Értesítések
Minden törlése

2008. évi Határozatok összes

1 Bejegyzések
1 Felhasználók
0 Likes
2,833 Megtekintés
Hozzászólások: 1602
Admin
Topic starter
 

2008. évi Határozatok összes

613/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

612/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

611/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A pályázati önrész biztosításáról való döntés a 2009. évi költségvetés terhére

610/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A Kossuth Lajos Közoktatási Intézményben 2 technikai dolgozói álláshely végleges megszűnéséről való döntés

609/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Az “Orosháza Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye tagintézményei” elnevezés elbírálása

608/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása

607/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Földes utcák javítása

606/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Az Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása

605/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár kérelmének támogatásáról való döntés

604/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

2009. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok

603/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kijelölése értékesítésre

602/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Döntés a Tótkomlós és Térsége Állati Hulladék Kezelő Önkormányzati Társulásba fizetendő 2009. évi költségekről

601/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Nagyszénás település csatlakozásának a Tótkomlós és Térsége Állati Hulladék Kezelő Önkormányzati Társuláshoz jóváhagyásáról való döntés

600/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Pitvaros település csatlakozásának a Tótkomlós és Térsége Állati Hulladék Kezelő Önkormányzati Társuláshoz jóváhagyásáról való döntés

599/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendeletben megfogalmazottakban az Önkormányzat részt kíván venni

598/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

597/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.-nél kivitelezésre került beléptető rendszerrel kapcsolatos Bizottság munkájának elbírálása

596/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Az 534/2008. (XI. 28.) Kt.sz. határozat módosítása

595/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Határozati módosító javaslat

594/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendeletben megfogalmazottakról való döntés

593/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Kht-val Közművelődési Megállapodás kötése

592/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A 2009. évre vonatkozó munkaterv meghatározásának elfogadása

591/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

590/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Bérlakás-állományának bővítése érdekében intézkedések meghatározása

589/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Önkormányzati rendelet-tervezet módosítása

588/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A Kulturális Kapcsolatok Egyesületének elszámolásának elbírálása

587/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A Petőfi Kulturális Kht elszámolásának elbírálása

586/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Az „Orosháza-Gyopárosfürdő az „Alföld Gyöngye” komplex gyógyturisztikai fejlesztése” című pályázat projekt megvalósításához szolgáltatók kiválasztása

585/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Spartacus Birkózó Klub részére a versenyzők felkészítéséhez szükséges eszközök beszerzésére és a versenyeztetés biztosítására támogatás biztosítása

584/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör részére a versenyzők felkészítéséhez szükséges eszközök beszerzésére támogatás biztosítása

583/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

582/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A „Megemlékezés, emlékest Hajdú Mihály orosházi születésű zeneszerző születésének 100. évfordulóján” program intézményfinanszírozása

581/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Az intézményeknél 2009. évre alkalmazandó nyersanyagköltségek meghatározása

580/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény támogatásának módosítása

579/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A DAREH Társulás által benyújtott pályázatának önrész biztosítása

578/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A DAREH Társulás által benyújtott pályázathoz szükséges önrész biztosítása

577/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel kötött megállapodások elbírálása

576/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötött szerződés módosításának javaslata

575/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötendő Megállapodás elfogadása

574/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

573/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt és az önkormányzat közötti megállapodások a 2009. évre

572/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

A Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Energetikai Miniszterével a helyi személyszállítás helyközi járattal történő lebonyolítása feltételeinek meghatározásáról való megállapodás kötése

571/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” vonatkozó nyilvános pályázati eljárás elbírálása

570/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

372/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat hatályon kívül helyezése

569/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

568/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Molnár Béla alpolgármester kérelmének elbírálása, hogy a Green-Horizont Kft-vel tárgyalásokat folytasson

567/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

566/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

565/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

564/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

494/2008.(X.31.)K.t. sz. határozat hatályon kívül helyezése

563/2008. XII.19.) K.t. sz. határozat

526/2008. XI.20.) K.t. sz. határozat

az „Európa a polgárokért program” pályázat benyújtásáról való döntés

525/2008. XI.20.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

524/2008. XI.20.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

509/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Az önkormányzati tulajdonú óvodák állagának megvizsgálása

508/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

319/2008. (VII.11.) Kt. számú határozat módosítása

507/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Ügyvéd megbízása Németh Béla felperesnek Orosháza Város Önkormányzata ellen

