Értesítések
Minden törlése

2019. január 29-i Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésének napirendjei

 
Oroshaza
Admin

 

MEGHÍVÓ

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2019. január hó 29-én (kedd) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében

1.)   Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 
2.)   Döntés a Vízellátás Történeti Gyűjtemény jogi sorsáról
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 
3.)   Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 
4.)   Tulajdonosi hozzájárulás és támogatás nyújtása az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda sportpálya felújításához
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 
5.)
/1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 
/2. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
 6.)   A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2019. évi munkaterve
Előadó                  Lövei Ferenc bizottsági elnök
 
7.)   Döntés Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendjéről
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 
8.)   Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása
Előadó:                 Barák Anita mb. irodavezető
 
9.)   Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

1.)      Orosháza, Hegedűs István u. 25/C. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

2.)      Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

 3.)      Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított „Elnöki elismerés" kitüntető díjra
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. január 25.

Tisztelettel:

 

     Lövei Ferenc sk.
             a Bizottság Elnöke

Idéz
Topic starter Közzétéve : 25/01/2019 7:32 du.