Értesítések
Minden törlése

2019. május 30-i Képviselő-testületi ülés napirendjei, előterjesztései

 
Oroshaza
Admin

 

MEGHÍVÓ

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2019. május 30-án (csütörtök) 9.00 órai
kezdettel tartja Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)  A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
2.)  Nyilatkozat a Kodolányi János Egyetem részére az Orosháza, Gyopárosi út 3. F. számú ingatlan használatára vonatkozóan
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
3.)  A „Működő MEZGÉ-ért” Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
4.)  Az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
5.)  A Nagy Gyula Területi Múzeum 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester
 
6.)  Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester
 
7.)  A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá ellátási szerződés módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 
8.)  Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
9.) 
/1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről
Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató
 
/2. Döntés az Egységes Szociális Központ 2018. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolóról
Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
 10.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
11.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
12.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 
13.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terv elfogadása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
14.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló
/2. Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. évről
/3. 2019. évi pénzügyi és szakmai terv
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester
 
15.)Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
16.)Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 
17.)Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 
18.)TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 kódszámú, Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 
19.) 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés 
Előadó:          Dávid Zoltán polgármesters és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
20.)Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelete + Könyvvizsgálói jelentés
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 
 21.)Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 

22.) Interpellációk


 

 

Zárt ülés keretében:

1.)   Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 
2.)   Az Orosháza, Szabadság tér 5. 1/9. szám alatti önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálásához
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető
 
3.) Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/C. 3/14. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:           Barák Anita mb. irodavezető
 
4.) Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
5.) Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:           Bojtor István alpolgármester
 
 6.) GINOP energiahatékonysági program önkormányzati támogatása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. május 23.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán 
polgármester

Idéz
Topic starter Közzétéve : 23/05/2019 11:17 du.