Értesítések
Minden törlése

2010. évi Határozatok összes

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
2,875 Megtekintés
Hozzászólások: 1602
Admin
Topic starter
 

2010. évi Határozatok összes

355/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Pályázati programok támogatása

354/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Általános Iskolai szabályzatok módosítása

353/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Középiskolai tanuló részvétele az Arany János Tehetséggondozó Programban

352/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

351/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

2011. évi Költségvetési koncepció

350/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

349/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása

348/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Területi védőnői körzetek számának változása

347/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Orosháza- Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. kemping felújítása

346/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Orosháza, Könd u. 1. szám alatti ingatlan bérleti díj meghatározása

345/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Zrt. 2011. évi rekonstrukciós elképzelések elfogadása

344/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Vásárcsarnokban (958/27 hrsz.) üzlet kijelölése értékesítésre

343/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Orosházi Református Egyházközösség támogatásának elszámolása

342/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Orosházi Evangélikus Egyházközösség támogatásának elszámolása

341/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Jézus Szíve Plébánia támogatásának elszámolása

340/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Orosházi Evangélikus Egyházközösség támogatásának elszámolása

339/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Orosháza kártya 2010. évi előleg elszámolása és 2011. évi előleg igénylése

338/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Horgászegyesületek Szövetségével szerződés módosítása

337/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Állami tulajdonú csatornák vagyonkezelői jogának megszerzése

336/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

A Képviselő-testület 2011. évi Munkaterve

335/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

“Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében” pályázaton való részvétel támogatása

334/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Orosháza Város Környezetvédelmi Programja

333/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Városi Kórház gazdálkodásának átmeneti támogatásáról szóló döntések módosítása

332/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Városi Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

331/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Orosházi Média Kft. támogatási igénye

330/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Napirend módosítása

329/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Petőfi Művelődési Központban lévő étterembe eszközök beszerzése

328/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Ügyrendi javaslat elutasítása

327/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatási Megállapodásának módosítása

326/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola támogatása

325/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény támogatása

324/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Justh Zsigmond Városi Könyvtár támogatása

323/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Egységes Szociális Központ támogatása

322/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények meghatározása

321/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről beszámoló

320/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

MI-ÉRTÜNK Egyesület beszámolója

319/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Felhatalmazás a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel tárgyalások lefolytatására

318/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Víz- és csatornadíjak meghatározása

317/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

316/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

2011. évi nyersanyagnormák meghatározása

315/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos díjtételek meghatározása

314/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

313/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Ügyrendi javaslat elutasítása

312/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Közszolgáltatási szerződés módosítása

311/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

2011. évi támogatás mértékének meghatározása

310/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

2011. évi közlekedési díjak meghatározása

309/2010. (XII.15.) K.t.sz. határozat

Napirend elfogadása

299/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Orosházi Kistérségi Társulás alapító okirat módosítása

298/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés elszámolási határidejének módosítása

297/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Villamosenergia-piacra lépés előkészítése

296/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Földgázpiacra lépés előkészítése

295/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elfogadása

294/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

A 2010. és 2011. gazdasági évre vonatkozó haszonbérleti díjak megállapítása

293/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

292/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza, Főtér pályázat (DAOP-5.1.2.) végleges akcióterületi terv elfogadása

291/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Megüresedett háziorvosi körzet tartósan betöltetlen körzetté nyilvánítása

290/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza „Intézményi stabilizációs és fejlesztési stratégiai terve 2010-2015.”

