Értesítések
Minden törlése

2018. évi

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
2,947 Megtekintés
Hozzászólások: 1602
Admin
Topic starter
 

2018. december 20-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 250/2018. (XII.20.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása


 

251/2018. (XII.20.) K.t.
Helyiséghasználat meghosszabbítása a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége számára


 

252/2018. (XII.20.) K.t.
A Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma hiányszakképzésének támogatása


 

253/2018. (XII.20.) K.t.
TOP – pályázatokkal kapcsolatos döntések
/I. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 kódszámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
/II. Pályázat benyújtása multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítására (TOP-7.1.1.16-H-097-1) I.


 

254/2018. (XII.20.) K.t.
TOP – pályázatokkal kapcsolatos döntések
/I. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 kódszámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
/II. Pályázat benyújtása multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítására (TOP-7.1.1.16-H-097-1) II.


 

255/2018. (XII.20.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/I. A 2018. évi közszolgáltatás többletfinanszírozása
/II. A 2019. évi közszolgáltatási szerződés megkötése I.


 

256/2018. (XII.20.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/I. A 2018. évi közszolgáltatás többletfinanszírozása
/II. A 2019. évi közszolgáltatási szerződés megkötése II.


 

257/2018. (XII.20.) K.t.
A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai I.


 

258/2018. (XII.20.) K.t.
A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai II.


 

259/2018. (XII.20.) K.t.
A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete 2019. évi támogatása


 

260/2018. (XII.20.) K.t.
Az Orosházi Média Műsorkészítő Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésével kapcsolatos döntés meghozatala


 

261/2018. (XII.20.) K.t.
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása


 

262/2018. (XII.20.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása


 

263/2018. (XII.20.) K.t.
Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza egyesület kérelmének elbírálása


 

264/2018. (XII.20.) K.t.
2019. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása


 

265/2018. (XI.29.) K.t.
Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról I.


 

266/2018. (XI.29.) K.t.
Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról II.


 

267/2018. (XI.29.) K.t.
Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról III.


 

268/2018. (XI.29.) K.t.
Belső ellenőrzés 2019-2022. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2019. évi ellenőrzési terve


 

269/2018. (XI.29.) K.t.
A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve


 

270/2018. (XI.29.) K.t.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


271/2018. (XI.29.) K.t.
Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából


 

272/2018. (XI.29.) K.t.
Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. G/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


 

273/2018. (XI.29.) K.t.
Orosháza, Dankó István u. 10. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


 

274/2018. (XI.29.) K.t.
Behajthatatlan követelések törlése


 

2018. november 29-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

230/2018. (XI.29.) K.t.
Média Kft. végelszámolásával kapcsolatos tájékoztató és pénzügyi beszámoló


 

231/2018. (XI.29.) K.t.
Döntés a Média Kft. „v.a” eszközállományáról


 

232/2018. (XI.29.) K.t.
A Scola Humanitatis Alapítvány részére biztosított támogatás elszámolása


 

233/2018. (XI.29.) K.t.
Együttműködés megállapodás megkötési tehetséggondozás tárgyában


 

234/2018. (XI.29.) K.t.
Döntés az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelmének elbírálásáról


 

235/2018. (XI.29.) K.t.
Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása
/I.    A Településszerkezeti terv módosítása


 

236/2018. (XI.29.) K.t.
Beszámoló az ITS végrehajtásáról


 

237/2018. (XI.29.) K.t.
TOP – pályázatokkal kapcsolatos döntések
/I. TOP-2.1.1.15-BS1-2016-00006 kódszámú, „Barnamezős területek rehabilitációja – közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása I.


 

238/2018. (XI.29.) K.t.
/II. Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 projekt keretében” elnevezésű pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és közbenső döntés II.


