolgáltatási Megállapodás megkötése

57/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója

58/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel Közszolgáltatási Megállapodás megkötése

59/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

A Média Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója

60/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

A Média Kft-vel Közszolgáltatási Megállapodás megkötése

61/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Beszámoló az OVÖ Egységes Szociális Központ 2011. évi tevékenységéről

62/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Beszámoló az OVÖ Egységes Szociális Központ 2011. évi tevékenységének fenntartói ellenőrzéséről

63/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

ESZK Aranyévek Gondozóházban működő Érdekképviseleti Fórumba fenntar-tói képviselő választás

64/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórumba fenntartói képviselő választás

65/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

ESZK Platán Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórumba fenntartói képviselő választás

66/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Alapítványok 2011. évi elszámolása

67/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Alapítványok 2012. évi támogatása. Pályázat I. szakasz

68/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendje

69/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Döntés a TÁMOP 6.1.2 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprog-ramok” c. pályázat előkészítéséről

70/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” című pályázat benyújtásának támogatása

71/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Vis maior pályázat benyújtása

72/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Városi játszótér építése a Kosztolányi Dezső utcában

73/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Orosháza város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása

74/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Orosháza város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

75/2012. (III.23.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére, a Hajnal u. 1. szám alatti ingatlan biztosítása tárgyában hozott 10/2012. (II.3.) K.t. számú határozat módosítása

77/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az OROSHÁZA VÁROSÉRT kitüntető díj adományozása

78/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az OROSHÁZA VÁROSÉRT kitüntető díj adományozása

79/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az OROSHÁZA VÁROS SPORTJÁÉRT kitüntető díj adományozása

80/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az OROSHÁZA VÁROS SPORTJÁÉRT kitüntető díj adományozása

81/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az OROSHÁZA VÁROS SPORTJÁÉRT kitüntető díj adományozása

82/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az OROSHÁZA VÁROS SPORTJÁÉRT kitüntető díj adományozása

83/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

84/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Október 6. u. III/15. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

85/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Október 6. u. 33-35. II/8. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

86/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Hegedűs István u. 23/A. II/6. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

87/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Hegedűs István u. 23/B. I/3. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

88/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Gárdonyi Géza u. 37. G/4. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

89/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Huba u. 2. 4/2. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

90/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

közérdekű célból kijelölés – Orosháza, Hajnal u. 22. IV/13. szám

91/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

92/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Orosháza város településrendezési eszközeinek részleges módosítása iránti kérelmek (Vásárhelyi út, belterületi határ közti terület és 0113/5 hrsz-ú terület és környezete)

93/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett te-vékenységről

94/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról

95/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

A 8. számú tartósan betöltetlen háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázat elbírálása

96/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Ügyrendi javaslat elutasítása

97/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

OVÖ Egyesített Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása

98/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

OVÖ Egyesített Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

99/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Munkaszervezési feladatok áttekintése

100/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása

101/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről

102/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

A 2011. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó tájékoztatások

103/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása

104/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Tájékoztató a 2011. évi városmarketing kiadásokról

105/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

A 2012. évi városmarketing keret felhasználása

106/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

A TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális Intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázat benyújtásának támogatása

107/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Pályázat tábor finanszírozására

108/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Pályázat képzés megvalósítására

109/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Pályázat 2 napos ifjúsági kortárs művészeti fesztivál megvalósítására

110/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

“Platán Idősek Otthona korszerűsítése” elnevezésű pályázat benyújtása

111/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

A Zöldfa utcai bölcsőde felújításához pályázati önrész biztosítása

112/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Az egészségügyi szolgáltatók kapacitás átcsoportosításáról szóló határozat hatályon kívül helyezése

113/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatás végrehajtásáról

114/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Tass u. 15. III/3. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú lakás kijelölése értékesítésre

115/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Tass u. 9. IV/1. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú lakás kijelölése értékesítésre

116/2012. (IV.20.) K.t. sz. határozat

Liget u. 2/B. III/11. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú lakás kijelölése értékesítésre