289/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

288/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Városüzemeltetési Zrt. alapító okiratának módosítása

287/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

EU-s pályázatokhoz támogatás-megelőlegezési hitel igénybevétele

286/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

UniCredit Bankkal fejlesztési célú hitel biztosítására kötött szerződés módosítása

285/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Gyopárosfűrdő az „Alföld Gyöngye” komplex gyógyturisztikai fejlesztés című projekt támogatásával kapcsolatos döntés

284/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Interpellációra adott válasz elfogadása

283/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Interpellációra adott válasz elfogadása

282/2010. (XI.19.) K.t. sz. határozat

Interpellációra adott válasz elfogadása

279/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

278/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

A volt polgármester részére juttatás megállapítása

277/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása

276/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak visszahívása, illetve bizottsági tagságáról lemondás

275/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása

274/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága tagjainak visszahívása

273/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

A Média Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása

272/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

A Média Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak visszahívása

271/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

„Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztelep fejlesztése” projekt tárgyában keletkezett méltányossági kérelmek elfogadásának tudomásul vétele

270/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító bővítés pályázatához önkormányzati önerő kiegészítése

269/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

2011. évi belsőellenőrzési terv

268/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

GYIÖK pályázat benyújtása TÁMOP 5.2.5. elnevezésű pályázati helyre

267/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Tájékoztatás a Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálatáról

266/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Tájékoztatás a Gazdasági Program felülvizsgálatáról

265/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

A 25/2010. (III.12.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezése; a 2010. évi közbeszerzési terv módosítása és kiegészítése

264/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Ingatlan biztosítása foglalkoztatás elősegítése érdekében a SZEFO Zrt-nek

263/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Önkormányzati Társulásba képviselő megválasztása

262/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Önkormányzati Társulásba képviselő megválasztása

261/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Tanácsnok megválasztása

260/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Tanácsnok megválasztása

259/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

A Képviselő-testület Bizottságainak megválasztása

258/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

257/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

256/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

255/2010. (X.22.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

254/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Hozzájárulás felügyelő bizottsági, alapítványi tisztségek betöltéséhez.

253/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Elekes Lajos alpolgármester illetményének megállapítása

252/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Zalai Mihály alpolgármester illetményének megállapítása

251/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Csizmadia Ibolya alpolgármester illetményének megállapítása

250/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Elekes Lajos alpolgármester megválasztása

249/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Csizmadia Ibolya alpolgármester megválasztása

248/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Zalai Mihály alpolgármester megválasztása

247/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Szavazólapra felvétel

246/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Szavazólapra felvétel

245/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Szavazólapra felvétel

244/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Hozzájárulás mobiltelefon és hivatali gépjármű használatához

243/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Polgármester illetményének megállapítása

242/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Ad hoc Bizottság tagjainak megválasztása

241/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

240/2010. (X.15.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri program elfogadása

237/2010. (IX.17.) K.t. sz. határozat

Az európai mobilitási héthez történő csatlakozási szándék

236/2010. (IX.17.) K.t. sz. határozat

Orosháza csatornahálózat és szennyvíztelep fejlesztése pályázati anyaghoz nyilatkozatok

235/2010. (IX.17.) K.t. sz. határozat

Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

234/2010. (IX.17.) K.t. sz. határozat

Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos döntések

233/2010. (IX.17.) K.t. sz. határozat

Egységes Szociális Központ két munkakörének végleges megszüntetése következtében kiadandó nyilatkozat.

232/2010. (IX.17.) K.t. sz. határozat

„Városi geotermikus közmű létesítése Orosházán” (KEOP-2009-4.2.0/B) elnevezésű pályázat benyújtásához önerő biztosítása

231/2010. (IX.17.) K.t. sz. határozat

Orosháza-Kakasszék közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázathoz önerő biztosítása

230/2010. (IX.17.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

229/2010. (IX.17.) K.t. sz. határozat

Ügyrendi javaslat elfogadása

228/2010. (IX.17.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

221/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

12/2002. (II.5.) K.t. számú határozat hatályon kívül helyezése

220/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza FC Futball Klub Kft-ben lévő üzletrész felajánlása

219/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

Egységes Szociális Központnál munkakörök megszüntetése

218/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

A Monorig vezető kerékpárút belterületi szakasza (5021/1 hrsz.) tulajdonjogának rendezése

217/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Helyi Nevelési programjának, Orosháza Város Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolája módosított Pedagógiai Programjának és Házirendjének jóváhagyása

