Értesítések
Minden törlése

2020. július 9-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
1,838 Megtekintés
Hozzászólások: 1604
Admin
Topic starter
 

 

54/2020. (VII.9.) K.t          Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2019. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

55/2020. (VII.9.) K.t.           A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről

56/2020. (VII.9.) K.t.           Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről és azok végrehajtásáról

57/2020. (VII.9.) K.t.           Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról

58/2020. (VII.9.) K.t.           Döntés Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázatáról

59/2020. (VII.9.) K.t.           Kodolányi János Egyetem 2019. évi támogatás elszámolása

60/2020. (VII.9.) K.t.           Alapítványok 2019. évi támogatásának elszámolása

61/2020. (VII.9.) K.t.           Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

62/2020. (VII.9.) K.t.           Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2019/2020. évi Tehetséggondozó Programjának támogatása

63/2020. (VII.9.) K.t.           A Justh Zsigmond Városi Könyvtár dokumentumainak módosítása

/1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

64/2020. (VII.9.) K.t.           A Justh Zsigmond Városi Könyvtár dokumentumainak módosítása

/2. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása I.

65/2020. (VII.9.)K.t.            A Justh Zsigmond Városi Könyvtár dokumentumainak módosítása

/2. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása II.

66/2020. (VII.9.) K.t.           A Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása

/1. A Nagy Gyula Területi Múzeum Alapító Okiratának módosítása I.

67/2020. (VII.9.) K.t.           A Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása

/1. A Nagy Gyula Területi Múzeum Alapító Okiratának módosítása II.

68/2020. (VII.9.) K.t.           A Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása

/2. A Nagy Gyula Területi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása I.

69/2020. (VII.9.) K.t.                A Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása

/2. A Nagy Gyula Területi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása I.

70/2020. (VII.9.) K.t.           Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása, Településszerkezeti terv módosítása, Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

71/2020. (VII.9.) K.t.           Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról I.

72/2020. (VII.9.) K.t.               Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról II.

73/2020. (VII.9.) K.t.           Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról III.

74/2020. (VII.9.) K.t.           Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról IV.

75/2020. (VII.9.) K.t.           Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról V.

76/2020. (VII.9.) K.t.           Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi feladatellátásának teljesítése I.

77/2020. (VII.9.) K.t.           Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi feladatellátásának teljesítése II.

78/2020. (VII.9.) K.t.           Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi feladatellátásának teljesítése III.

79/2020. (VII.9.) K.t.           Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala I.

80/2020. (VII.9.) K.t.               Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala II.

81/2020. (VII.9.) K.t.           Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala III.

82/2020. (VII.9.) K.t.           Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala IV.

83/2020. (VII.9.) K.t.           Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala I.

84/2020. (VII.9.) K.t.               Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala II.

85/2020. (VII.9.) K.t.           Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről

86/2020. (VII.9.) K.t.           A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala I.

87/2020. (VII.9.) K.t.           A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala II.

88/2020. (VII.9.) K.t.           A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala III.

89/2020. (VII.9.) K.t.           Kalandpark működésével kapcsolatos döntés meghozatala

90/2020. (VII.9.) K.t.           Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról I.

91/2020. (VII.9.) K.t.           Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról II.

92/2020. (VII.9.) K.t.           Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról III.

93/2020. (VII.9.) K.t.           Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról IV.

94/2020. (VII.9.) K.t.           Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról V.

95/2020. (VII.9.) K.t.           Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont részleges műszaki felújításához szükséges fedezettel kapcsolatos döntések meghozatala

96/2020. (VII.9.) K.t.           Döntés a Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő pálya egyesületi használatáról és az önkormányzati támogatással való elszámolásról I.

97/2020. (VII.9.) K.t.           Döntés a Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő pálya egyesületi használatáról és az önkormányzati támogatással való elszámolásról II.

98/2020. (VII.9.) K.t.           Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala I.

99/2020. (VII.9.) K.t.           Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala II.

100/2020. (VII.9.) K.t.         Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala III.

101/2020. (VII.9.) K.t.         Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására

102/2020. (VII.9.) K.t.         TOP projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatala

103/2020. (VII.9.) K.t.         Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottságba tag választása

104/2020. (VII.9.) K.t.         2019. évi éves belső ellenőrzési jelentés

105/2020. (VII.9.) K.t.         Pályázat benyújtása a Darvas József Irodalmi Emlékház felújításának támogatására

106/2020. (VII.9.) K.t.         Interpelláció elfogadása

107/2020. (VII.9.) K.t.         Interpelláció elfogadása

108/2020. (VII.9.) K.t.         Orosháza, Október 6. u. 33-35. III/15. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

109/2020. (VII.9.) K.t.         Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

110/2020. (VII.9.) K.t.         Orosháza, Bartók Béla u. 45/C. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

111/2020. (VII.9.) K.t.         Orosháza, Hegedűs István u. 23/C. fsz. 1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

112/2020. (VII.9.) K.t.        Orosháza, Hegedűs István u. 21/B. 1/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása.

113/2020. (VII.9.) K.t.         Bérlőkijelölés közérdekből I.

114/2020. (VII.9.) K.t.         Bérlőkijelölés közérdekből II.

115/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására I.

116/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására II.

117/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására III.

118/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására IV.

119/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására V.

120/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására VI.

121/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására VII.

122/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására VIII.

123/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására IX.

124/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására X.

125/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására XI.

126/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására XII.

127/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására XIII.

128/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására XIV.

129/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására XV.

130/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására XVI.

131/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására XVII.

132/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására XVIII.

133/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására XIX.

134/2020. (VII.9.) K.t.         Javaslattétel Városi elismerő címek adományozására XX.

 
Közzétéve : 17/08/2020 11:23 de.