Tájékoztató a nyári napköziről

Tisztelt Szülő!

Orosháza Város Önkormányzata nyári napközis foglalkozást szervez a településen állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező azon 6-14 éves korú gyermekek részére, akiknek a nyári szünidő alatt a szülők nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását, segítséget nyújtva ezzel a családoknak. Emellett lehetőséget kívánunk biztosítani a rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak is a részvételre.

HÍRDETMÉNY – Zajkibocsátási határérték megállapítása ügyében

Az I. fokú környezetvédelmi hatósági feladatkörében eljáró Orosháza Város Polgármesteri Hivatal jegyzője Luczó Sándor Csaba egyéni vállalkozó (székhely: 5900 Orosháza, Szent István utca 44/A.) „Boszorkány” Kocsma (5900 Orosháza, Szent István utca 44/A.) helyen folytatott vendéglátó tevékenysége kapcsán üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása tárgyú ügyében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetményi úton történő közlést rendel el.

KÖZHÍRRÉ TÉTEL – Egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás során keletkezett közlemény közhírré tétele

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztálya által megküldött Best Baromfi Kft (6600 Szentes, Gógány utca 6.) Orosháza, külterület 0416/5. hrsz.-ú ingatlanon található …..

FELHÍVÁS – Nyári szünidei gyermekétkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján: „a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja “.

A legszebb konyhakertek program – Orosháza

Dávid Zoltán polgármester, Orosháza Város Önkormányzata képviseletében – csatlakozva Sári Kovács Szilvia programigazgató, Karcag város alpolgármestere által létrehozott “A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség Díjas országos programjához meghírdeti Orosházán “A legszebb konyhakertek” programot.

Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux