Almenü

Címkék archívuma | önkormányzat

Orosháza Város Önkormányzata

Határozat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság megbízásából a MEGATERRA Kft. által benyújtott, Orosháza, Csorvási út 66/a szám (5014/2 hrsz.) alatti ingatlanon feltárt szénhidrogén szennyezéshez kapcsolódó kármentesítési monitoring záródokumentációt elfogadva, a kármentesítési monitoring tevékenységet, valamint a kármentesítést befejezettnek tekintem.

Orosháza Város Önkormányzata

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Általános feladatok, feladatkörök: • környezetvédelemmel kapcsolatos, az önkormányzat hatáskörébe tartozó kérdésekben készített előterjesztések véleményezése • a gyermekek védelméről és a gyámügyi…

Orosháza Város Önkormányzata

Pénzügyi Bizottság

Általános feladatok, feladatkörök: • költségvetési rendelet-tervezet, módosító költségvetési rendelet-tervezet, zár-számadásról (költségvetés végrehajtásáról) készült rendelet-tervezet véleményezése…

Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css