Értesítések
Minden törlése

2019. április 25-i Képviselő-testületi ülés napirendjei, előterjesztései

 
Oroshaza
Admin

 

MEGHÍVÓ

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2019. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai
kezdettel tartja Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)  Eszközadományozás az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, valamint az Orosházi Kórház részére
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 
2.)  Kodolányi János 2018. évi támogatás elszámolása és döntés a részére nyújtandó támogatásról
Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 
3.)  Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal megkötött üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 
4.)  Irodahelyiség biztosítása a szentetornyai körzeti megbízott részére
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 
5.)  Alapítványok 2018. évi támogatásának elszámolása, 2019. évi támogatása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester
 
6.)  Gyermek- és Diákélelmezési Intézménnyel kapcsolatos döntések
/1. Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzaténak felülvizsgálata
Előadó:               Vincze Tibor intézményvezető
 
/2.  Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény Alapító Okirat módosítása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 
7.)  Döntés a 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 
8.)  Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatásról
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester
 
9.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
10.) Bírósági ülnökválasztás 2019.
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 
11.) Tanuszoda beruházás megvalósítása céljából csereszerződés megkötése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel
Előadó:              Bojtor István alpolgármester
 
12.)Pályázat benyújtása Okos Zebra kialakítására
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 
13.)Döntés a Dreher Sörgyárak Zrt-ben lévő önkormányzati tulajdonú részvények értékesítéséről
Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 
14.) Interpellációk

 

Zárt ülés keretében:

1.)  Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 
2.)  Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 
Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. április 18.

Tisztelettel:

 Dávid Zoltán 
polgármester

Idéz
Topic starter Közzétéve : 18/04/2019 5:30 du.