Almenü

Bereczné Nagy Mária

Tisztségek: Csoportvezető
Szervezeti Egység: Iktatóiroda


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:
  • Vezeti az Iktatóirodai Csoportot, felel a dolgozói által végzett munkáért. Gondoskodik az iktatást végző munkatársai részére a munkaköri leírásuk szerinti ügyiratok kiosztásáról.
  • Az iratkezelési feladatok teljesítéséhez az egységes gyakorlat követése céljából betekintési, felülírási és módosítási jogosultsággal rendelkezik az iktatóirodában használt programok körében.
  • A napi küldeményeket csoportonként /szervezeti egységenként/ szétválogatja, majd dossziékban a jegyző titkárságán a titkárnőnek leadja, az elektronikus küldeményeket továbbítja
  • Gondoskodik a központi irattárban elhelyezett iratanyag irattári selejtezésével kapcsolatos munkáinak elvégzéséről az Egyedi Iratkezelési Szabályzat rendelkezései szerint.
  • Részt vesz az Egyedi Iratkezelési Szabályzat megalkotásában.
  • Figyelemmel kíséri az ügyiratkezelésre vonatkozó jogszabály-változtatásokat.


Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4.-6., A épület, földszint, 15. iroda
Telefon: 68/514-264
Fax:
E-mail: bereczne.n.maria@oroshaza.hu


Fogadóóra:
Távolléti idő:
Helyettesítő: Tatainé Tót Tünde, Vas Norbert az elektronikus küldemények vonatkozásában
 

Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css