117/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a „Békés Megyéért” kitüntetésre javaslat adása

118/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

közérdekű célból kijelölés – Orosháza, Október 6. u. 33-35. 5/35. szám

119/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

120/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Szociális intézmények/szolgáltatók nyilatkozatkérései a fi-nanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz (Közösségi Misszió)

121/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Szociális intézmények/szolgáltatók nyilatkozatkérései a fi-nanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz (Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület)

122/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Szociális intézmények/szolgáltatók nyilatkozatkérései a fi-nanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz (Dolce Vita Egyesület)

123/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

A gyopárosi tórendszer környezetének turisztikai célú hasz-nosítását célzó pályázat benyújtása

124/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Justh Zsigmond Városi Könyvtár pályázat benyújtása

125/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Média Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója

126/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Média Kft. és 2012. évi üzleti terve

127/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Média Kft. Közszolgáltatási Megállapodásának 1. számú módosítása

128/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi mér-legbeszámolója

129/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve

130/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2011. évi mérlegbeszámolója

131/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2012. évi üzleti terve

132/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Név szerinti szavazásra tett javaslat elfogadása

133/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezér-igazgatója 2011. évi prémimának meghatározása

134/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezér-igazgatója 2012. évi prémiumfeltételeinek meghatározása

135/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezér-igazgató-helyettese 2011. évi prémimának meghatározása

136/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Együttműködési megállapodás a Települési és a Roma Nemzetiségi között

137/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Együttműködési megállapodás a Települési és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között

138/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

A Szántó Kovács Múzeum működési engedélyének módosí-tási kérelme

139/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

Helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés állami támogatásá-hoz döntések megerősítése

140/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

A természettudományos oktatás módszertanának és esz-közrendszerének megújítása a közoktatásban (Övege Prog-ram) pályázat benyújtása

141/2012. (V.25.) K.t. sz. határozat

A 140/2012. (V.25.) Kt.sz. határozat kiegészítése

142/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Október 6. u. 33-35. I/2. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

143/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Október 6. u. 33-35. IV/25. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

144/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Október 6. u. 33-35. II/14. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

145/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Hegedűs István u. 25/A. II/6. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

146/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Hegedűs István u. 23/C. II/5. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

147/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Kórház u. 16. IV/1. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

148/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

közérdekű célból kijelölés Orosháza, Huba u. 16. fsz. 2. szám

149/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

közérdekű célból kijelölés – az Orosháza, Könd u. 80/B. II/3. szám

150/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

151/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Beszámoló Orosháza közbiztonságának 2011 évi helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

152/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

A helyi autóbuszközlekedéssel kapcsolatos döntés

153/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Történelmi Egyházak 2012. évi támogatása (Jézus Szíve Plébánia)

154/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Történelmi Egyházak 2012. évi támogatása Orosházi Evangélikus Egyházközség

155/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Történelmi Egyházak 2012. évi támogatása Orosházi Református Egyházközség

156/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

A területi védőnői ellátás ügyéről

157/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Kenyérünnep 2011. évi támogatásának elszámolása és a 2012. évi IX. Európai Kenyérünnep megrendezésének támogatása

158/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására sportszervezetek TAO pályázatához (Orosháza FC Football Klub Kft)

159/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására sportszervezetek TAO pályázatához (Orosházi Munkás Testedző Kör Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913)

160/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközponttal kapcsolatos döntések felülvizsgálata (a 213/2011. (VIII.26.) K.t. számú határozat végrehajtásának elhalasztása)

161/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközponttal kapcsolatos döntések felülvizsgálata (az 51/2012. (III.23.) K.t. számú határozat hatályon kívül helyezése, a Polgármester felhatalmazása)

162/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Esélyegyenlőségi vállalás teljesítése az „Orosháza Város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú projekt kapcsán

163/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Esélyegyenlőségi vállalás teljesítése az „Orosháza Város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú projekt kapcsán

164/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Munkahelyi egészségprogram megvalósítását célzó pályázat benyújtása

