2019. évi  

 

2019. július 30-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

171/2019. (VII.30.) K.t.

172/2019. (VII.30.) K.t.

173/2019. (VII.30.) K.t.

174/2019. (VII.30.) K.t.

 

2019. június 26-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

159/2019. (VI.26.) K.t.
Döntés a 6. számú fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének megszűnéséről, illetve helyettesítéssel történő feladat ellátásról I.

160/2019. (VI.26.) K.t.
Döntés a 6. számú fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének megszűnéséről, illetve helyettesítéssel történő feladat ellátásról II.

161/2019. (VI.26.) K.t.
Ingatlanhasználat biztosítása köznevelési feladatellátás céljából

162/2019. (VI.26.) K.t.
A Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása

163/2019. (VI.26.) K.t.
Döntés az „ENI-MEDICAL” Kft. – Dr. Medgyesi Erzsébet személyes ellátási kötelezettségével – feladat-ellátási szerződésének határozatlan időtartamúvá történő módosításáról (Orosházi 11. számú háziorvosi körzet)

164/2019. (VI.26.) K.t.
Iskola-egészségügyi ellátás telephelyeinek bővítése

165/2019. (VI.26.) K.t.
Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2018/2019 nevelési évről

166/2019. (VI.26.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

167/2019. (VI.26.) K.t.
A Dreher Sörgyárak Zrt-ben lévő önkormányzati tulajdonú részvények értékesítésére tett ajánlat elbírálása

168/2019. (VI.26.) K.t.
Közterületek elnevezésének megváltoztatása

169/2019. (VI.26.) K.t.
Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

170/2019. (VI.26.) K.t.
Orosháza, Bartók Béla u. 41/A. szám alatti bérlakás szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

 


2019 május 30-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

112/2019. (V.30.) K.t.
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

113/2019. (V.30.) K.t.
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

114/2019. (V.30.) K.t.
Nyilatkozat a Kodolányi János Egyetem részére az Orosháza, Gyopárosi út 3. F. számú ingatlan használatára vonatkozóan

115/2019. (V.30.) K.t.
A „Működő MEZGÉ-ért” Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása

116/2019. (V.30.) K.t.
A „Működő MEZGÉ-ért” Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása

117/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel kapcsolatos döntések meghozatala

118/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel kapcsolatos döntések meghozatala

119/2019. (V.30.) K.t.
A Nagy Gyula Területi Múzeum 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve

120/2019. (V.30.) K.t.
Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről

121/2019. (V.30.) K.t.
A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá ellátási szerződés módosítása

122/2019. (V.30.) K.t.
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

123/2019. (V.30.) K.t.
/1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről

124/2019. (V.30.) K.t.
/2. Döntés az Egys  éges Szociális Központ 2018. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolóról

125/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése

126/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése

127/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése

128/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek

129/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek

130/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek

131/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek

132/2019. (V.30.) K.t.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

133/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terv elfogadása

134/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terv elfogadása

135/2019. (V.30.) K.t.
A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló
/2. Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. évről
/3. 2019. évi pénzügyi és szakmai terv

136/2019. (V.30.) K.t.
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

137/2019. (V.30.) K.t.
Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján

138/2019. (V.30.) K.t.
Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására

139/2019. (V.30.) K.t.
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 kódszámú, Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása

140/2019. (V.30.) K.t.
2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés  

141/2019. (V.30.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

142/2019. (V.30.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

143/2019. (V.30.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

144/2019. (V.30.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

145/2019. (V.30.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

146/2019. (V.30.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

147/2019. (V.30.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

148/2019. (V.30.) K.t.
Interpellációra válasz

149/2019. (V.30.) K.t.
Interpellációra válasz

150/2019. (V.30.) K.t.
Interpellációra válasz

 151/2019. (V.30.) K.t.
Interpellációra válasz

152/2019. (V.30.) K.t.
Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre

153/2019. (V.30.) K.t.
Az Orosháza, Szabadság tér 5. 1/9. szám alatti önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálásához

154/2019. (V.30.) K.t.
Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/C. 3/14. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

155/2019. (V.30.) K.t. 
Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása

156/2019. (V.30.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből

157/2019. (V.30.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből

158/2019. (V.30.) K.t.
GINOP energiahatékonysági program önkormányzati támogatása

  

 

2019. április 25-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

88/2019. (IV.25.) K.t.
Elekes Lajos társadalmi megbízatású alpolgármester megbízásának visszavonása


 

89/2019. (IV.25.) K.t.
Eszközadományozás az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, valamint az Orosházi Kórház részére I.


 

90/2019. (IV.25.) K.t.
Eszközadományozás az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, valamint az Orosházi Kórház részére II.


 

91/2019. (IV.25.) K.t.
Kodolányi János 2018. évi támogatás elszámolása és döntés a részére nyújtandó támogatásról I.