506/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Döntés a volt Könyvtár épületének a Szántó Kovács János Területi Múzeum részére történő átadásáról

505/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-t a karácsonyi díszkivilágítás biztosításával való megbízása

504/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

503/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Emléktábla felállítása

502/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerének fejlesztése

501/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Az 1500 m3-es víztorony töltő ürítő vezeték cseréje

500/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

A polgármester fegyelmi ügyében a Vizsgálóbizottság által igénybe vett jogi szakértő munkáját elismeri

499/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Támogatási szerződés aláírása

498/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

A Tótkomlós és Térsége Állati Hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának bővítéséről való döntés

497/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

A Tótkomlós és Térsége Állati Hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodására előterjesztett határozati javaslat módosítása

496/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

494/2008. (X. 31.) Kt. számú határozat módosítása

495/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat Kórháza súlyponti kórházzá történő átminősítése

494/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Képviselői javaslat

493/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Képviselői javaslat

492/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Képviselői javaslat

491/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottság javaslat

490/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Az Államháztartási törvényben meghatározott belsőellenőrzési feladatok kidolgozása

489/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

A 2009. évre vonatkozó belsőellenőrzési tervek elfogadása

488/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

A Közbeszerzési Terv módosítását elfogadása

487/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény gazdálkodási jogkörének önállóan gazdálkodó költségvetési szervre változtatása

486/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

A Panel Plusz Hitelprogram keretében kedvezményes hitel felvételéről való döntés

485/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Tűzoltó-parancsnokság ingatlanának belső szennyvíz rendszerének kialakításáról való döntés

484/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Pályázat a Kompetencia alapú oktatásra

483/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Ingatlan használatba adása határozatlan időtartamra a MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület részére

482/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

31/2003. (XII. 29.) Ör. számú rendelet módosítása

481/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogatása

480/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

479/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

478/2008. X.31.) K.t. sz. határozat

Képviselői interpelláció

476/2008. X.16.) F.t. sz. határozat

A Fegyelmi Tanács által a polgármester ellen készített „Vizsgálóbizottsági jelentés” elbírálása

475/2008. X.16.) F.t. sz. határozat

366/2008. (VIII.28.) Kt. számú határozatban szereplő határozati javaslat elnapolása

474/2008. X.16.) F.t. sz. határozat

Döntés arról, hogy, az SZMSZ határozza-e meg a Fegyelmi Tanács ügyrendjét

473/2008. X.16.) F.t. sz. határozat

Fegyelmi Tanács ülésének levezetésére levezető elnök választása

466/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

465/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

464/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Területek értékesítésre való kijelölése

463/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A forgalomképtelen 0370 hrsz-ú közút művelési ágú, 804 m2 alapterületű ingatlan területének 209 m2-rel való csökkentése

462/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény álláshelyeinek végleges csökkentéséről való döntés

461/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A polgármester felhatalmazása az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 2008. évi bérleti díjának terhére beléptető rendszer beruházás végszámla kifizetésére

460/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása

459/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület támogatásának elfogadása

458/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye által benyújtott pályázat megvalósításának elfogadása

457/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Győri Vilmos tér 1 számú ingatlan járda burkolatának felújításáról való döntés

456/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza VB 1500 típusú víztorony vízterének szigetelésének elfogadása

455/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Keleti övárok és a Szula-laposi csatorna csapadékvíz, belvíz főgyűjtő kotrásáról, tisztításáról való döntés

454/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Egészségsziget Egyesület kérésének elfogadása

453/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötendő, a hatósági díjtól eltérő díjak alkalmazásáról szóló megállapodás módosítása

452/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott díjak közötti különbségből adódó bevételi különbözet megtérítése a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére

451/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötendő, a hatósági díjtól eltérő díjak alkalmazásáról szóló megállapodás módosítása

450/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

449/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A gazdálkodás 2008. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása

448/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Sport-Infrastruktúra Kft-t az Extrém sport-park előzetes tanulmánytervének elkészítésével való megbízása

447/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az „Extrém sport-park előzetes tanulmánytervének elkészítése a Kristály–park területén” című előterjesztés határozati javaslatának módosítása

446/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Extrém sport-park Kristály –park terület feltárásával kapcsolatban a Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztály megbízása

445/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Poór Csabának a megbízási szerződésének elfogadása