 

239/2018. (XI.29.) K.t.
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás biztosítása


 

240/2018. (XI.29.) K.t.
Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala


 

241/2018. (XI.29.) K.t.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


242/2018. (XI.29.) K.t.
Egészségügyi alapellátási feladatokkal kapcsolatos döntések
/I. Területi védőnői ellátásra szerződéskötés


 

243/2018. (XI.29.) K.t.
Döntés 2019. évi likviditást biztosító hitelről


 

244/2018. (XI.29.) K.t.
Döntés hitelek felvételéről I.


 

245/2018. (XI.29.) K.t.
Döntés hitelek felvételéről II.


 

246/2018. (XI.29.) K.t.
Interpelláció elfogadása


 

247/2018. (XI.29.) K.t.
Interpelláció elfogadása


 

248/2018. (XI.29.) K.t.
Interpelláció elfogadása


249/2018. (XI.29.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből


 

 

2018. november 8-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 228/2018. (XI.8.) K.t.
Dr. Uzonyi Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása


 

 229/2018. (XI.8.) K.t.
Adventi falu és karácsonyi díszkivilágításra pénzügyi forrás biztosítása a 2019. évi költségvetés terhére


 

2018. október 30-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 

203/2018. (X.30.) K.t.
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról I.


 

204/2018. (X.30.) K.t.
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról I.


 

205/2018. (X.30.) K.t.
Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló


206/2018. (X.30.) K.t.
Döntés a 2018. évi téli szünidei gyermekétkeztetésről I.


207/2018. (X.30.) K.t.
Döntés a 2018. évi téli szünidei gyermekétkeztetésről II.


 

208/2018. (X.30.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogának ingyenes állami tulajdonba adása


 

209/2018. (X.30.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, Orosháza, 4985/2. hrsz-ú, kivett vásártér terület megjelölésű, 7218 m2 területű ingatlan kijelölése értékesítésre


 

210/2018. (X.30.) K.t.
Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról I.


211/2018. (X.30.) K.t.
Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról II.


 

212/2018. (X.30.) K.t.
Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról III.


 

213/2018. (X.30.) K.t.
Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról IV.


214/2018. (X.30.) K.t.
Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról V.


215/2018. (X.30.) K.t.
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala I.


 

216/2018. (X.30.) K.t.
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala II.


 

217/2018. (X.30.) K.t.
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala III.


 

218/2018. (X.30.) K.t.
BMÖGF/107/6/2017. azonosító számú, „Luther utca (Dózsa György utca – Csendes utca, valamint Csendes utca – Eszperantó utca közötti szakasz) útburkolatának korszerűsítési munkái”  elnevezésű pályázathoz többlet-önerő biztosítása


 

219/2018. (X.30.) K.t.
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása


 

220/2018. (X.30.) K.t.
Interpelláció elfogadása


 

221/2018. (X.30.) K.t.
Interpelláció elfogadása


222/2018. (X.30.) K.t.
Interpelláció elfogadása


 

223/2018. (X.30.) K.t.
Interpelláció elfogadása


 

224/2018. (X.30.) K.t.
Döntés intézményvezetői pályázatról


 

225/2018. (X.30.) K.t.
Orosháza, Hegedűs István u. 25/C. II/6. számú alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


 

226/2018. (X.30.) K.t.
Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. fsz. 1. számú alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


 

227/2018. (X.30.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből


 

2018. október 2-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 

184/2018. (X.2.) K.t.
Döntés az “Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyában kiírt pályázat eredményéről


 

185/2018. (X.2.) K.t.
Döntés meghozatala a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beruházási terveinek megvalósítása érdekében


 

186/2018. (X.2.) K.t.
2018. évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése


 

187/2018. (X.2.) K.t.
Részvétel a Zsoldos Péter Vívó Egyesület létesítményfejlesztésében


188/2018. (X.2.) K.t.
Ellátási szerződés szociális étkezés népkonyhai formájának biztosítására


 

189/2018. (X.2.) K.t.
Mezőőri álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása


190/2018. (X.2.) K.t.
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához


 

191/2018. (X.2.) K.t.
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


 

192/2018. (X.2.) K.t.
/1. Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, kapcsolódó határozathozatal
/2. az Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása


