Értesítések
Minden törlése

2019. április 24-i Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésének napirendjei

 
Oroshaza
Admin

 

MEGHÍVÓ

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2019. április hó 24-én (szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében

1.)  Kodolányi János 2018. évi támogatás elszámolása és döntés a részére nyújtandó támogatásról
Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 
2.)  Alapítványok 2018. évi támogatásának elszámolása, 2019. évi támogatása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester
 
3.)  Döntés a 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 
4.)  Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatásról
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester
 
5.)  Intézményátszervezési javaslat véleményezése
Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 
6.)  Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel történő támogatási szerződés megkötése
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 
7.)  Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető
 
8.)  Egyesületek 2018. évi támogatásának elszámolása, 2019. évi támogatása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester
 
9.)  Orosháza, Kelet utca 49. szám alatti közkifolyó megszűntetése
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 
10.)  Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

1.)  Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 
Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. április 18.

Tisztelettel:

      Lövei Ferenc sk.
   a Bizottság Elnöke

Idéz
Topic starter Közzétéve : 18/04/2019 5:06 du.