Értesítések
Minden törlése

2021. augusztus 9-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 
Oroshaza
Admin

44/2021. (VIII.9.) K.t.         „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések meghozatala I.

45/2021. (VIII.9.) K.t.         „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések meghozatala II.

46/2021. (VIII.9.) K.t.         Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5097/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre.

47/2021. (VIII.9.) K.t.         Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról.

48/2021. (VIII.9.) K.t.         Orosháza tulajdonát képező víziközmű-vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése a feladatellátási kötelezettség Magyar Állam terhére történő átruházásának megalapozása érdekében.

Idéz
Topic starter Közzétéve : 30/08/2021 10:15 de.