Értesítések
Minden törlése

2012.12.21-i képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
1,124 Megtekintés
Oroshaza
Hozzászólások: 1606
Admin
Topic starter
 

2012.12.21-i képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

Meghívó

Meghívó kiegészítés

Meghívó kiegészítés

1. napirend
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása

2. napirend
2013. évi étkezési nyersanyagnormák meghatározása

3. napirend
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 29/2003. (XII.29.) Ör. felülvizsgálata

4. napirend
Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 28/2003. (XII.29.) Ör. felülvizsgálata

5. napirend
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2009 (I.26.) Ör. rendelet felülvizsgálata

6. napirend
A helyi autóbuszközlekedéssel kapcsolatos döntések

6/1. Napirend
Döntés Magyarország Nemzeti Fejlesztési Miniszterével megkötendő, a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatással történő ellátásának feltételeiről szóló megállapodás jóváhagyásáról

7. napirend
Az Orosházi Polgármesteri Hivatal szervezete 2013. január 01-től és létszám meghatározása

8. napirend
Történelmi egyházak 2012. évi támogatásának elszámolása

9. napirend
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

10. napirend
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

11. napirend
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

12. napirend
A temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

13. napirend
Az önkormányzati feladatokról szóló rendelet-tervezet

14. napirend
A 0782/40 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése

15. napirend
Regionális víziközmű vagyon tulajdoni helyzetének rendezése

16. napirend
Az 5594/A/11. és 5594/A/24. hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

17. napirend
A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve, beszámoló a Képviselő-testület 2012. évi munkatervében meg nem valósult pontokról

18. napirend
Önkormányzati fenntartású intézmények támogatási igényei

19. napirend
Orosháza Kártya 2012. évi előleg elszámolás és 2013. évi előleg igénylése

20. napirend
Orosháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. módosítása

20/1. napirend
A 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásával kapcsolatos döntés

20/2. napirend
Önkormányzati tulajdonú társaságok közfeladat-ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

21. napirend
Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény módosítása

Plusz napirend
Az Önkormányzat döntése az Szt. 92. § (6) bekezdése szerinti jogi személy kijelöléséről

Plusz napirend
Az Orosházi Média Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatatala

 
Közzétéve : 21/12/2012 3:45 du.