165/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Intézményvezető helyettesek vezetői megbízása

166/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

167/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Név szerinti szavazásra vonatkozó javaslat elfogadása

168/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Döntés „Orosháza Újratelepítésének” emlékművéről

169/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

170/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elfogadása

171/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

172/2012. (VI.22.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

173/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem ügyében első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása;

174/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

átmeneti segély iránti kérelem ügyében első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása;

175/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Hegedűs István u. 21/B fsz.1. szám alatti bérlakásra nem érkezett pályázat

176/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Hegedűs István u. 25/B II/5. szám alatti bérlakásra nem érkezett érvényes pályázat

177/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Gárdonyi Géza u. 37. G/3. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

177/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Gárdonyi Géza u. 37. C/4. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

178/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Gárdonyi Géza u. 37. B/3. szám alatti bérlakást nem került kiutalásra

179/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Hegedűs István u. 25/B I/3. szám alatti bérlakásra nem érkezett érvényes pályázat

180/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

közérdekű célból kijelölés – az Orosháza, Könd u. 82/B. fsz. 3. szám

181/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

közérdekű célból kijelölés – az Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/c II. emelet 8. szám

182/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői pályázatával kapcsolatos döntéshez módosító indítvány

183/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

184/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

185/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

186/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

187/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

188/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

189/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

189/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői beosztás betöltésére hozott döntés

190/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői beosztás betöltésére hozott döntés (Ismertetése nyilvános ülésen megtörtént, jegyzőkönyv tartalmazza.)

190/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

191/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

191/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

a Justh Zsigmond Városi Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátásáról döntés (Ismertetése nyilvános ülésen megtörtént, jegyzőkönyv tartalmazza.)

192/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

193/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

193/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Október 6. u. 33–35. IV/26. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

194/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

195/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

196/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

197/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

198/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

199/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

200/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

201/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

202/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

203/2012. (VIII.24.) K.t. sz. határozat

204/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Október 6. u. 33–35. III/21. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

205/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Október 6. u. 33–35. IV/24. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

206/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Hegedűs István u. 25/D. I/4. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

207/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Bartók Béla u. 39/B. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

208/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Kismarton u. 20/1. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

209/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Hegedűs István u. 23/A. I/3. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

210/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Tass u. 11. III/11. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

211/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Könd u. 34/6. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

212/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. 1/3. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása

213/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Hegedűs István u. 21/B. fsz.1. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének személyéről nem határoz, mivel a pályázó más önkormányzati bérlakásra már bérlőkijelölést nyert

214/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. B/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének személyéről nem határoz, mivel a pályázó más önkormányzati bérlakásra már bérlőkijelölést nyert

215/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. II/5. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének személyéről nem határoz, mivel a pályázó más önkormányzati bérlakásra már bérlőkijelölést nyert.

216/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

az Orosháza, Gárdonyi G. u. 37/A/3. szám alatti bérlakásra lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők lakáshoz juttatásáról döntés

217/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

közérdekű célból kijelölés az Orosháza, Szabadság tér 1. III. 15. szám

218/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

közérdekű célból kijelölés- Orosháza, Huba u. 18. 1/3. szám

219/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

220/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elfogadása

221/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Ügyrendi javaslat elfogadása

222/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

223/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

224/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

A VÜRT-tel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítása

225/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítása

226/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Pályázat két napos ifjúsági fesztivál megvalósítására

227/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza, Képessy József u. 3. szám alatti ingatlan állami tulajdonában álló tulajdonrészének megvásárlása

228/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

A Szántó Kovács János Területi Múzeum Alapító Okiratának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

229/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Emléktábla készíttetése Kossuth Lajos családjának 1849-es orosházi tartózkodása emlékére

230/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Emléktábla állítása (MATASZ)

231/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásainak Konzorciuma részére hozzájárulás fizetése

232/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Városi intézmények villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázathoz pályázati önrész biztosítása (Polgármesteri Hivatal)

233/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Városi intézmények villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázathoz pályázati önrész biztosítása (Petőfi Kulturális Kft.)

