Értesítések
Minden törlése

2013.03.22-i Képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
1,342 Megtekintés
Hozzászólások: 1605
Admin
Topic starter
 

2013.03.22-i Képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

Meghívó

1. napirend
80 éves az orosházi gimnáziumi oktatás – jubileumi díszoklevél adományozása

2/a. napirend
Alapítványok 2012. évi támogatásának elszámolása, 2013. évi pályázati támogatása I. szakasz

2/b. napirend
Egyesületek 2012. évi támogatásának elszámolása, 2013. évi pályázati támogatása I. szakasz

2/c. napirend
Sportszervezetek 2012. évi elszámolásai, 2013. évi sport- és létesítménytámogatási kérelmek elbírálása

3. napirend
2013. évi vízterhelési díjról tájékoztatás

4. napirend
Orosháza város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

5. napirend
Ingatlanrészek tulajdonjogának megszerzése közérdekű cél megvalósítása érdekében (Orosháza belterület 7141 hrsz.-ú ingatlanból 684 m2, Orosháza belterület 7091 hrsz.-ú ingatlanból 717 m2 terület, Orosháza külterület 0665/23 hrsz.-ú ingatlanból 221m2 terület)

6. napirend
Önkormányzati tulajdonban lévő Orosháza külterület 0414/1 és 0414/2 hrsz-ú, hulladéklerakón építendő átrakó állomás vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás a KEOP-7.1.1.1/09-2010-0004 azonosító számú projekthez

7. napirend
Játszótér kialakítása a Kossuth utcai tömbbelsőben

8. napirend
Tájékoztató a 2012. évi városmarketing kiadásokról és a Kenyérünnep 2012. évi támogatásának elszámolása

9. napirend
Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

9. napirend 1. sz. melléklete

9. napirend 2. sz. melléklete

10. napirend
Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2010. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítása

11. napirend
Személygépkocsi elhelyezési követelmények csökkentéséről és a parkolóépítésről szóló 27/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

12. napirend
TISZK-el kapcsolatos döntések meghozatala

13. napirend
Polgármester beszámolója a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról

14. napirend
Városi intézmények villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázathoz meghozott 232/2012.(IX.21.), 233/2012. (IX.21.), 234/2012 (IX.21.), 235/2012. (IX.21.) képviselő-testületi határozatok módosítása

15. napirend
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Rákóczi Vasas Sportegyesület TAO pályázatához

16/1. napirend
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. szakmai és pénzügyi beszámolója

16/2. napirend
Döntés közszolgáltatási szerződés megkötéséről az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel

16/2. napirend melléklete

17/1. napirend
A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója

17/2. napirend
A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött Közszolgáltatási Megállapodás

18/1. napirend
A Média Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója

18/2. napirend
A Média Kft-vel Közszolgáltatási Megállapodás megkötése

19. napirend
Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet V. módosítása

 
Közzétéve : 22/03/2013 12:07 du.