 

92/2019. (IV.25.) K.t.
Kodolányi János 2018. évi támogatás elszámolása és döntés a részére nyújtandó támogatásról II.


 

93/2019. (IV.25.) K.t.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal megkötött üzemeltetési szerződés módosítása


 

94/2019. (IV.25.) K.t.
Irodahelyiség biztosítása a szentetornyai körzeti megbízott részére


 

95/2019. (IV.25.) K.t.
Alapítványok 2018. évi támogatásának elszámolása, 2019. évi támogatása I.


 

96/2019. (IV.25.) K.t.
Alapítványok 2018. évi támogatásának elszámolása, 2019. évi támogatása II.


 

97/2019. (IV.25.) K.t.
Gyermek- és Diákélelmezési Intézménnyel kapcsolatos döntések
/1. Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzaténak felülvizsgálata


 

98/2019. (IV.25.) K.t.
/2.  Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény Alapító Okirat módosítása


 

99/2019. (IV.25.) K.t.
Döntés a 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről


100/2019. (IV.25.) K.t.
Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatásról


101/2019. (IV.25.) K.t.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


 

102/2019. (IV.25.) K.t.
Bírósági ülnökválasztás 2019.


103/2019. (IV.25.) K.t.
Bírósági ülnökválasztás 2019.


104/2019. (IV.25.) K.t.
Bírósági ülnökválasztás 2019.


105/2019. (IV.25.) K.t.
Bírósági ülnökválasztás 2019.


106/2019. (IV.25.) K.t.
Tanuszoda beruházás megvalósítása céljából csereszerződés megkötése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel


107/2019. (IV.25.) K.t.
Pályázat benyújtása Okos Zebra kialakítására I.


108/2019. (IV.25.) K.t.
Pályázat benyújtása Okos Zebra kialakítására II.


109/2019. (IV.25.) K.t.
Döntés a Dreher Sörgyárak Zrt-ben lévő önkormányzati tulajdonú részvények értékesítéséről


 

110/2019. (IV.25.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből


111/2019. (IV.25.) K.t.
Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása


 

2019. március 28-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

46/2019. (III.28.) K.t.
Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről


47/2019. (III.28.) K.t.
Sportlétesítmény fejlesztésre vonatkozó kérelemhez szükséges támogatói nyilatkozat elfogadása


 

48/2019. (III.28.) K.t.
Az Orosházi Református Egyházközség és a Jézus Szíve Plébánia 2019. évi támogatása, valamint a kegyeleti közszolgáltatás 2018. évi elszámolása I.


 

49/2019. (III.28.) K.t.
Az Orosházi Református Egyházközség és a Jézus Szíve Plébánia 2019. évi támogatása, valamint a kegyeleti közszolgáltatás 2018. évi elszámolása II.


 

50/2019. (III.28.) K.t.
Az Orosházi Református Egyházközség és a Jézus Szíve Plébánia 2019. évi támogatása, valamint a kegyeleti közszolgáltatás 2018. évi elszámolása III.


 

51/2019. (III.28.) K.t.
Döntés könyvvizsgáló választásáról a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nél


 

52/2019. (III.28.) K.t.
Ingatlan (altalaj) értékesítés az OVM-Karsai Zrt. részére


 

53/2019. (III.28.) K.t.
Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló


54/2019. (III.28.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása


 

55/2019. (III.28.) K.t.
Alapító Okiratok módosítása
/I.
Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménye alapító okiratának módosítása


56/2019. (III.28.) K.t.
/II.  Az Orosházi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása


 

57/2019. (III.28.) K.t.
Beszámoló az átruházott hatáskörök 2018. évi gyakorlásáról


 

58/2019. (III.28.) K.t.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


 

59/2019. (III.28.) K.t.
/I. Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről


 

60/2019. (III.28.) K.t.
/II. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának felülvizsgálata


 

61/2019. (III.28.) K.t.
Városmarketing Iroda további működtetésére vonatkozó döntések meghozatala I.


 

62/2019. (III.28.) K.t.
Városmarketing Iroda további működtetésére vonatkozó döntések meghozatala II.


 

63/2019. (III.28.) K.t.
„Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 azonosító számú projekt keretében” pótmunkáival kapcsolatos döntés meghozatala


64/2019. (III.28.) K.t.
„Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán a TOP-2.1.3-15.BS1-2016-00005 projekt keretében” elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbenső döntés


 

65/2019. (III.28.) K.t.
Gyopárosfürdő Termál Kemping fejlesztése és Főtér szivattyúk beszerzése


 

66/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására I.


67/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására II.


 

68/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására III.


69/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására IV.


 

70/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására V.


 

71/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására VI.


 

72/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására VII.


 

73/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására VIII.


74/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására IX.


75/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására X.


 

76/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására XI.


 

77/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására XII.


 

78/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására XIII.


