Értesítések
Minden törlése

2021. július 14-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 
Oroshaza
Admin

3/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

4/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

5/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

6/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

7/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

8/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

9/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

10/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

11/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

12/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

13/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

14/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

15/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

16/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

17/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

18/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

19/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

20/2021. (VII.14.) K.t. Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

21/2021. (VII.14.) K.t. Bérlőkijelölés közérdekből

22/2021. (VII.14.) K.t. Közétkeztetési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásoz kapcsolódó döntések meghozatala

23/2021. (VII.14.) K.t. Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés I. számú módosítása

24/2021. (VII.14.) K.t. Orosháza, Kettőssánc tér „A” jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciós munkái kivitelezést érintő döntés meghozatala

25/2021. (VII.14.) K.t. A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület, mint Kedvezményezett 2019. I. negyedévi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása

26/2021. (VII.14.) K.t.TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 "Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn" tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatokkal kapcsolatos döntés

27/2021. (VII.14.) K.t. Pályázat benyújtása a Téglagyári út felújítása tárgyában

28/2021. (VII.14.) K.t. A Szegedi Tudományegyetem támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala

29/2021. (VII.14.) K.t. A Szegedi Tudományegyetem támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala

30/2021. (VII.14.) K.t. Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium Tehetséggondozó Programjának támogatása

31/2021. (VII.14.) K.t. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5097/1. hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

32/2021. (VII.14.) K.t. Az Orosháza, 0694/21 hrsz.ú ingatlanból telekalakítással létrejött 0694/38 hrsz.ú, és a 0694/42 hrsz.ú ingatlanoknak a Magyar Állam javára történő ingyenes tulajdonba adása

33/2021. (VII.14.) K.t. Kútmúzeummal kapcsolatos döntés meghozatala

34/2021. (VII.14.) K.t. /1. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2020/2021. nevelési évről

35/2021. (VII.14.) K.t. /2. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása I.

36/2021. (VII.14.) K.t. /2. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása II.

37/2021. (VII.14.) K.t. Tájékoztató a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről és azok végrehajtásáról

38/2021. (VII.14.) K.t. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

39/2021. (VII.14.) K.t. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2020. évi gyakorlásáról

40/2021. (VII.14.) K.t. Interpellációra adott válasz elfogadása

41/2021. (VII.14.) K.t. Interpellációra adott válasz elfogadása

42/2021. (VII.14.) K.t. Interpellációra adott válasz elfogadása

43/2021. (VII.14.) K.t. Interpellációra adott válasz elfogadása

Idéz
Topic starter Közzétéve : 30/08/2021 9:32 de.