 

193/2018. (X.2.) K.t.
Az Orosháza 203. hrsz-ú ingatlanból 59 m2 nagyságú terület telekhatár-rendezéssel történő értékesítése


 

194/2018. (X.2.) K.t.
Döntés a  2018. évi költségvetés XVI. Szociális védelem fejezete terhére  biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről


 

195/2018. (X.2.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó döntések módosítása


 

196/2018. (X.2.) K.t.
Interpellációra válasz


197/2018. (X.2.) K.t.
Interpellációra válasz


198/2018. (X.2.) K.t.
Interpellációra válasz


 

199/2018. (X.2.) K.t.
Interpellációra válasz


 

200/2018. (X.2.) K.t.
Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása


 

201/2018. (X.2.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből


 

202/2018. (X.2.) K.t.
Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítás


 

2018. szeptember 4-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 

150/2018. (IX.4.) K.t.
Az orosházi 11. számú tartósan betöltetlen vegyes háziorvosi körzet betöltésére érkezett kérelem elbírálása


 

151/2018. (IX.4.) K.t.
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása


152/2018. (IX.4.) K.t.
Döntés hitelfelvételről


153/2018. (IX.4.) K.t.
Ingatlanrész biztosítása az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa részére kültéri fejlesztő eszközök kihelyezéséhez


154/2018. (IX.4.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok kijelölése értékesítésre I.


 

155/2018. (IX.4.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok kijelölése értékesítésre II.


 

156/2018. (IX.4.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok kijelölése értékesítésre III.


 

157/2018. (IX.4.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok kijelölése értékesítésre IV.


 

158/2018. (IX.4.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok kijelölése értékesítésre V.


 

159/2018. (IX.4.) K.t.
Haszonbérleti díjak felülvizsgálata


160/2018. (IX.4.) K.t.
Pályázat kiírása a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény vezetésére


 

161/2018. (IX.4.) K.t.
Döntés a millenniumi emlékdomb felújításáról


162/2018. (IX.4.) K.t.
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


163/2018. (IX.4.) K.t.
Döntés Kodolányi János Egyetem részére nyújtandó támogatásról


164/2018. (IX.4.) K.t.
Mezőőri álláshely betöltésére vonatkozó pályázati felhívás


 

165/2018. (IX.4.) K.t.
Interpellációra válasz


 

166/2018. (IX.4.) K.t.
Interpellációra válasz


 

167/2018. (IX.4.) K.t.
Interpellációra válasz


 

168/2018. (IX.4.) K.t.
Interpellációra válasz


 

169/2018. (IX.4.) K.t.
Interpellációra válasz


 

170/2018. (IX.4.) K.t.
Interpellációra válasz


 

171/2018. (IX.4.) K.t.
Interpellációra válasz


 

172/2018. (IX.4.) K.t.
Interpellációra válasz


 

173/2018. (IX.4.) K.t.
Interpellációra válasz


 

174/2018. (IX.4.) K.t.
Interpellációra válasz


 

175/2018. (IX.4.) K.t.
Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítás


176/2018. (IX.4.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből I.


177/2018. (IX.4.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből II.


178/2018. (IX.4.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből III.


179/2018. (IX.4.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből IV.


180/2018. (IX.4.) K.t.
Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. F/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


181/2018. (IX.4.) K.t.
Orosháza, Bartók Béla u. 43/A. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


182/2018. (IX.4.) K.t.
Orosháza, Móricz Zsigmond u. 60/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


183/2018. (IX.4.) K.t.
Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása


2018. július 31-i rendkívüli testületi ülésen hozott határozatok

 

147/2018. (VII.31.) K.t
Orosháza víziközmű-rendszerének 2019-2033 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT)


148/2018. (VII.31.) K.t.
„Az Iskola Tanulóiért” Alapítvány részéről felajánlott adományról149/2018. (VII.31.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a használt lakás vásárlás támogatásáról szóló 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete alapján egyszeri vissza nem térítendő támogatásáról


 

2018. június 27-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 

134/2018. (VI.27.) K.t.
Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről


135/2018. (VI.27.) K.t.
Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2017/2018 nevelési évről


 

136/2018. (VI.27.) K.t.
A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása


 

137/2018. (VI.27.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása I.