234/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Városi intézmények villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázathoz pályázati önrész biztosítása (TMKIT)

235/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Városi intézmények villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázathoz pályázati önrész biztosítása (Vörösmarty Tagintézmény)

236/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Városi intézmények villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázathoz pályázati önrész biztosítása (Gyógy-, Park- és Élményfürdő)

237/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

A Dózsa György u. 2. fsz. 2. szám alatt lévő lakás értékesítésre történő kijelölése

238/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Autóbusszal történő menetrend szerinti helyi közúti személyszállítás pályázati feltételeinek meghatározása

239/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Javaslat önkormányzati oktatási intézmények szabályzó dokumentumainak módosítására

240/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

241/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Szándéknyilatkozat a közoktatási intézmények további működtetésével kapcsolatosan (TMIKIT)

242/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Szándéknyilatkozat a közoktatási intézmények további működtetésével kapcsolatosan (Zeneiskola)

243/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések meghosszabbítása

244/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos döntés

245/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató

246/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

247/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Interpellációra adott válasz elfogadása

248/2012. (IX.24.) K.t. sz. határozat

Interpellációra adott válasz elfogadása

249/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

javaslat személyi ügyben.

250/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elfogadása a Járási Hivatal kialakítására kötendő Megállapodáshoz

251/2012. (X.19.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

252/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Döntés megállapodás kötéséről Járási Hivatal kialakítására

253/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Kórház gazdasági igazgatói pályázatának véleményezése

254/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Dr. Blahó János főigazgató heti kötelező óra tartása alóli felmentéssel kapcsolatos döntés meghozatala

255/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Könd u. 34/8. szám alatti bérlakásra szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása, a bérlő személyének kijelölése öt évre

256/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

257/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Hegedűs István 25/B. II/5. szám alatti bérlakásra szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása, eredménytelenségére tekintettel új pályázat kiírása

258/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Gárdonyi Géza u. 37. B/3. szám alatti bérlakásra szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása, a bérlő személyének kijelölése öt évre

259/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírása

260/2012. (X.19.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

261/2012. (X.19.) K.t. sz. határozat

A 1240 hrsz-ú ingatlan és az önkormányzat tulajdonában lévő 1257 hrsz-ú ingatlan közötti telekhatár-rendezés

262/2012. (X.19.) K.t. sz. határozat

2013. évi Belsőellenőrzési terv

263/2012. (X.19.) K.t. sz. határozat

Fenntartói döntés a közoktatási intézmények további működtetésével kapcsolatosan (TMKIT)

264/2012. (X.19.) K.t. sz. határozat

Fenntartói döntés a közoktatási intézmények további működtetésével kapcsolatosan (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)

265/2012. (X.19.) K.t. sz. határozat

Belépés a Magyar Libamáj Szövetség Klaszterbe

266/2012. (X.19.) K.t. sz. határozat

Javaslat adósságmegújító és likvidhitelek felvételéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítására (I.)

267/2012. (X.19.) K.t. sz. határozat

Javaslat adósságmegújító és likvidhitelek felvételéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítására (II.)

268/2012. (X.19.) K.t. sz. határozat

Javaslat adósságmegújító és likvidhitelek felvételéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítására (III.)

269/2012. (X.19.) K.t. sz. határozat

Interpellációra adott válasz elfogadása

270/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

271/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Orosháza, Kossuth u. 10-12 kérelme

272/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Egyes képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezése

273/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Víziközművek önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntés

274/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről

275/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

A ROTARY Club Orosháza Egyesülettel és a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületével konzorciumi együttműködési megállapodás kötése

276/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat részére helyiséghasználat biztosítása

277/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítása

278/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

A védőnői szolgálatról szóló döntések meghozatala (I.)

279/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

A védőnői szolgálatról szóló döntések meghozatala (II.)

280/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt társasági szerződésének módosítása

281/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel közművelődési feladatok ellátására kötött Közszolgáltatási Megállapodás módosítása

282/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. tisztségviselőinek megválasztása (I.)

