Almenü

Családi jogállás rendezése

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni (Gyer. 56. §).

Az ügyintézéshez az anya és apa hozza magával a személyazonosító igazolványát, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját).

Ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítéletet (az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy házassági anyakönyvi kivonatot. Ha az anya volt férje elhunyt, akkor a halotti anyakönyvi kivonatra van szükség. Megszületett gyermek esetén, születési anyakönyvi kivonatot. A gyermek születése előtt a szülés feltételezett időpontjáról, és ha ez lehetséges a fogamzás feltételezett időpontjáról (gyámügyi eljárás esetén) szakorvosi bizonyítványt. Kiskorú anya, vagy apa esetén az ügyintézés a Gyámhivatal hatáskörébe tartozik.


Eljárási illeték: Az eljárás költség és illetékmentes.
Eljárási határidő: 21 nap


Szervezeti egység: Általános Igazgatási Csoport
Ügyintéző:
  • Nagy Tünde Ivett

 

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css