216/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

A Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított SzMSz-ének és Házirendjének jóváhagyása

215/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratának módosítása

214/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

A Táncsics M. Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

213/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye módosított Pedagógiai Programjának, SzMSz-ének és Minőségirányítási Programjának jóváhagyása

212/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elfogadása

211/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

Csatlakozás a Bursa Hungarica 2011. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz

210/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

Orosháza Gyopárosi Gyógyfürdő területén fekvő fedett gyógymedence felújításához forrás biztosítása

209/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

Együttműködési megállapodás az Orosházi Regionális Ivóvízhálózat üzemeltetésére a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel

208/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt. Önköltség-számítási Szabályzata módosításának jóváhagyása

207/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

Innoenergo-Tec Klaszterhez való csatlakozás

206/2010. (VIII.27.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

202/2010. (VIII.16.) K.t. sz. határozat

Tájékoztató sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáról

201/2010. (VIII.16.) K.t. sz. határozat

Tájékoztató sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáról c. napirendhez tett kiegészítés elfogadása

200/2010. (VIII.16.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elutasítása

199/2010. (VIII.16.) K.t. sz. határozat

Képviselői – ügyrendi – javaslat elfogadása

198/2010. (VIII.16.) K.t. sz. határozat

A 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítása

197/2010. (VIII.16.) K.t. sz. határozat

Interpellációra adott válasz elfogadása

196/2010. (VIII.16.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

178/2010. (VII.2.) K.t. sz. határozat

Tájékoztatás a gyógypedagógiai feladatok ellátásáról

177/2010. (VII.2.) K.t. sz. határozat

Volt kényszervágóhíd épületének hasznosítása

176/2010. (VII.2.) K.t. sz. határozat

Egységes Szociális Központnál munkakörök megszüntetése

175/2010. (VII.2.) K.t. sz. határozat

Lemondó nyilatkozat tulajdonosi képviseletről

174/2010. (VII.2.) K.t. sz. határozat

Gyopárosi MÁV megállóhely tulajdonjogának megszerzése

173/2010. (VII.2.) K.t. sz. határozat

Média Kft. ügyvezetője alkalmazási jogcímének megváltoztatása

172/2010. (VII.2.) K.t. sz. határozat

Média Kft. 2010. évi Közszolgáltatási szerződés módosítása

171/2010. (VII.2.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

170/2010. (VII.2.) K.t. sz. határozat

Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről

169/2010. (VII.2.) K.t. sz. határozat

Rendőrkapitányság beszámolója a 2009. évi tevékenységéről

168/2010. (VII.2.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

167/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

166/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása

165/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Döntés szavazólapra történő felvételről

164/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Alpolgármester lemondása

163/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Előirányzat átcsoportosítása

162/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Városi Kórház gazdálkodásának átmeneti támogatása

161/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Orosháza Vörösmarty u. 1. számú társasházból társasházi lakások kijelölése értékesítésre

160/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Az „Alföld-Spa” komplex gyógyturisztikai fejlesztés átalakítása

159/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Ügyrendi javaslat elfogadása

158/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Közoktatási pályázatok benyújtása

157/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Közoktatási pályázatok benyújtása

156/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Közoktatási pályázatok benyújtása

155/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Orosháza Evangélikus Egyházközség 2009. évi támogatásának elszámolása

154/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése pályázati megvalósításához szükséges lakossági önrészről szóló döntés módosítása

153/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése pályázati megvalósításához szükséges lakossági önrészről szóló döntés módosítása c. napirendhez módosító javaslat elfogadása

152/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

151/2010. (VI.11.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

141/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Gyógypedagógiai feladatok ellátásának támogatása

140/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Kiscsákó lakosságát érintő háziorvosi praxisváltás

139/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Az Európai Kenyérünnep 2009. évi támogatásának elszámolása és a 2010. évi VII. Európai Kenyérünnep megrendezésének támogatása

