Értesítések
Minden törlése

2014.08.19-i Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülés nyilvános napirendjei

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
1,710 Megtekintés
Hozzászólások: 1605
Admin
Topic starter
 

Meghívó

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Bajkán György tű. alezredes
 • 2.) Szakigazgatási szervek tevékenységéről szóló tájékoztató 2013. április 01-2014. március 31-ig terjedően (Munkaügyi Kirendeltség, Földhivatal, Népegészségügyi Intézet, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, Járási Hivatal)
  • 2/1.) Orosházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Jankovné Héjjas Katalin kirendeltségvezető
  • 2/2.) Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatal Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Szemenyei Gyöngyi hivatalvezető
  • 2/3.) Tájékoztató Orosháza, az Orosházi Járás és a Mezőkovácsházi Járás népegészségügyi helyzetéről
   • Előadó: Dr. Mucsi Gyula megyei tiszti főorvos
   • Dr. Kelemen Éva járási tiszti főorvos
  • 2/4.) Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Vezetőjének tájékoztatója
   • Előadó: Dr. Pokorádi András Hatósági Főállatorvos
 • 3.) Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság 2013-2014. évi beszámolója
  • Előadó: Horváth József a Bizottság Elnöke
 • 4.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 5.) Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlásának kiírt pályázat benyújtása (II. ütem)
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 6.) Hulladékgazdálkodási feladatok változásával kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 7.) Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 28/2003. (XII.29.) Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezése és a vízkorlátozási terv jóváhagyása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
  • Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző
 • 8.) Pro Team Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 9.) Orosháza Város Local Agenda 21 Programja felülvizsgálatának elfogadása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 10.) Megüresedett önkormányzati bérlakások szociális helyzet alapján történő bérbevételére pályázat kiírása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 11.) Helyiséghasználat biztosítása a Kinizsi Horgász Egyesület részére
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 12.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Közérdekű bérlőkijelölésre vonatkozó 104/2014. (IV.25.) Kt. számú határozat módosítása, valamint bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 2.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Zalai Mihály alpolgármester polgármesteri jogkörben
 • 3.) Október 6. u. 33-35. V/30. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 4.) Orosháza, Kutasi u. 2/17. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 • 5.) Orosháza, Csizmadia Sándor u. 61/6. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Hagymási László irodavezető
 
Közzétéve : 18/08/2014 11:58 de.