Értesítések
Minden törlése

2016. 12. 20-i Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésének napirendjei

 
Oroshaza
Admin

Meghívó

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Döntés a Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan hasznosításáról (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Orosháza Város Ifjúságpolitikai és gyermekjogi Koncepciója (2017-2022)
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 3.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület 2017. évi I.-III. havi támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 4.) Az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelmének elbírálása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 6.) A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 7.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 8.) Közszolgáltatási szerződés megkötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 9.) Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Hegedűs István u. 25/A. fsz. 1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Orosháza, Hegedűs István u. 23/A. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) 217/2006 (IX.8.) K.t. határozat módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Idéz
Topic starter Közzétéve : 17/12/2016 10:02 de.