Értesítések
Minden törlése

2020. szeptember 24-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
1,972 Megtekintés
Hozzászólások: 1604
Admin
Topic starter
 

 

165/2020. (IX.24.) K.t. Döntés az Alföldvíz Zrt. alaptőke leszállítása tárgyában

166/2020. (IX.24.) K.t. /1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

167/2020. (IX.24.) K.t. /2. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló szabályzat 2. számú módosítása

168/2020. (IX.24.) K.t. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala I.

169/2020. (IX.24.) K.t. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala II.

170/2020. (IX.24.) K.t. A Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló elfogadása

171/2020. (IX.24.) K.t. Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. „v.a.” üzleti tevékenységét záró beszámolójának elfogadásáról

172/2020. (IX.24.) K.t. Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

173/2020. (IX.24.) K.t. Az Oroscafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala I.

174/2020. (IX.24.) K.t. Az Oroscafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala II.

175/2020. (IX.24.) K.t. Az Oroscafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala III.

176/2020. (IX.24.) K.t. Az Oroscafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala IV.

177/2020. (IX.24.) K.t. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása

178/2020. (IX.24.) K.t. 2020. évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése I.

179/2020. (IX.24.) K.t. 2020. évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése II.

180/2020. (IX.24.) K.t. MoLaRi rendszer létesítésével kapcsolatos Együttműködési megállapodás megkötése

181/2020. (IX.24.) K.t. Luther utca útburkolat korszerűsítési munkáihoz (padkaerősítés) önkormányzati forrás biztosítása

182/2020. (IX.24.) K.t. Pályázat benyújtása az Erasmus+ Program 1. pályázati kategóriájában

183/2020. (IX.24.) K.t. Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I-II. ütem (TOP-3.1.1-16) projektek indikátorvállalásai teljesítéséhez szükséges döntések meghozatala

184/2020. (IX.24.) K.t. Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I-II. ütem (TOP-3.1.1-16) projektek indikátorvállalásai teljesítéséhez szükséges döntések meghozatala

185/2020. (IX.24.) K.t. TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00013 kódszámú, „Közétkeztetés fejlesztése Orosházán” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala

186/2020. (IX.24.) K.t. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044 kódszámú, „Orosháza polgármesteri hivatalának energetikai célú megújítása” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala

187/2020. (IX.24.) K.t. TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00096 kódszámú, „Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala

188/2020. (IX.24 ) K.t. JT Infotéka Kft-vel kötött „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” közbeszerzési feladatai tárgyú szerződés módosítása

189/2020. (IX.24.) K.t. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 kódszámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekttel kapcsolatos tájékoztatás

190/2020. (IX.24.) K.t.TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00097 kódszámú, „OVÖ Napköziotthonos Óvodák telephelyeinek és OVÖ Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény konyhájának energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala

191/2020. (IX.24.) K.t. EFOP-1.5.3-16-2017-00062 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala

192/2020. (IX.24.) K.t. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

193/2020. (IX.24.) K.t. Döntés hitelfelvételről I.

194/2020. (IX.24.) K.t. Döntés hitelfelvételről II.

195/2020. (IX.24.) K.t. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés II. számú módosítása

/2. A 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés

196/2020. (IX.24.) K.t. Orosháza, Vásárhelyi úti kerékpárút önerős javításával kapcsolatos döntés meghozatala

197/2020. (IX.24.) K.t. Interpelláció elfogadása

198/2020. (IX.24.) K.t. Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

199/2020. (IX.24.) K.t. Bérlőkijelölés közérdekből

 

 
Közzétéve : 13/10/2020 6:38 du.