Értesítések
Minden törlése

2011.10.21-i képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

 
Oroshaza
Admin

2011.10.21-i képviselő-testületi ülés nyilvános napirendjei

1. napirend
Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

2. napirend
A lakás életveszélyessé nyilvánítása esetén nyújtható támogatásról szóló 25/2006. (XII.27.) Ö.r. számú rendelet felülvizsgálata

3. napirend
Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 15/2009. (VI.29.) számú rendelet felülvizsgálata

4. napirend
A rendszeres szociális segélyre szorult, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek együttműködési kötelezettségéről szóló 12/2011. (VI.27.) számú rendelet felülvizsgálata

5. napirend
A helyi adókkal összefüggő érdekeltségi rendszerről szóló rendelet-tervezet

6. napirend
A Szántó Kovács János Területi Múzeum Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

7. napirend
Bursa Hungarica 2012. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat és szabályzatmódosítás

8. napirend
Haszonbérleti díjak 2011/2012. gazdasági évre vonatkozó megállapítása

9. napirend
Magántulajdonban lévő Kakasszék tanya 2. szám alatt lévő ház és az Önkormányzat tulajdonában lévő Könd utca 84/C.4/3. szám alatti lakás cseréje

10. napirend
A vásárcsarnokban lévő Önkormányzat tulajdonában lévő 958/27/A/16 hrsz-ú üzlet és a Zsombor – Gold Kft. tulajdonában lévő 958/27/A/24 hrsz-ú üzlet cseréje

11. napirend
Az Orosháza 0556/1 és 0556/2 hrsz-ú ingatlanok kijelölése értékesítésre

12. napirend
Polgármester beszámolója a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról

13. napirend
A Polgármester tájékoztatása a GDF-SUEZ-zel folytatott tárgyalásokról

14. napirend
A 2012. évi belső ellenőrzési terv

15. napirend
Orosháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet III. Módosítása

16. napirend
Döntés likviditást biztosító hitelek megújításáról

17. napirend
Orosháza Kártyával kapcsolatos közszolgáltatási megállapodás módosítása

18. napirend
A TÁMOP “Építő közösségek” című pályázat benyújtásának támogatása

Idéz
Topic starter Közzétéve : 21/10/2011 6:26 du.