Értesítések
Minden törlése

2017. december 20-i Képviselő-testületi ülés napirendjei, előterjesztései

 
Oroshaza
Admin

 

 MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ - Kiegészítés

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését
2017. december 20-án (szerda) 9.00 órai kezdettel tartja a
Városháza I. emeleti Nagytanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.) A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

2.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2017. évi felülvizsgálata
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

3.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

  1. Az Orosházi 7505/9 hrsz.-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  2. Döntés közszolgáltatási szerződés megkötéséről
    + melléklet
  3. Döntés vezérigazgatói javadalmazásról
  4. Orosháza Kártya 2017. évi előleg elszámolása

Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

4.) Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 2017. évi önkormányzati támogatásának, valamint a Pacsirta utcai ingatlanhasználat támogatásának elszámolása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

5.) Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

6.)
I. A Települési Arculati Kézikönyv elfogadása;
II. Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló …./…. (....) önkormányzati rendeletének elfogadása;
III. Forrás biztosítása a helyi védelem alatt álló építészeti értékek védelemének jogi jellegként való feljegyeztetésére
Előadó: Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 

7.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 949/1. hrsz.ú ingatlanból 122 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

8.) Kutyafuttató kialakítása
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

9.) Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

10.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan döntések meghozatala
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

 

11.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület támogatása és pályázati önerő biztosítása
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

 

12.) Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

13.) Döntés az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

 

14.) Belső ellenőrzés 2018-2021. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2018. évi ellenőrzési terve
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 

15.) 2018. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása és a nevelési oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bojtor István alpolgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 

16.) A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 

17.) Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 

18.) Elvi döntés energetikai beruházások támogatására
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

19.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 

20.) A mezei őrszolgálat székhelyének megváltoztatása
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

21.) Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza kérelmének elbírálása
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

 

22.) A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

23.) Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
Előadó: Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 

24.) Interpellációk

 

Zárt ülés keretében:

1.) Orosháza, Ady Endre u. 9. 1/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

 

2.) Orosháza, Könd u. 34/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

 

3.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. III/21. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

 

4.) Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/F. I/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

 

5.) Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

 

6.) Orosháza, Hegedűs István u. 25/A. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

 

7.) Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. I/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

 

8.) Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. G/1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

 

9.) Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

10.) Behajthatatlan követelések törlése
Előadó: Godár Andrea irodavezető

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 12.00-13.30 között szünetet rendelek el tekintettel arra, hogy az Orosházi Kórház karácsonyi összaparátusi ünnepségén veszek részt.

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2017. december 15.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Idéz
Topic starter Közzétéve : 15/12/2017 7:20 du.