283/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. tisztségviselőinek megválasztása (II.)

284/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos döntések meghozatala

285/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos döntések meghozatala

286/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos döntések meghozatala

287/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Bérlakás értékesítésére hozott 114/2012. (IV.20.) K.t. számú határozat visszavonása

288//2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Bérlakás értékesítésre hozott 115/2012. (IV.20.) K.t. számú határozat visszavonása

289//2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Bérlakás értékesítésre hozott 116/2012. (IV.20.) K.t. számú határozat visszavonása

290//2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

“Mozdulj Orosháza!” – Civilekkel együtt az egészséges életmódért című pályázat benyújtása

291/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Orosháza FC Futball Klub Kft. székhelyének változása miatt társasági szerződés módosítása

292/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Alapítványok 2012. évi támogatása a közművelődési célú pályázat II. fordulójában

293/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

A Kardoskút, Petőfi u. 64. szám alatti 262. hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

294/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

2013. évi költségvetési koncepció

295/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések meghosszabbítása

296/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

297/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásából eredő munkajogi kérdések (Liszt F.)

298/2012. (XI.30.) K.t. sz. határozat

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásából eredő munkajogi kérdések (TMIKIT)

299/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elbírálása, a résztvevő személyének megjelölése

300/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza, Kismarton u. 20/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása, eredménytelenségére tekintettel új pályázat kiírása

301/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza, Kismarton u. 20/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása, eredménytelenségére tekintettel új pályázat kiírása

302/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza, Bartók Béla u. 41/C. szám alatti önkormányzati bérlakás lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők számára történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálása, bérlőkijelölés 5 év időtartamra.

303/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Bérlőkijelölés közérdekből az Orosháza, Ond u. 12. IV/15. szám alatti lakásra, határozott időtartamra, 2013. december 15-ig

304/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Bérlőkijelölés közérdekből az Orosháza, Szabadság tér 1. III/11.szám alatti lakásra feltételhez kötött, munkaviszony fennállásának időtartamára

305/2012. (XII.13.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

306/2012. (XII.13.) K.t. sz. határozat

Oktatási intézmények állami átadás-átvételéhez kapcsolódó alapító okiratok módosítása, megszüntető okiratok elfogadása, korábbi fenntartói döntések felülvizsgálata (I.)

307/2012. (XII.13.) K.t. sz. határozat

Oktatási intézmények állami átadás-átvételéhez kapcsolódó alapító okiratok módosítása, megszüntető okiratok elfogadása, korábbi fenntartói döntések felülvizsgálata (II.)

308/2012. (XII.13.) K.t. sz. határozat

Interpellációra adott válasz elfogadása

309/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Oktatási intézmények állami átadás-átvételéhez kapcsolódó megállapodások jóváhagyása

310/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Gárdonyi Géza u. 37 A/4. szám alatti bérlakásra lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezők részére kiírt pályázat elbírálása, a bérlő személyének kijelölése 2017. december 31-ig

311/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

312/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

313/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

314/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

315/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

316/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

317/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

318/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

319/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

320/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

321/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

322/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

323/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

324/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

325/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

326/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

327/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

328/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

329/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

330/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

331/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

332/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

333/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

334/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

335/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

336/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

337/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

338/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

339/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

340/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

341/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

342/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

343/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

344/2012. (XII.21.) K.t. sz. határozat

345/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza, Hegedűs István u. 25/B II/5. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

346/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Közérdekű bérlőkijelölés az Orosháza, Liget u. 2/B. 3/11. szám alatti lakásra, feltételhez kötött, munkaviszony fennállásának időtartamára

347/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Az oktatási intézmények állami átadás-átvételéhez kapcsolódó végleges létszám meghatározására a 309/2012. (XI.13.) K.t. számú határozattal jóváhagyott Megállapodás vonatkozó részének módosítása

348/2012. (II.3.) K.t. sz. határozat

Aljegyzői pályázat elbírálása

 
Közzétéve : 12/12/2013 3:27 du.