Almenü

Címkék archívuma | önkormányzat

Az Önkormányzat felépítése, szervezete, munkája

Polgármester, alpolgármesterek, önkormányzati képviselők, bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok, képviselő-testületi-, bizottsági munka, hatályos önkormányzati rendeletek, rendeletek év szerint, határozatok, előterjesztések, jegyzőkönyvek, Szervezetei és Működési Szabályzat

Orosháza Város Önkormányzata

Határozat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság megbízásából a MEGATERRA Kft. által benyújtott, Orosháza, Csorvási út 66/a szám (5014/2 hrsz.) alatti ingatlanon feltárt szénhidrogén szennyezéshez kapcsolódó kármentesítési monitoring záródokumentációt elfogadva, a kármentesítési monitoring tevékenységet, valamint a kármentesítést befejezettnek tekintem.

Orosháza Város Önkormányzata

Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottság

Általános feladatok, feladatkörök: • önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezése • a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásokra, kinevezésekre, vezetői megbízatásokra kiírt pályázatokkal…

Orosháza Város Önkormányzata

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Általános feladatok, feladatkörök: • környezetvédelemmel kapcsolatos, az önkormányzat hatáskörébe tartozó kérdésekben készített előterjesztések véleményezése • a gyermekek védelméről és a gyámügyi…

Orosháza Város Önkormányzata

Pénzügyi Bizottság

Általános feladatok, feladatkörök: • költségvetési rendelet-tervezet, módosító költségvetési rendelet-tervezet, zár-számadásról (költségvetés végrehajtásáról) készült rendelet-tervezet véleményezése…

Közmeghallgatás

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 28-án (péntek)de. 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagy tanácskozó termében tartja soron következő nyilvános ülését.

Orosháza Város Önkormányzata

Nyilvános ajánlatkérés

Orosháza Város Önkormányzata ajánlatkérő értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanját nyilvános ajánlatkérés útján.Ajánlat kérés célja: Ingatlan értékesítése adásvételi szerződéssel.

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css