Értesítések
Minden törlése

2018. május 25-i Képviselő-testületi ülés napirendjei, előterjesztései

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
2,045 Megtekintés
Hozzászólások: 1605
Admin
Topic starter
 

 

 MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ – Kiegészítés

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. május 25-én (péntek) 8.00 órai
kezdettel tartja a Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)           A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
2.)           Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

 
3.)           Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
4.)           A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester
 
 5.)           Tehetséggondozás támogatása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
 6.)           Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
7.)           Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester
 
8.)

 1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről
  Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató
 2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2017. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
  Előadó:          Kovács György irodavezető
 3. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 1. Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató

 
 9.)           Tájékoztató TOP projektekről (szóbeli előterjesztés)

 1. TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn és TOP-2.1.2-15 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn című projektek engedélyes terveinek bemutatása
 2. TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása Orosháza belváros városrészen című projekt fejlesztési elképzeléseinek bemutatása

Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester
 
 10.)        TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása

+ Melléklet: Bontási Jegyzőkönyv

Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester
 
11.)        Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 
12.)        A Nagy Gyula Területi Múzeum 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester
 
13.)        Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása
Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester
 
14.)        A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

 1. A közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester
 
15.)        Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

 1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
 4. Döntés prémiumról
 5. Prémium feltételek kiírása

Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
16.)        Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
Előadó:          Horváth József önkormányzati képviselő
 
17.)        Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester
 
18.)        A használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
 19.)        A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
 20.)        Döntés emléktábla kihelyezéséről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 
21.)        Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 
22.)        Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
23.)        2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
 24.)        Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendelete

+ Melléklet: Könyvvizsgálói jelentés
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 

 25.)        Interpellációk

 

 

Zárt ülés keretében:

1.)           Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester
 
Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. május 18.

Tisztelettel:

   Dávid Zoltán
polgármester

 
Közzétéve : 18/05/2018 9:59 du.