Almenü

Ebnyilvántartás

Illetékesség területe : Orosháza város közigazgatási területe

alapvető eljárási szabályok, eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje ügyfélfogadás ideje: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

ügyintézés ideje ( elintézési, fellebbezési idő): folyamatos

ügyek intézését segítő útmutató, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez és jogosult kezelni az összeírt adatokat.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • 1998. évi XXVIII tv. Az állatok védelméről és kíméletéről

(tájékoztatás az ügyfelet terhelő jogokról és kötelezettségekről):

  • Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Önkormányzat által kért adatokat rendelkezésére bocsátani és a változásokat bejelenteni.

Szükséges dokumentumok:
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: folyamatos


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:
  • Hajdú Zoltán

 

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css