444/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

443/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Média Kft. alapító okiratának módosítása

442/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Média Kft. támogatásának elfogadása

441/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Média Kft. jelenlegi helyzetéről való írásbeli jelentés kérése

440/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza FC Futball Klub Kft. kérelmének elfogadása

439/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza FC Futball Klub Kft. által benyújtott pénzügyi elszámolás elfogadása

438/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény gazdálkodási jogkörének változtatásáról való döntés

437/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A „Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény gazdálkodási jogköre” című előterjesztésről való döntés

436/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A „Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény gazdálkodási jogköre” című előterjesztésről való döntés

435/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet támogatásáról való döntés

434/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézményét érintő többlettámogatás érvényesítése

433/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola intézményét érintő többlettámogatás érvényesítése

432/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Pusztainé Szabó Margit igazgató besorolásának főigazgatói besorolásra való változtatása

431/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A „Szívünk Napja” a Szív Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő program támogatásáról való döntés

430/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

429/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár kérelmének elbírálása

428/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

a „Kulturális Kapcsolatok Egyesületének kérelme” című napirendi pontról való döntés

427/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Maros-Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatásáról való döntés

426/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesülettel kötött és hatályban lévő SPO-TÁM-2008/18. szerződés módosítása

425/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

424/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Orosháza Kézilabda Sport Clubbal kötött SPO-TER-2008/2 számú Megállapodásban szereplő támogatásról való döntés

423/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az orosházi külterület 0796/7 hrsz-ú ingatlan homlokzatának felújításáról való döntés

422/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

A Városi Kórház víztorony felújításának támogatásáról való döntés

421/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Épületek geotermikus hőellátással és napkollektorral történő ellátására Megvalósíthatósági Tanulmány készüléséről való döntés

420/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által meghirdetett panelprogram keretében megvalósuló pályázat elbírálása

419/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által meghirdetett panelprogram keretében megvalósuló pályázat elbírálása

418/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által meghirdetett panelprogram keretében megvalósuló pályázat elbírálása

417/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által meghirdetett panelprogram keretében megvalósuló pályázat elbírálása

416/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Orosházán az autóbuszpályaudvar felújításának pályázatos megvalósításáról való döntés

415/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

414/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

413/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Határozatlan időtartamú üzemeltetési szerződést kötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel

412/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

411/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

410/2008. (IX.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

407/2008. (IX.18.) K.t. sz. határozat

A Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg a Fegyelmi Tanács ügyrendjét javaslatról való döntés

406/2008. (IX.18.) K.t. sz. határozat

A Fegyelmi Tanács ülésének levezetésére levezető elnök választása

394/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A 15/2008.(III.27.) ÖTM rendelet 3.§-ában foglaltak megerősítése

393/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény támogatása

392/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Alapító Okiratának módosítása

391/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

390/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

389/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

388/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

387/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

386/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

385/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

384/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

383/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

382/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójába való bekapcsolódás

381/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény engedélyezett álláshelyeinek számának módosítása

380/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény költségmegtakarítására vonatkozó javaslatot tárgyú előterjesztés határozati javaslatának módosítása

379/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény költségmegtakarítására vonatkozó javaslatot tárgyú előterjesztés határozat javaslatának módosítása

378/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény költségmegtakarítására vonatkozó javaslatot tárgyú előterjesztés határozati javaslatának kiegészítése

377/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény költségmegtakarítására vonatkozó javaslatot tárgyú előterjesztés határozati javaslatának kiegészítése

376/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

375/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

374/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

373/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

47-es főút Orosházát elkerülő szakaszainak építése céljára biztosított területek tulajdoni rendezése érdekében vázrajz készítése

372/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés tarifaemelése

371/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

370/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

369/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

17/2007. (II. 09.) Kt. sz, határozat módosítása

368/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői javaslat

367/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Panelprogram pályázat elbírálása

366/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri tanácsadó foglalkoztatása

365/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

364/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

363/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

362/2008. (VIII.28.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

357/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásnak támogatásáról való döntés

356/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény fűtési rendszer korszerűsítésének támogatására benyújtott pályázat elbírálása

355/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

SZMSZ módosításának ügyében való eljárás

354/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Orosházi-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának felkérése, miszerint tegyék meg az általuk szükségesnek ítélt lépéseket a Borned Strong Kft. ügyével kapcsolatban

353/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

352/2008. (VIII. 01.) Kt. sz. határozat módosítása

352/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Németh Béla polgármester ellen való fegyelmi eljárás megindításáról való döntés

351/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

272/2008. (VII. 11.) K.t. sz. határozattal felállított Vizsgálóbizottság írásbeli jelentésének elfogadása

350/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

349/2008. (VII. 01.) K.t. sz. határozat módosítása

349/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Bizottság létrehozása

348/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

347/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző asszony felhatalmazása

346/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Út- és járdaépítésekből származó bontott anyagok felhasználásának megítélése

345/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Bel- és külterületi utak fejlesztésének, ill. építésének elbírálása

344/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázatának elbírálása

343/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

9/2008. (I. 25.) K.t. sz. határozat módosítása

342/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

19/2008. (I. 25.) K.t. sz. határozat módosítása

341/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

14/2008. (I. 25.) K.t. sz. határozat módosítása

340/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

10/2008. (I.25.) k.t. sz. határozat módosítása

339/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

13/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat módosítása

338/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

337/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

17/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat módosítása

336/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

335/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

334/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

333/2008. (VIII.01.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

319/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

316/2008. (VII.11.) K.t.sz. határozat módosítása

318/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

a Dél-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanács 13/2008.(VI.25.)DAREH és 19/2008.(VI.25.)DARET számú határozatában foglaltak jóváhagyása

317/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt beléptetőrendszer-beruházás kiviteli költségének elfogadása és elszámoltatásának engedélyezése

316/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

biztosság felállítása az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-nél szerződéskötés szabályosságának vizsgálatára

315/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

254/2008. (VI.12.) K.t.sz. határozat megerősítése és pontosítása

314/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Dr. Dancsó József alpolgármester tájékoztatásának elfogadása a városmarketing keret felhasználásáról

313/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

új Lakáskoncepció alkotása

312/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Kossuth Közoktatási Intézmény részére a 7505/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területből további ingatlanrész biztosítása

311/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény részére dologi, a fenntartáshoz kapcsolódó 12.000 ezer Ft összegű kiadásainak teljesítésére forrás biztosítása

310/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Orosházi Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás “III. a Társulás részletes feladatai” c. fejezet módosításának/kiegészítésének elfogadása

309/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

KEOP 4.1.0. jelű pályázat benyújtása a Gyopárosi Gyógy- és Élményfürdő területén történő termálenergia hasznosítás megvalósítására

308/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

KÖVITE Plusz Kft. megbízása a Környezet és Energia Operatív Program keretében

307/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Orosházi külterület 0796/7 hrsz-ú ingatlanban lévő orvosi rendelő felújításának elfogadása

306/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

“Miénk a tér” Parkszépítő Egyesület támogatása

305/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Petőfi Művelődési Központ koncerttermének klimatizálására bruttó 3.600.000 Ft biztodítása

304/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Orosháza 0572/19 hrsz-ú földút művelési ágú ingatlan vonatkozásában elismeri, hogy a tulajdonszerzéskor a Béke Mgtsz ingatlannyilvántartáson kívüli tulajdonos volt

303/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedési Operatív Program “Kerékpárút hálózat fejlesztése” (KÖZOP-2008-3.2) tárgyában kiírt pályázaton a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulással való részvétel elfogadása

302/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

28/2008. (I.25.) Kt.sz. határozat módosítása

301/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságának a “Belvárosi kerékpárút hálózat fejlesztése és a 28/2008. (I.25.) Kt.sz. határozat módosítása” c. előterjesztés javaslatához kapcsolódó módosító indítványának elfogadása

300/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Orosháza város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék szállítása közszolgáltatás 5 évig történő ellátása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatása

299/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Az autóbusszal történő menetrend szerinti helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázat kiírása

298/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Szokolay Bálint Madrigál Kórus Egyesület kérésének elfogadása, és támogatása

297/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Kulturális Bizottság tájékoztatása a civil szervezetek 2008. évi támogatásáról

296/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete részére 2008. évre 2 Millió forint támogatás biztosításának aláírása

295/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

218/2008.(VI.12.) Kt.sz. határozat valamint a 219/2008.(VI.12.) és 221/2008.(VI.12.) Kt.sz. határozatok Támogatási Szerződésének aláírása

294/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Orosházi Sakk Egyesülettel kötött SPO-TÁM-2008/9 számú Megállapodás elfogadása

293/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Orosházi Kyokushinkai Karate Szabadidő Körrel kötött SPO-TÁM-2008/5 számú Megállapodás módosításának elfogadása

292/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Asztalitenisz Egyesülettel kötött SPO-TÁM-2008/4 számú Megállapodás módosításának elfogadása

291/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Orosháza Kézilabda Sport Clubbal kötött SPO-TÁM-2008/19 számú Megállapodás módosításának elfogadása

290/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

TIOP-3.1.2/08/01 és a Munkaerőpiaci Alap Decentralizált pályázatok Támogatási Szerződésének aláírása

289/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Alapító okiratok módosításának elvetése

288/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Pedagógiai program jóváhagyása

287/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Pedagógiai Programok módosítása

286/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és – fejlesztési terve 2008-2013

285/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Orosháza Ifjúsági Koncepciója

284/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet

283/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Kardoskút Község Önkormányzata intézményegység átadása

282/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítása

281/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Kegyeleti közszolgáltatás szerződés az Orosházi Evangélikus Egyházközösséggel

280/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító indítvány

279/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító indítvány

278/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város csatornahálózatának és szennyvíztelepének fejlesztés megvalósítását célzó KEOP pályázat

277/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

275/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat módosítása

276/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

275/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat módosítása

275/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

273/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat módosítása

274/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

273/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Három tagú fegyelmi bizottság létrehozása

272/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Három tagú vizsgálóbizottság felállítása

271/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

270/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítás

269/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítás

268/2008. (VII.11.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítás

259/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői javaslat

258/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői javaslat

257/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői javaslat

256/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Ravasz Antal Alapítvány támogatása

255/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

„Békés Megyei Vasút Tisztasági” közmunkaprogramhoz Vésztő város gesztorságával való csatlakozás

254/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

“Adj teret magad mellett!.”Belvárosi közösségi tér hálózat fejlesztése című pályázat

253/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Természet Búvárai Alapítvány támogatása

252/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Nagycsaládosok Egyesülete Regionális Gyereknapi programjának támogatása

251/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlésén hozott döntésekről szóló tájékoztatás

250/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Alpolgármester illetménye

249/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Alpolgármester illetménye

248/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Bizottsági módosító javaslat

247/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Polgármester illetménye

246/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Polgármester és Alpolgármesterek illetménye

245/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Az Orosházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztésére és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására vonatkozó pályázat

244/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Sport-Infrastruktúra Kft. feladatai

243/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

242/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Játszva, sportolva megelőzni program megbízási díjának módosítása

241/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

240/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Kardoskút Község Önkormányzata kötelező közoktatási feladatainak részbeni átvétele

239/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt-vel kötendő megállapodás

238/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény alapító okirata

237/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. üzemeltetési szerződése

236/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 2007. évi önkormányzati támogatásának felhasználása

235/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Orosházi Fúvószenekari Egyesület 2007. évi önkormányzati támogatásának felhasználása

234/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Kulturális Kapcsolatok Egyesülete 2007. évi önkormányzati támogatásának felhasználása

233/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Egyesületek 2007. évi támogatásának felhasználása

232/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Telefon alhálózat kivásárlása és új telefonközpont beszerzése

231/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Bentlakásos intézmények korszerűsítése pályázat benyújtása

230/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése pályázat benyújtása

229/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek kompenzáció biztosítása

228/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt üzemeltetési szerződése

227/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító indítvány

226/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítása

225/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

A kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat átvállalása

224/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Pályázat az Államreform Operatív Program keretében a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére

223/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Pályázat az Államreform Operatív Program keretében a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére

222/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító indítvány

221/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító indítvány

220/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító indítvány

219/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító indítvány

218/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító indítvány

217/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület Támogatási Szerződése

216/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Buda Ügyvédi Iroda megbízásának 2008. augusztus 31. napjáig meghosszabbítása

215/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város csatornahálózatának kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozóan a kétfordulós pályázat első fordulójára történő pályázat benyújtása

214/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Okmányiroda és Gyámhivatal irodahelyiségeinek klimatizálása

213/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

113/2008. (IV. 18.) Kt. sz. határozat módosítása

212/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Városi Könyvtár támogatása

211/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői javaslat

210/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény támogatása

209/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri Hivatal gépjármű vásárlása

208/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásáról szóló beszámoló

207/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Integrált Városközpont Fejlesztés (IVF) című pályázat benyújtása

206/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

2392/2 hrsz-ú közpark átminősítése

205/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Thompson & White Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás

204/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

203/2007. (VIII.29.) Kt.sz. határozat hatályon kívül helyezése

203/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Ügyviteli Szakképző Iskola igazgatói megbízása

202/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Városi Rendőrkapitányság 2007. évi munkájáról szóló beszámoló

201/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

200/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Napirend módosítás

199/2008. (VI.12.) K.t. sz. határozat

Képviselői ügyrendi javaslat

198/2008. (V.21.) Kt.sz. határozat

Dr. Dancsó József alpolgármester felhatalmazása

197/2008. (V.21.) Kt.sz. határozat

Városközpont rehabilitáció pályázat

196/2008. (V.21.) Kt.sz. határozat

Napirend elfogadása

194/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Képviselő-testület feloszlása

193/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Sándor Zoltánné megbízott igazgató munkájának elismerése

192/2008. (V.8.) Kt.sz. határoza

Orosháza város belvárosában többgenerációs játszótér létesítése című pályázat

191/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Könyvvizsgálói megbízási szerződés meghosszabítása

190/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

SzMSz módosítás határidejének hosszabbítása

189/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

302/2007. (XII. 21.) Kt. határozatát visszavonása

188/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény befogadott és lejárt fizetési határidejű szállítói állományának kiegyenlítése

187/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Polgármester és Alpolgármesterek illetményének megállapítása

186/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

„Kerékpárút hálózat fejlesztése” (KÖZOP-2008-3.2) pályázat

185/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

136/2008. (IV. 18.) Kt. sz. határozat módosítása

184/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Tűzoltóparancsnokság terepjáró gépjármű beszerzése

183/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesületnek nyújtott 2007. évi sporttámogatás elszámolása

182/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Petőfi Kulturális Kht. támogatása

181/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázat I. fordulója eredményességéről szóló tájékoztatás

180/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Civil szervezetek, alapítványok 2008. évi támogatása

179/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Támogatásról szóló elszámolások

178/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Kiscsákói út pályázatos felújítása

177/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Média Kft.2007. évi egyszerűsített beszámolója, könyvvizsgálói jelentése, 2008. évi üzleti terve

176/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Báthory u. – Kohán György u. – Vajda u. – Vajda köz útburkolatának felújítására pályázat benyújtása

175/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

„Mikolay kert – játszótér bővítés” című pályázat

174/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési terv módosítása

173/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Közbeszerzési Szabályzat módosítása

172/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Petőfi és Zsinór utcák aszfaltozása

171/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Református Egyházközség Orosháza, Táncsics u. 23. alatti Gyülekezeti Ház felújítása

170/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Evangélikus Egyházközség Orosháza, Győry Vilmos tér 1. szám alatti épület felújítása

169/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Római Katolikus Egyházközség Jézus Szíve Katolikus Templom felújítása

168/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Média Kft. 2007. évi támogatás elszámolása

167/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Alapító Okiratának módosítása

166/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói kinevezés meghosszabítása

165/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója részére 2008. évre prémium feltételek megatározása

164/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntés

163/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2008. évi üzleti terve

162/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2007. évi mérlegbeszámolója

161/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Petőfi Kulturális Kht. 2008. évi üzleti terve

160/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Petőfi Kulturális Kht. 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló

159/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

114/2008. (IV. 18.) Kt. sz. határozat módosítása

158/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Komplex települési esélyegyenlőségi program pályázati célra történő felhasználása

157/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Integrált Városközpont Fejlesztési (IVF) pályázat benyújtása

156/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) és az Előzetes akcióterületi terv elfogadása

155/2008. (V.8.) Kt.sz. határozat

Napirend elfogadása

146/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

145/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

„Cicero-versenyre” a kísérőtanár utazási költségeinek támogatása

144/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Polgármesteri Hivatal személygépkocsi cseréje

143/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Törvényváltozás a lakóingatlanok ÁFA mentességéről

142/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Az Orosháza FC Futball Klub Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos módosítások

141/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Képviselői javaslat

140/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Polgármester javaslata

139/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottság módosító javaslata