 

138/2018. (VI.27.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása II.


 

139/2018. (VI.27.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása III.


 

140/2018. (VI.27.) K.t.
Döntés az Egyházak 2018. évi támogatásáról I.


 

141/2018. (VI.27.) K.t.
Döntés az Egyházak 2018. évi támogatásáról II.


 

142/2018. (VI.27.) K.t.
Döntés az Egyházak 2018. évi támogatásáról III.


 

143/2018. (VI.27.) K.t.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


144/2018. (VI.27.) K.t.
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán  elnevezésű pályázat kapcsán hozott 60/2018. (III.26.) K.t határozat módosítása


 

145/2018. (VI.27.) K.t.
Pályázat benyújtása a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény korszerűsítése tárgyában


 

146/2018. (VI.27.) K.t.
Döntés a Gyermek és Diákélelmezési Intézményt vezető vezetői megbízásának visszavonásáról


 

 

 

2018. május 25-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 

104/2018. (V.25.) K.t.
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala I.


 

105/2018. (V.25.) K.t.
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala II.


 

106/2018. (V.25.) K.t.
Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása


 

107/2018. (V.25.) K.t.
A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása


 

108/2018. (V.25.) K.t.
Tehetséggondozás támogatása


109/2018. (V.25.) K.t.
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról


 

110/2018. (V.25.) K.t.
Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről


 

111/2018. (V.25.) K.t.
/1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről


 

112/2018. (V.25.) K.t.
/2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2017. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről


 

113/2018. (V.25.) K.t.
/
3. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása


 

114/2018. (V.25.) K.t.
Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása


115/2018. (V.25.) K.t.
TOP  4.1.1-15-BS1-2016-00016   kódszámú,   „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása


 

116/2018. (V.25.) K.t.
Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása


 

117/2018. (V.25.) K.t.
A Nagy Gyula Területi Múzeum 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve


 

118/2018. (V.25.) K.t.
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása I.


 

119/2018. (V.25.) K.t.
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása II.


 

120/2018. (V.25.) K.t. 
A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása


 

121/2018. (V.25.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója


 

122/2018. (V.25.) K.t.
/2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása


 

123/2018. (V.25.) K.t.
/3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása


 

124/2018. (V.25.) K.t.
/4. Döntés prémiumról


 

125/2018. (V.25.) K.t.
/5. Prémium feltételek kiírása


 

126/2018. (V.25.) K.t.
Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló


 

127/2018. (V.25.) K.t.
Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása


 

128/2018. (V.25.) K.t.
Döntés emléktábla kihelyezéséről


 

129/2018. (V.25.) K.t.
Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján


 

130/2018. (V.25.) K.t.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


 

131/2018. (V.25.) K.t.
2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés


 

132/2018. (V.25.) K.t.
Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre


133/2018. (V.25.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből


 

2018. április 27-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

 

91/2018. (IV.27.) K.t.
A DAKK Zrt-vel kapcsolatos döntések
1./ Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása


 

92/2018. (IV.27.) K.t.
A DAKK Zrt-vel kapcsolatos döntések
2./ Döntés a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés menetrendjének módosításáról


 

93/2018. (IV.27.) K.t.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés teljesítéséről


 

94/2018. (IV.27.) K.t.
Alapítványok 2017. évi támogatásának elszámolása, 2018. évi támogatása I.


 

95/2018. (IV.27.) K.t.
Alapítványok 2017. évi támogatásának elszámolása, 2018. évi támogatása II.


