Almenü

Játékkoszorú Alapítvány az Óvodásokért

Civil szervezet típusa: Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Zanóczné Markovics Szilvia
 • Adószám: 18378431-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.50.077/1996 sz.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 556
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1997.06.02.
 • Számlavezető bank: OTP Bank
 • Számlaszám: 11733041-20034632
 • A szervezet alapítási éve: 1996

Bemutatás

Az alapítvány célja nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ezen belül:

 • anyagi támogatást nyújt a 3-7 éves gyermekek részére, különös tekintettel a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek neveléséhez, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez szükséges jobb feltételek megteremtése és bővítése érdekében
 • tevékenységi körei között megjelenik a gyerekek egészségvédelme, testi nevelése, a sporttevékenység népszerűsítése és ezekkel összefüggésben az egészséges életmód eszköztárának bővítése
 • anyagi támogatás biztosítása a játéktevékenységet gazdagító, a gyermeki tanulás folyamatát elősegítő játék- és képességfejlesztő eszközök gyarapítására
 • a gyermekek képességeinek fejlesztése az informatika segítségével, számítástechnikai eszközök és programok beszerzésével
 • szerepet vállal és anyagilag támogat minden olyan kezdeményezést (fejlesztést, beruházást), amely a gyermekeket körülvevő természeti és épített környezet rehabilitációját; a tárgyi eszközök és berendezések javítását, felújítását, korszerűsítését, gazdagítását szolgálja
 • az óvodai nevelés szempontjából hasznosnak minősülő oktatási és kulturális programokon való részvétel támogatása
 • a család – óvoda partnerkapcsolatának ápolása, együttműködési formáinak kiterjesztése (közös programok szervezésével)
 • a környezet- és természetvédelmi akciók indítása, a gyermekek életminőségének javítása
 • a működési profilba illeszkedő pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása
 • anyagi hozzájárulást kíván adni a gyermekek nevelésével foglalkozó felnőttek (óvodapedagógusok, dajkák) szakmai ismereteik bővítése érdekében, a továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvételre
 • kapcsolattartás más, hasonló célú helyi és országos alapítványokkal; a városi Önkormányzattal, gyermek és ifjúsági intézményekkel

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Móricz Zsigmond u. 33.
Telefon: 68/412-574
Fax:
E-mail: moriczovi@ovodak.oroshaza.hu
Honlap:


Hozzászólásra itt nincs lehetőség.
Top http://www.oroshaza.hu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css