138/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Békés Megyei Vízművek Zrt. vízterhelési díj mértékéről és áthárításáról szóló tájékoztatója

137/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Városi Kórház struktúraváltozásából adódó feladatainak támogatása

136/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

„Sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására” (TIOP-2.2.2/08/2F) kiírt pályázat benyújtása

135/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége horgászati, halászati jog hasznosítási igénye

134/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Városmarketing előirányzat felhasználása

133/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

2008. évi kiemelt rendezvények támogatása

132/2008. (IV.18.) Kt.sz. határoza

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-vel kötendő Közszolgáltatási Szerződés

131/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

2008. évi rendezvények támogatása

130/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

„Játszva, sportolva megelőzni” program Orosháza Város Önkormányzatára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

129/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Művelési ág megváltozatatása

128/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

A panelprogram keretében megvalósuló pályázat

127/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Sportlétesítmények bérleti díjának támogatása

126/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Az Orosháza Kézilabda Sport Club támogatása

125/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület támogatása

124/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Napirend módosítása

123/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Az Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása

122/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Napirend módosítása

121/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

A Kaucsuklabda Alapítványnak nyújtott 2007. évi támogatás elszámolása

120/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Az alapítványok részére 2007. évben nyújtott támogatásokról szóló elszámolás

119/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

2007.évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

118/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

2007. évi költségvetés végrehajtásáról készített független könyvvizsgálói jelentés

117/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési terve

116/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Molnár Béla alpolgármester módosító javaslata

115/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapítása

114/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése” című pályázat, „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” című, „A” komponensének keretében 20 férőhely bővítéssel együtt járó bölcsőde fejlesztési projekt előkészítése

113/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. működésével kapcsolatos módosítások

112/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Napirend módosítása

111/2008. (IV.18.) Kt.sz. határozat

Napirend elfogadása

103/2008. (IV.02.) Kt.sz. határozat

Energia Operatív Program keretében a szennyvízelvezetés és tisztítás pályázat első fordulójában való részvétel érdekében jogi tanácsadói és jogi képviseleti tevékenység ellátása

102/2008. (IV.02.) Kt.sz. határozat

Napirend elfogadása

101/2008. (IV.02.) Kt.sz. határozat

Képviselői interpelláció

96/2008. (III.12.) Kt. sz. határozat

FIDESZ-MPSZ önkormányzati tulajdonú ingatlanban történő elhelyezése

95/2008. (III.12.) Kt. sz. határozat

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben részvényesi tagság fenntartása

94/2008. (III.12.) Kt. sz. határozat

Illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira kiírt pályázat

93/2008. (III.12.) Kt. sz. határozat

Gyopárosi út – Fasor utcai forgalmi csomópont átépítése

92/2008. (III.12.) Kt. sz. határozat

Független könyvvizsgálói jelentés

91/2008. (III.12.) Kt. sz. határozat

Bizottsági módosító javaslat

90/2008. (III.12.) Kt. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

89/2008. (III.12.) Kt. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

88/2008. (III.12.) Kt. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

87/2008. (III.12.) Kt. sz. határozat

Napirend elfogadása

85/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Képessy J. u. 3. szám alatti ingatlan átépítésére pályázat beadása

84/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja és a 3. számú melléklet II. rész 7. pontja alapján a maximális osztály/csoportlétszámok túllépésének engedélyezése

83/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza, Harkály u. 4. szám alatti üdülőtelek értékmegállapítása

82/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

„Színpadon a Kenyérünnep” című pályázat benyújtása

81/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

“Élhető hagyományok – Játékos időutazás” A Magtár és Darvas József Emlékház turisztikai funkcióváltása című pályázat benyújtása

80/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Bogárzói Szabadidő és Rendezvény Központ infrastruktúra fejlesztése

79/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Bizottsági módosító javaslat

78/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár által benyújtandó pályázat támogatása

77/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Az orosházi autóbuszpályaudvar felújítására pályázat beadása

76/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

2008. évi költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatos független könyv-vizsgálói jelentés

75/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

A Panel Plusz Hitelprogram keretében az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása, a lakóépületek gépészeti rendszereinek korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatása

74/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez, felújításához a lakásszövetkezetek, társasházak részé-re 2008-as költségvetése terhére kamatmentes visszatérítendő támogatás

