Állásajánlat – Justh Zsigmond Városi Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

Orosháza Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbizással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, jogszabályban előírt képesítés és 5 év szakmai gyakorlat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • szakmai önéletrajz, vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekről, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatai, írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elbírálásra jogosultak a pályázat tartalmát megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűts Gézéné nyújt, a 68-413-022/121-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk.28012012., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, Ideje:

  • – Oktatási és Kulturális Közlöny
  • – Orosháza Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux