Almenü

Állatvédelmi, állattartási ügycsoport

lletékesség területe : Orosháza város közigazgatási területe

 • állatpanzió, állatmenhely létesítésének engedélyezése
 • állattartási szabályok betartatása

Állatpanzió, állatmenhely létesítése

Állatmenhelyet és állatpanziót (a továbbiakban együtt: állatotthon) természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha a jogszabályban előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.

Ügyintézési határidő( elintézési, fellebbezési idő): 30 nap, 15 nap

Az eljárásért 5000 Ft általános tételű illetéket kell illetékbélyegben leróni.

Az állatotthon működési engedély kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét valamint a vezető nevét, címét;
 2. a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, végzettségét és képesítését igazoló dokumentumokat
 3. a telephely adatait;
 4. az állategészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát;
 5. a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatotthon esetén igazolást a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról.

Az engedély kérelemhez mellékelni kell a „Működési szabályzatot” és megszűnés esetére a „Felszámolási tervet”.

A Működési szabályzatnak tartalmaznia kell:

 1. az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját;
 2. az érkező állatok beléptetési rendjét (adatfelvétel, 24 órán belüli állatorvosi vizsgálat és esetleges védőoltások adásának rendje, a karantén időtartama, a beteg állatok elkülönítésének ideje és módja);
 3. az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését;
 4. az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, eutanázia lehetőségét, az elhullott állatok tetemének további kezelését, az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását;
 5. az új gazda keresésének módját (állatmenhely esetében) az örökbeadás és az örökbe adás ellenőrzésének módját;
 6. veszélyes állat elhelyezése esetén rendeletben előírt és teljesített feltételeket, a gondozás, ellátás rendjét;
 7. a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.

Állattartási szabályok betartatása

Jogszabályi felhatalmazásnak megfelelően a jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

Az oltalom alatt álló állatok kivételével az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje:

 •  személyesen ügyfélfogadási időben (2. emelet 9. számú iroda) vagy postai úton

ügyfélfogadás ideje:

 • megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

1998. évi XXVIII. tv. ,

41/2010. Korm.rend. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról

32/1999. FVM rendelet a mg-i haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

27/2006. K.r  a vizek mg-i eredetű nitrátszennyezésével szembeni védelméről

2008. évi XLVI tv.

18/1998 NM rend. 4. sz. mell. 3. pontja


Szükséges dokumentumok:
Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:


Eljárási illeték: 5000 Ft
Eljárási határidő: 30 nap, 15 nap


Szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Ügyintéző:
 • Széplaki Dóra

 

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css