Értesítések
Minden törlése

2014. 10. 21-ei Képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

 
Oroshaza
Admin

Nyilvános ülés keretében:

  • 1.) Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelettervezet
    • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
    • Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta Kormánymegbízott által határozott időre kinevezett jegyző
  • 2.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelettervezet
    • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
    • Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta Kormánymegbízott által határozott időre kinevezett jegyző
  • 3.) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választások lebonyolítása, illetmények és tiszteletdíj megállapítása (szóbeli előterjesztések keretében)
    • 3/1.) Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
      • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
    • 3/2.) Alpolgármesterek megválasztásának lebonyolítására ad-hoc Bizottság tagjainak megválasztása
      • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
    • 3/3.) Alpolgármesterek megválasztása (titkos szavazással) - eskütétel, esküokmány aláírása
      • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
    • 3/4.) Alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának, költség-térítésének megállapítása
      • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
    • 3/5.) Bizottsági tagok megválasztása, nem képviselő bizottsági tagok eskütétele, esküokmány aláírása
      • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
    • 3/6.) Tanácsnokok megválasztása
      • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
    • 4.) A gazdasági program felülvizsgálata - határozathozatal
      • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • 5.) Az Mötv. megváltozott szabályozására tekintettel tájékoztatás
    • 5/1.) Vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségről
      • Előadó: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta Kormánymegbízott által határozott időre kinevezett jegyző
    • 5/2.) Összeférhetetlenségről
      • Előadó: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta Kormánymegbízott által határozott időre kinevezett jegyző
    • 5/3.) Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségről
      • Előadó: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta Kormánymegbízott által határozott időre kinevezett jegyző
Idéz
Topic starter Közzétéve : 20/10/2014 2:24 du.