79/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására XIV.


 

80/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására XV.


 

81/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására XVI.


 

82/2019. (III.28.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására XVII.


 

83/2019. (III.28.) K.t.
Orosháza, Október 6. u. 33-35. II/12. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


84/2019. (III.28.) K.t.
Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


85/2019. (III.28.) K.t.
Orosháza, Hegedűs István u. 25/D. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


86/2019. (III.28.) K.t.
Orosháza, Dankó István u. 10. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


 

87/2019. (III.28.) K.t.
Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása


 

 

2019. március 07-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

36/2019. (III.7.) K.t.
Beszámoló a mezei őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről


37/2019. (III.7.) K.t.
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve


 

38/2019. (III.7.) K.t.
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Tehetséggondozó Programjának támogatása


 

39/2019. (III.7.) K.t.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés teljesítéséről


40/2019. (III.7.) K.t.
Döntés a helyi védelem alatt álló épületek felújítására vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról


41/2019. (III.7.) K.t.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


42/2019. (III.7.) K.t.
Döntés a 2019. évi tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről


 

43/2019. (III.7.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1067/28 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre


 

44/2019. (III.7.) K.t.
Közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás megszüntetése


 

45/2019. (III.7.) K.t.
Interpellációra válasz


 

 

 

2019. február 21-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 

 

32/2019. (II.21.) K.t.
Döntés vízi-közművek rekonstrukciójára és energiahatékonyságának fejlesztésére irányuló pályázatok benyújtásáról I.


 

33/2019. (II.21.) K.t.
Döntés vízi-közművek rekonstrukciójára és energiahatékonyságának fejlesztésére irányuló pályázatok benyújtásáról II.


 

34/2019. (II.21.) K.t.
„Óvodák felújítása Orosházán (Lehel és Könd) a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046. azonosító számú projekt keretében” pótmunkáival kapcsolatos döntés meghozatala


 

35/2019. (II.21.) K.t.
Döntés harangláb emlékmű felállításáról


 

2019. január 31-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 

4/2019. (I.31.) K.t.
/1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala


 

5/2019. (I.31.) K.t.
/2. Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról


 

6/2019. (I.31.) K.t.
/3. Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása


 

7/2019. (I.31.) K.t.
Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatás elszámolása; Az Orosházi Kórház 2019. évi támogatása I.


 

8/2019. (I.31.) K.t.
Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatás elszámolása; Az Orosházi Kórház 2019. évi támogatása II.


 

9/2019. (I.31.) K.t.
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018.évi beszámolójának elfogadása és a 2019. évre kötendő megállapodás elfogadása I.


 

10/2019. (I.31.) K.t.
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018.évi beszámolójának elfogadása és a 2019. évre kötendő megállapodás elfogadása II.


 

11/2019. (I.31.) K.t.
Döntés a Vízellátás Történeti Gyűjtemény jogi sorsáról


12/2019. (I.31.) K.t.
Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala I.


 

13/2019. (I.31.) K.t.
Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala II.


 

14/2019. (I.31.) K.t.
Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala III.


 

15/2019. (I.31.) K.t.
Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala IV.


 

16/2019. (I.31.) K.t.
Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala V.


 

17/2019. (I.31.) K.t.
Tulajdonosi hozzájárulás és támogatás nyújtása az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda sportpálya felújításához


 

18/2019. (I.31.) K.t.
Pályázat benyújtása az Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ Tanyagondnoki Szolgálatának fejlesztésére


19/2019. (I.31.) K.t.
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Tegyünk érte közösen – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért”  elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása I.


 

20/2019. (I.31.) K.t.
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Tegyünk érte közösen – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért”  elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása II.


 

21/2019. (I.31.) K.t.
Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása


 

22/2019. (I.31.) K.t.
Az Önkormányzat részvétele a 2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban


 

23/2019. (I.31.) K.t.
Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata I.


 

24/2019. (I.31.) K.t.
Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata II.


 

25/2019. (I.31.) K.t.
Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata III.


 

26/2019. (I.31.) K.t.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


 

27/2019. (I.31.) K.t.
/1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala


28/2019. (I.31.) K.t.
Orosháza, Hegedűs István u. 25/C. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


 

29/2019. (I.31.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből I.


30/2019. (I.31.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből II.


31/2019. (I.31.) K.t.
Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított „Elnöki elismerés" kitüntető díjra


 

 

 

2019. január 10-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

1/2019. (I.10.) K.t.
Döntés TOP keretében benyújtandó energetikai pályázatokról I.


 

2/2019. (I.10.) K.t.
Döntés TOP keretében benyújtandó energetikai pályázatokról II.


 

3/2019. (I.10.) K.t.
Döntés TOP keretében benyújtandó energetikai pályázatokról III.


 

Idéz
Közzétéve : 22/01/2019 2:36 du.