Orosháza Város Jegyzője a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

 

A Korm. rendelet hatályba lépésétől (2020. május 18.) a veszélyhelyzet megszűnéséig az engedélyköteles tevékenységek – egyes kivételekkel – már az elektronikus úton – ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy email útján – történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek. Az e-mail útján tett bejelentés a kizárólag erre a célra szolgáló bejelentes@oroshaza.hu e-mail címen biztosított.

A Korm. rendelet alapján hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a kizárólag engedély birtokában folytatható tevékenységek végzése, jogok gyakorlása.

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia és mellékelni kell hozzá az engedélykérelem előírt mellékleteit azon dokumentumok kivételével, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre aránytalan terhet ró. Az ügyfélnek a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésben nyilatkoznia kell, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A gördülékenyebb ügyintézés érdekében az e-mail útján tett bejelentés esetén a tárgy mezőben szíveskedjen feltüntetni a bejelentés tárgyát, így telep, kereskedelem, kút, szennyvíz, növények, rezgésvédelem, oltalom.

Amennyiben a hatóság nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Abban az esetben, ha szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul. Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.

A hatóság többek között akkor tilthatja meg a tevékenység végzését, ha az az egészség, élet vagy a környezet biztonságát veszélyeztetheti, kárt okozhat, továbbá, ha a bejelentés hiányos, vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet. A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén a hatóság – az eddigi szabályok szerint – teljes körűen lefolytatja az engedélyezési eljárást.

Az újfajta, úgynevezett ellenőrzött bejelentés nemcsak kisebb adminisztrációs terhet ró a vállalkozásokra és magánszemélyekre, de az illetéknek vagy igazgatási szolgáltatási díjnak is csak az ötven százalékát kell befizetni, amennyiben nem szükséges az engedélyezési eljárás.

Az engedély birtokában folytatható tevékenységre, jogosultság gyakorlására vonatkozó bejelentés esetén az igazgatási szolgáltatási díj összegét, illetve eljárási illetéket Orosháza Város Önkormányzata 11733041-15725510-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

A rendelet nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyek esetén nemzetközi vagy uniós szabályozás alapján mindenképpen szükséges az engedélyezési eljárás. A rendelet továbbá nem vonatkozik a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre, valamint azokra sem, amelyek során a hatóságnak kell mérlegelnie valamilyen pénzbeli vagy természetbeni juttatás megállapítását. A rendelet további ügycsoportokat is felsorol, amelyek esetén továbbra is szükséges az engedélyezés, ilyen többek között a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek.

Azon személy esetében, aki kérelmét hagyományos módon, papír formátumban juttatja el az eljáró hatósághoz, abban az esetben a fenti egyszerűsített eljárás nem alkalmazható. Ekkor teljes körűen le kell folytatni a kérelmezett eljárást, továbbá az illeték és igazgatás szolgáltatási díj összegét 100%-ban meg kell fizetni.

Amennyiben az eljárással összefüggésben kérdése merül fel a weboldalunkon feltüntetett ügytípusok mellett az ügyintézők elérhetőségei, így telefonszámaik, e-mail címünk is megismerhetők, ezért kérem elsődlegesen itt érdeklődjenek, informálódjanak.

 

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:

Telepengedélyezési eljárás

Nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide!
E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a “telep” szót

Letöltés (DOC, 28KB)

Külön jogszabályban meghatározott háztartási szennyvíz tisztító engedélyezési eljárások

Az eljáráshoz nem tartozik formanyomtatvány!

E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a “szennyvíz” szót

Külön jogszabályban meghatározott, a természeti területek és értékek oltalmával kapcsolatos engedélyezési eljárások.

Az eljáráshoz nem tartozik formanyomtatvány!

E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a “oltalom” szót