Almenü

Elektronikus Ügyintézés

E-ÜGY

1620bf82ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL

Az Önkormányzati Hivatali Portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az OHP-portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére. Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (IE, Chrome, Firefox, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító,
valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.
Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv,
amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles
az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Felhívjuk figyelmét, hogy

  • gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
  • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal adóügyekben megszemélyesített ÁNYK-s nyomtatványaikon keresztül adható be megkeresés,
egyéb esetekben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.
Azokban az ügyekben, melyekben nem lehetséges elektronikus űrlapon ügyet intézni, az ügyfelek e-Papír szolgáltatást kötelesek igénybe venni.

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül,
elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát
elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Javasoljuk, hogy az e-Papír szolgáltatás igénybevétele során, amennyiben azok rendelkezésre állnak,
használják az e-ügyintézési portálunkon megjelenő és letölthető nyomtatványokat.
A kitöltött nyomtatvány az e-Papír felületén csatolt dokumentumként feltölthető és beküldhető Hivatalunk részére.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. 68. § alapján,
amennyiben az ügytípus elektronikus űrlappal támogatott, úgy joghatályosan e-Papír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni!

E-papír nyomtatványok

Általános Igazgatás csoport nyomtatványai

Kérelem használt lakás vásárlási támogatás igényléséhez

Kérelem házszám megállapításhoz

Bejelentés-kérelem ipari telep megszűnéséről

Bejelentés kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlettel kapcsolatos adatváltozásról

Kérelem kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránt

Kérelem rendezvénytartási engedély iránt

Kérelem viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadása iránt

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltató nyilvántartásból történő törlése iránt

Bejelentés a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltató nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változásairól

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltató nyilvántartásba vétele iránt

Kérelem vásár-, piacüzemeltetési engedély iránt

Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

Bejelentés-kérelem ipari telep bejelentése, engedélyezése iránt

Bejelentés szálláshely megszűnéséről

Bejelentés a szálláshely-szolgáltatási tevékenység adataiban bekövetkező adatváltozásról

Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról

Bejelentés kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet megszűnéséről

Bejelentés – bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról/adatváltozásáról

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete a forgalmazható termékkörökről

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a kizárólag üzletben forgalmazható termékekről

                  
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css