138/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Állami Számvevőszéki átfogó vizsgálati jelentés megállapításainak ismertetése és Intézkedési Terv beterjesztése

137/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Orosházi Média Kft. 2010. évi üzleti terve

136/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Orosházi Média Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója

135/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Helyi közforgalmú autóbuszközlekedés állami támogatáshoz döntések megerősítése

134/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

A Sürgősségi Betegellátó Osztály pályázat pályázati önrész biztosításának pontosítása

133/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

A 6054/4.hrsz-ú Tolnai utcai, és az 5940.hrsz-ú Hernád utca 1. sz alatti ingatlanok telekhatár rendezése

132/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

A 0502/48.hrsz-ú szántó kijelölése értékesítésre

131/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Módosító javaslat elfogadása

130/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Pályázati önrész biztosítása a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez és a városi drogstratégia megvalósításához

129/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Pályázati önrész biztosítása a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez és a városi drogstratégia megvalósításához

128/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Pályázati önrész biztosítása a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez és a városi drogstratégia megvalósításához

127/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Pályázati önrész biztosítása a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez és a városi drogstratégia megvalósításához

126/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Ügyrendi javaslat elfogadása

125/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról

124/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Napirendi tárgysorozat módosítása

123/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit KFT 2010. évi üzleti terve

122/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit KFT 2009. évi mérlegbeszámolója

121/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága javaslatai

120/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága javaslatai

119/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Alapítói döntés

118/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2010. évi üzleti terve

117/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2009. évi mérlegbeszámolója

116/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

115/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Napirendhez tett módosító javaslat elutasítása

114/2010. (V.28.) K.t. sz. határozat

Név szerinti szavazásra tett javaslat elutasítása

113/2010. (V.17.) K.t. sz. határozat

Gyopárosfűrdő „Alföld Gyöngye” Komplex Gyógyturisztikai fejlesztési projekt DAOP 2.1/A. 2.F Dél-alföldi SPA program keretében történő megvalósítása

112/2010. (V.17.) K.t. sz. határozat

Gyopárosfűrdő „Alföld Gyöngye” Komplex Gyógyturisztikai fejlesztési projekt DAOP 2.1/A. 2.F Dél-alföldi SPA program keretében történő megvalósítása

111/2010. (V.17.) K.t. sz. határozat

Név szerinti szavazásra vonatkozó javaslat elfogadása

110/2010. (V.17.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

109/2010. (V.3.) K.t. sz. határozat

Erdélyi magyar iskola létrehozásának ügye

108/2010. (V.3.) K.t. sz. határozat

A 96/2010. (IV.28.) K.t. számú határozat kiegészítése „A védőnői szakma jubileumi éve” tárgyában

107/2010. (V.3.) K.t. sz. határozat

A 96/2010. (IV.28.) K.t. számú határozat kiegészítése „A védőnői szakma jubileumi éve” tárgyában

106/2010. (V.3.) K.t. sz. határozat

Szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések

105/2010. (V.3.) K.t. sz. határozat

Napirendi tárgysorozat elfogadása

104/2010. (V.3.) K.t. sz. határozat

Napirend kiegészítése

98/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Döntés a IV. Extrém Sportnap pályázatos megrendezéséről

97/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Döntés a IV. Extrém Sportnap pályázatos megrendezéséről

96/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Védőnői szakma jubileumi éve

95/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Döntés bérleti szerződés kötéséről

94/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Döntés ingatlan tulajdoni hányadának megvételéről

93/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Döntés beépítetlen területre kiírt árverésen történő részvételről

92/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Az Önkormányzatnál 2009. évben végzett belső ellenőrzés összefoglalójának elfogadása

91/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Döntés a 2009. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról

90/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

A 243/2009. (V.21.) K.t.sz. határozatának módosítása

89/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Döntés a “Vasút – tisztasági – idegenforgalmi” közmunkaprogramhoz való csatlakozásról