 

96/2018. (IV.27.) K.t.
Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatásról


 

97/2018. (IV.27.) K.t.
Döntés a  2018. évi költségvetés XVI. Szociális védelem fejezete terhére  biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről


 

98/2018. (IV.27.) K.t.
Döntés emléktábla kihelyezéséről


 

99/2018. (IV.27.) K.t.
Pályázat benyújtása közművelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztésére


 

100/2018. (IV.27.) K.t.
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére pályázat benyújtása


 

101/2018. (IV.27.) K.t.
Bírósági ülnök megválasztása


 

102/2018. (IV.27.) K.t.
Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására


 

103/2018. (V.03.) K.t.
EFOP-3.9.2-16-2017-00027 azonosító számú projekt keretében megvalósuló beszerzései lebonyolítása


 

2018. március 26-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

 

51/2018. (III.26.) K.t.
A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről

52/2018. (III.26.) K.t.
Intézményi átszervezési javaslatok véleményezése I.

53/2018. (III.26.) K.t.
Intézményi átszervezési javaslatok véleményezése II.

54/2018. (III.26.) K.t.
Intézményi átszervezési javaslatok véleményezése III.

55/2018. (III.26.) K.t.
Intézményi átszervezési javaslatok véleményezése IV.

56/2018. (III.26.) K.t.
Lakott területen kívüli kerékpárutak birtokbaadása

57/2018. (III.26.) K.t.
Jézus Szíve Plébánia támogatásának elszámolása

58/2018. (III.26.) K.t.
Döntés a helyi védelem alatt álló épületek felújítására vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról

59/2018. (III.26.) K.t. + melléklet
Orosháza Város Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

60/2018. (III.26.) K.t.
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán  elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása

61/2018. (III.26.) K.t.
Beszámoló az átruházott hatáskörök 2017. évi gyakorlásáról

62/2018. (III.26.) K.t.
Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről

63/2018. (III.26.) K.t.
Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása

64/2018. (III.26.) K.t.
Interpelláció elfogadása

65/2018. (III.26.) K.t.
Interpelláció elfogadása

66/2018. (III.26.) K.t.
Interpelláció elfogadása

67/2018. (III.26.) K.t.
Interpelláció elfogadása

68/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

69/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

70/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

71/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

72/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

73/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

74/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

75/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

76/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

77/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

78/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

79/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

80/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

81/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

82/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

83/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

84/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

85/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

86/2018. (III.26.) K.t.
Javaslattétel városi elismerő címek adományozására

87/2018. (III.26.) K.t.
Az Orosháza, Könd utca 84/B. II/3. szám alatti társasházi lakásra vonatkozó jogügylet

88/2018. (III.26.) K.t.
Orosháza, Csizmadia S. u. 61/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

89/2018. (III.26.) K.t.
Orosháza, Kakasszék tanya 2/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

90/2018. (III.26.) K.t.
Orosháza, Hegedűs I. u. 23/A. fsz/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

 


2018. február 28-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

33/2018. (II.28.) K.t.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

34/2018. (II.28.) K.t.
Döntés a Szegedi Tudományegyetem és a Linamar Hungary Zrt. között létrejövő Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létesítését célzó együttműködés támogatásáról

35/2018. (II.28.) K.t.
Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre

36/2018. (II.28.) K.t.
Műszaki tartalom módosítása az elektromos töltőállomások kiépítésére irányuló pályázat vonatkozásában

37/2018. (II.28.) K.t.
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046 kódszámú, Óvodák felújítása Orosházán elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása

38/2018. (II.28.) K.t.
Támogatásban részesült TOP-16. pályázatok de minimis támogatási kerete I.

39/2018. (II.28.) K.t.
Támogatásban részesült TOP-16. pályázatok de minimis támogatási kerete II.

40/2018. (II.28.) K.t.
Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2017. évi tevékenységéről

41/2018. (II.28.) K.t.
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve

42/2018. (II.28.) K.t.
Döntés a  2018. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről

43/2018. (II.28.) K.t.
Kalandpark és DOTTO kisvonat üzemeltetés 2017. évi elszámolása I.

44/2018. (II.28.) K.t.
Kalandpark és DOTTO kisvonat üzemeltetés 2017. évi elszámolása I.