73/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

72/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet

71/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

70/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

69/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

68/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

67/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

66/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

65/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

64/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

63/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

62/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

61/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői módosító javaslat

60/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

A Gyermek- és Diákélelmezési Intézményben 2008. március 1-től alkalmazandó nyersanyag költségek

59/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosházi Ipari Park Kft-vel kapcsolatos döntés

58/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kapcsolatos megbízás

57/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2003. (VI. 12.) Ör. számú rendeletet módosító 23/2007. (XII. 22.) számú rendelettel megállapított díjtételek módosítása

56/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 28/2003. (XII. 29.) Ör. számú rendeletet módosító

24/2007. (XII. 22.) számú rendeletben foglalt díjtételek módosítása

55/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Vízművek Zrt-vel fennálló Üzemeltetési szerződés módosítása

54/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat Kórháza Törzsgárda Szabályzatának módosítása

53/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői javaslatra, Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza Törzsgárda Szabályzatának 2. pontjának módosítása

52/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Thompson és White Zrt-vel az Alföld Szálló körüli terület telekalakítására kötendő együttműködési megállapodás

51/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

50/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői interpelláció

49/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői interpelláció

48/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői interpelláció

47/2008. (II.5.) K.t. sz. határozat

Törvényességi észrevétel

46/2008. (II.5.) K.t. sz. határozat

DAOP pályázatok

45/2008. (II.5.) K.t. sz. határozat

Gyopárosfürdő az „Alföld Gyöngye” komplex gyógyturisztikai fejlesztés pályázata

44/2008. (II.5.) K.t. sz. határozat

Gyopárosfürdő az „Alföld Gyöngye” komplex gyógyturisztikai fejlesztés pályázatához kapcsolódó képviselői javaslat

43/2008. (II.5.) K.t. sz. határozat

Gyopárosfürdő az „Alföld Gyöngye” komplex gyógyturisztikai fejlesztés pályázatához kapcsolódó képviselői javaslat

422008. (II.5.) K.t. sz. határozat

Gyopárosfürdő az „Alföld Gyöngye” komplex gyógyturisztikai fejlesztés pályázatához kapcsolódó képviselői javaslat

41/2008. (II.5.) K.t. sz. határozat

Gyopárosfürdő az „Alföld Gyöngye” komplex gyógyturisztikai fejlesztés pályázatához kapcsolódó ügyrendi javaslat

40/2008. (II.5.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

32/22008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Törvényességi észrevétel

31/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt-vel kapcsolatos megbízás

30/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulása

29/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

OFC Kft. Felügyelő Bizottság tagválasztásának jóváhagyása

28/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Kerékpárút-hálózat fejlesztése, a 173/2007. (VII. 27.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezése

27/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Gyopárosfürdő az „Alföld Gyöngye” komplex gyógyturisztikai fejlesztés pályázata

26/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Térségi Környezet és Egészségnevelési Centrum létesítése (Táncsics Mihály Gimnázium) DAOP pályázat

25/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Haszonbérleti díjak változása ÁFA törvény miatt

24/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői javaslat a szociális jellegű lakbérek átvállalására

23/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerünk fejlesztése (KEOP pályázat előkészítése)

22/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza, Vörösmarty u. 1. számú társasházból társasházi lakások kijelölése értékesítésre

21/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Városi Általános Iskola Eötvös téri Tagintézmény integrált fejlesztése (DAOP pályázat)

20/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság alapító okirata

19/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolája alapító okirata

18/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménye alapító okirata

17/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Általános Iskolája alapító okirata

16/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága alapító okirata

15/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet alapító okirata

14/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Kossuth Lajos Közoktatási Intézménye alapító okirata

13/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája alapító okirata

12/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma alapító okirata

11/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye alapító okirata

10/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Ügyviteli Szakképző Iskolája alapító okirata

9/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára alapító okirata

8/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye alapító okirata

7/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Orosháza Városi Önkormányzat Korházának alapító okirata

6/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Polgármesteri Hivatal alapító okirata

5/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Napirend elfogadása

4/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Vizsgálóbizottság létrehozása Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. ügyében

3/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Vizsgálóbizottság létrehozása Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. ügyében

2/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői interpelláció

1/2008. (I.25.) K.t. sz. határozat

Képviselői interpelláció

 
Közzétéve : 12/12/2013 4:04 du.