Értesítések
Minden törlése

2016. 09. 29-i Pénzügyi Bizottság ülés nyilvános napirendjei

 
Oroshaza
Admin

Meghívó

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Döntés a 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) A közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól szóló 31/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) Az egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 4.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) Új könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Kft-ben
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 6.) Döntés a 2016. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 7.) Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés II. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) Pályázat benyújtása az EFOP –3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázati kiírásra
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 9.) Egyebek
Idéz
Topic starter Közzétéve : 23/09/2016 4:25 du.