Értesítések
Minden törlése

2011.02.04-i képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

 
Oroshaza
Admin

2011.02.04-i képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

1. a) napirend
Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2010. évi munkájáról

1. b) napirend
Beszámoló az Egységes Szociális Központ fenntartói ellenőrzésének tapasztalatairól

2. napirend
Az Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása

3. napirend
A 2010. évi közfoglalkoztatási terv teljesítéséről szóló tájékoztató

4. napirend
Rendelet-tervezet a lakókörnyezet rendezettségének biztosításáról a bérpótló juttatás feltételeként

5. napirend
Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

6. napirend
Orosháza város jelképeiről, azok használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

7. napirend
Orosháza Város Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelete

8. napirend
A TÁMOP-3.3.2-08/2 pályázat projektmenedzseri megbízása

9. napirend
Pályázat a Tempus Közalapítvány felhívására

10. napirend
11867 hrsz. (Déli u 26.), 11868 hrsz. (Déli u. 28.) és az 11873 hrsz-ú (Zöldmező u. 134) ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

11. napirend
A Szentetornya 8385/11 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, valamint a 8385/13 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése

12. napirend
Barátság utca és Fasor utca közötti gyalogátkelőhely megtervezéséhez pályázati önrész biztosítása

13. napirend
Az Orosházát elkerülő út 3-as 4-es ütemében érintett területből a 0572/22, és a 0450/30 hrsz-ú területek tulajdonjogának átadása a Magyar Állam részére

14. napirend
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása, a Polgármesteri Hivatal szervezetének átalakítása

15. napirend
Álláshelyek megszüntetése

16. napirend
Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelete

17. napirend
Média Kft. 2010. évi támogatás elszámolása, valamint a Kft-vel kötendő Közszolgáltatási megállapodás

18. napirend
Városi geotermikus közmű létesítése Orosházán (232/2010. IX.17.) Kt. határozat kiegészítése)

Idéz
Topic starter Közzétéve : 04/02/2011 2:31 du.