88/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Döntés szobor elkészíttetésének támogatási összegéről

87/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

86/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

85/2010. (IV.28.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

68/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Szociális és Egészségügyi Bizottság tegyen arra javaslatot a Képviselő-testület részére, hogy a védőnők elismerésével kapcsolatosan helyileg milyen intézkedéseket lehet tenni

67/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Döntés a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolának az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriumának „Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” pályázaton való részvételének támogatásáról

66/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza TÁMOP-6.2.2 /A/09/2 „A” komponens: „Képzési díj támogatása az intézmények számára a konvergencia régiókban” pályázaton való részvételének támogatásáról

65/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására vonatkozó felhívásra történő pályázat benyújtása

64/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításának támogatására vonatkozó felhívásra történő pályázat benyújtása

63/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Döntés önkormányzati tulajdonában lévő forgalomképes ingatlan értékesítéséről

62/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Döntés közszolgálati szerződés kötéséről az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel

61/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

A város belterületén a kóbor ebek befogása

60/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület 2009. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása.

59/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

58/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosházi Református Egyházközösség támogatásáról

57/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosházi Evangélikus Egyházközösség támogatásáról

56/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosházi Római Katolikus Egyházközösség támogatásáról

55/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Döntés Orosháza Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

54/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2001. (XI.07.) Ör. számú rendelet alapján kiírt pályázati eljárás keretében, a pályázó alapítványok részére támogatás odaítélése

53/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Az alapítványok részére 2009. évben nyújtott támogatásokról szóló elszámolások elfogadása

52/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtott 2009-es szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása.

51/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Média Kft. által benyújtott 2009-es pénzügyi beszámolójának elfogadása.

50/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

49/2010. (III.26.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

45/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés pályázaton való részvétel támogatásáról

44/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés a 2009. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról

43/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

2010. évi költségvetésének városmarketing kiadásai előirányzat felhasználása

42/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés a 2009. évi marketing tájékoztató elfogadásáról

41/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés a Békés Megyei Vízművek Zrt. díjainak elfogadásáról

40/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Alföld Gyöngye” projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás

39/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlan értékesítéséről

38/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlan értékesítéséről

37/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. pályázaton való részvételének támogatásáról

36/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosháza Város Szántó Kovács János Területi Múzeum pályázaton való részvételének támogatásáról

35/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény pályázaton való részvételének támogatásáról

34/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény pályázaton való részvételének támogatásáról

33/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény pályázaton való részvételének támogatásáról

32/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény pályázaton való részvételének támogatásáról

31/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

30/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosításáról való döntés

29/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról való döntés

28/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

A Népjóléti és Szociális Osztálynak az Egyesített Szociális Intézmény 2009-es beszámolójának elfogadása

27/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 2009-es beszámolójának elfogadása

26/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

25/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés a 184/2009. (V. 8.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről

24/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Döntés a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. szerződésének módosításáról

23/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt 2009-es beszámolójának elfogadása

22/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

21/2010. (III.12.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

18/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

403/2009. (XI. 13.) Kt. sz. módosítása

17/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Az Idősügyi Koncepció elfogadása

16/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Döntés a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

15/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

A Könyvvizsgáló 2010. évi jelentésében leírtak elfogadása

14/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által benyújtott pályázatban való csatlakozásról

13/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Döntés a Makó Város Önkormányzat által benyújtott pályázatban partnerként való részvételről

12/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet módosítása

11/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Döntés Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan kikiáltási áráról

10/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

9/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Döntés Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanoknak a Magyar Állam és a NIF Zrt. tulajdonába adásáról

8/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Pályázat benyújtásáról való döntés

7/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Döntés pályázatban való részvételről

6/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról való döntés

5/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Megállapodás módosításáról való döntés

4/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Gépjármű adományozásáról való döntés

3/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Szerződés megszüntetéséről való döntés

2/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

1/2010. (II.05.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

 
Közzétéve : 12/12/2013 3:47 du.