Almenü

Belföldi jogsegély, építéshatóság

Jogsegélyt akkor lehet kérni, ha

a) az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt elvégezni,
b) azt az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja, vagy
c) az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami, önkormányzati szerv vagy – ha törvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi – egyéb szerv vagy személy rendelkezik.

Ügyintézési határidő az

a) és b) pontban szabályozott esetben tizenöt napon belül,
c) pontban szabályozott esetben öt napon belül.

Az a) és b) esetben  belföldi jogsegély iránti megkeresést kizárólag elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton lehet megküldeni, amely tekintetében biztosítják a kézhezvétel visszaigazolását.
A c) esetben a hatóságok elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton tartanak kapcsolatot.


Szükséges dokumentumok:
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték:
Eljárási határidő:


Szervezeti egység: Építéshatóság
Ügyintéző:
  • Szőke Csabáné
  • Temesvári Zsolt
  • Vargáné Csizmadia Ágnes Éva

 

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css