Almenü

Dr. Vastagh Pál

Születési dátum: 1946
Kitüntetés éve: 2006
Foglalkozás: jogász, országgyűlési képviselő, igazságügyi miniszter, az Európai Alkotmányozó Konvent tagja, az Európai Parlament tagja, a Politikatudományi Társaság és az Európai Jogakadémia tagja


Dr. Vastagh Pál

Dr. Vastagh Pál

Nagyszénáson született 1946-ban.

1971-ben szerzett diplomát a József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán.

2001-ig a JATE Állam- és Jogtudományi Kar Állam és Jogelméleti tanszékén tanársegéd, adjunktus, docens, majd dékán, 2001-től az Általános Vállalkozási Főiskolán főiskolai tanár, ugyanitt 2004-ben a főiskola főigazgatója lett, 2006. március elseje óta a főiskola rektora.

1990. óta a Magyar Országgyűlés tagjaként az Alkotmány és igazságügyi bizottságban fejtett ki tevékenységet, és hazánk európai uniós csatlakozásának előkészítését segítette az Európai integrációs bizottság, majd az Európai ügyek bizottsága tagjaként.

1994-1998 között a kormányban az Igazságügyi Miniszter tisztségét töltötte be.

2002-2003 között az Európai Alkotmányozó Konvent tagja, 2003- tól 2004 –ig az Európai Parlament megfigyelője, majd 2004-ben az Európai Parlament tagjaként képviselte hazánk érdekeit a nemzetközi politikában.
Jogalkotóként és tudományos munkássága során az Európai Uniós csatlakozás alkotmányos feltételeinek kidolgozása, valamint az igazságszolgáltatás reformja, a rendszerváltást követő közjogi fejlődés képezték tevékenysége főbb állomásait.

Tagja a Politikatudományi Társaságnak és az Európai Jogakadémiának.

1979-ben a Munka Érdemrend Ezüst fokozatával ismerték el munkásságát.

Közéleti tevékenysége több, mint egy évtizede köti városunkhoz.. A Békés Megyei 6.sz.választókerület egyéni képviselőjeként 1994-1998 között, ezt követően mint listás képviselő, majd ismét egyéni képviselőként dolgozott a térség felzárkózása, fejlődése és népességmegtartó erejének növelése érdekében.

Személyes kapcsolata egykori szülőfalujához és a kistérség településein élő emberekhez pályafutása során mindvégig közvetlen volt és töretlenül megmaradt.

Ennek során a rendszerváltást követő években példamutatóan képviselte az európai szellemiséget és gondolkodásmódot fokozottan hátrányos helyzetű és leszakadó kisrégiónkban, erősítve a sokszor ellenérdekeltnek tűnő települések közötti összetartást és közös érdekvédelmet, példájával tartást adva városunk közéletének.

Mint országgyűlési képviselő, településünk és a kistérség gazdasági fejlődése érdekében fejtette ki tevékenységét., a leginkább súlyos infrastrukturális fejlesztések érdekében személyes kapcsolatait is felhasználva, eredményesen munkálkodott.

Főként az Európai Unióhoz történő előcsatlakozás előkészítése terén ért el számunkra kedvező eredményeket, s juttatott el térségünkbe olyan információkat, melyek ismeretében eredményes pályázatokat készíthettünk, s az előcsatlakozási pénzalapokból Orosháza a lehető legnagyobb mértékben részesülhetett.

Több cél- és címzett támogatás elnyeréséhez segítette városunkat, jelentős szerepet játszott a Gyopárosi gyógyfürdő fejlesztését elősegítő projekt kidolgozásában, majd a szükséges anyagi források előteremtésében.

Érdekképviselő munkájának is köszönhetően jutott hozzá városunk a volt honvédségi ingatlanokhoz, mely a következő évtized gazdasági fejlesztésének megalapozója az orosházi kistérségben, főként a turisztika területén.

Az uniós jogharmonizációra való felkészülés terén nyújtott segítsége kiemelkedő volt.

Éveken át vezette a fiatalok részére életre hívott Ifjúsági Európa Tábort, melynek eredményeként a térség fiataljai az unióhoz történő csatlakozást tudatosan élték meg.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő -testülete 81/2006.(IV.18) Kt.sz határozatával az „Orosháza Város Díszpolgára”kitüntető címet adományozta Dr. Vastagh Pál részére.


Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css