45/2018. (II.28.) K.t.
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

46/2018. (II.28.) K.t.
Orosháza, Október 6. u. 33-35. II/9. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

47/2018. (II.28.) K.t.
Orosháza, Október 6. u. 33-35. III/18. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

48/2018. (II.28.) K.t.
Orosháza, Október 6. u. 33-35. IV/25. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

49/2018. (II.28.) K.t.
Orosháza, Október 6. u. 33-35. IV/28. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása

50/2018. (II.28.) K.t.
Orosháza, Október 6. u. 33-35. V/32. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása


2018. február 7-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

32/2018. (II.7.) K.t.
TOP-4.2.1-15-BS1-20016-00037 kódszámú fejlesztési projekt

 

 

 


2018. január 31-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatok


1/2018. (I.31.) K.t.
Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatban

2/2018. (I.31.) K.t.
Tulajdonosi hozzájárulás az Orosháza, Ady Endre utca 9. szám alatti ingatlan felújításához

3/2018. (I.31.) K.t.
Az Orosházi Kórház tájékoztatása beruházásairól (szóbeli előterjesztés)
Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatások elszámolása
Az Orosházi Kórház 2018. évi támogatása I.

4/2018. (I.31.) K.t.
Az Orosházi Kórház tájékoztatása beruházásairól (szóbeli előterjesztés)
Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatások elszámolása
Az Orosházi Kórház 2018. évi támogatása II.

5/2018. (I.31.) K.t.
Az Orosházi Kórház tájékoztatása beruházásairól (szóbeli előterjesztés)
Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatások elszámolása
Az Orosházi Kórház 2018. évi támogatása III.

6/2018. (I.31.) K.t.
Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról

7/2018. (I.31.) K.t.
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadása és a 2018. évre kötendő megállapodás elfogadása I.

8/2018. (I.31.) K.t.
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadása és a 2018. évre kötendő megállapodás elfogadása II.

9/2018. (I.31.) K.t.
/1. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
/2. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása I.

10/2018. (I.31.) K.t.
/1. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
/2. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása II.

11/2018. (I.31.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt- vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1 Beszámoló az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. reorganizációs tervének végrehajtásáról I.

12/2018. (I.31.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt- vel kapcsolatos döntések meghozatala
/2  Döntés az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződések megkötéséről I.

13/2018. (I.31.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt- vel kapcsolatos döntések meghozatala
/2  Döntés az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződések megkötéséről II.

14/2018. (I.31.) K.t.
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt- vel kapcsolatos döntések meghozatala
/3.Városmarketing, turisztika, rendezvényszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatala           

15/2018. (I.31.) K.t.
Kutyafuttató kialakítása

16/2018. (I.31.) K.t.
Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata I.

17/2018. (I.31.) K.t.
Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata II.

18/2018. (I.31.) K.t.
Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata II.

19/2018. (I.31.) K.t.
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

20/2018. (I.31.) K.t.
Szándéknyilatkozat az Orosháza, belterület 7713/7. hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű, 8789 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő lőtér kialakításával kapcsolatban

21/2018. (I.31.) K.t.
Az önkormányzat részvétele a járási startmunka programokban

22/2018. (I.31.) K.t.
Iskola-egészségügyi ellátás telephelyeinek bővítése

23/2018. (I.31.) K.t.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

24/2018. (I.31.) K.t.
Döntés hitelfelvételről

25/2018. (I.31.) K.t.
Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala

26/2018. (I.31.) K.t.
Interpelláció elfogadása

27/2018. (I.31.) K.t.
Interpelláció elfogadása

28/2018. (I.31.) K.t.
Interpelláció elfogadása

29/2018. (I.31.) K.t.
Interpelláció elfogadása

30/2018. (I.31.) K.t.
Interpelláció elfogadása

31/2018. (I.31.) K.t.
Bérlőkijelölés közérdekből

 

 

 
Közzétéve : 20/02/2018 5:00 du.