Értesítések
Minden törlése

2017. december 20-i Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottsága ülés nyilvános napirendjei

 
Oroshaza
Admin

 

MEGHÍVÓ

 

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága
2017. december 20-án (szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.) Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
Előadó: Bojtor István alpolgármester
 
2.)
I. A Települési Arculati Kézikönyv elfogadása;
II. Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló …./…. (....) önkormányzati rendeletének elfogadása;
III. Forrás biztosítása a helyi védelem alatt álló építészeti értékek védelemének jogi jellegként való feljegyeztetésére
Előadó: Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 

3.) Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 
4.) Döntés az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 
5.) 2018. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása és a nevelési oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bojtor István alpolgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
6.) A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
7.) Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 

8.) A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 
9.) Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
Előadó: Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 
10.) Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyag a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2017. december 15.

Tisztelettel:

Németh Béla s.k.
a Bizottság Elnöke

Idéz
Topic starter Közzétéve : 15/12/2017 6:15 du.